Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.

Literatura - Katalog wystawy "Włocławek widoki miasta do 1918 roku" wydanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

(1/22): Vladislaviensis de Stadt et Castel<br>Abraham Boot lata 1627-1628 r.<br>Panorama od strony Zazamcza ożywiona sztafażem . U góry zamek w Bobrownikach. Obydwa widoki wykonane z natury przez Abrahama Boota, sekretarza poselstwa holenderskiego, które w l. 1627-1628 r. prowadziło mediację między Rzeczypospolitą a Szwecją zakończoną rozejmem w Starej Wsi.

Vladislaviensis de Stadt et Castel
Abraham Boot lata 1627-1628 r.
Panorama od strony Zazamcza ożywiona sztafażem . U góry zamek w Bobrownikach. Obydwa widoki wykonane z natury przez Abrahama Boota, sekretarza poselstwa holenderskiego, które w l. 1627-1628 r. prowadziło mediację między Rzeczypospolitą a Szwecją zakończoną rozejmem w Starej Wsi.

(2/22): Arx Civitatis Episcopalis Vladislaviensis<br>Abraham Boot lata 1627-1628 r.<br>Wersja panoramy od strony Zazamcza. Z lewej zamek biskupów z obwarowaniami, z prawej za drzewami zachodnia fasada katedry.

Arx Civitatis Episcopalis Vladislaviensis
Abraham Boot lata 1627-1628 r.
Wersja panoramy od strony Zazamcza. Z lewej zamek biskupów z obwarowaniami, z prawej za drzewami zachodnia fasada katedry.

(3/22): Prospekt der Stadt Wloclawek am rechten Ufer Weichsel<br>Autor n.n. pocz. XIX w <br>Ujęcie panoramiczno- topograficzne od strony Szpetala z podniesionym horyzontem. Z prawej ograniczone spichrzem przy bulwarach i ogrodami (okolice ul. Towarowej). Od góry ujęcie zamykają zabudowania klasztoru O.O. Franciszkanów-Reformatów.

Prospekt der Stadt Wloclawek am rechten Ufer Weichsel
Autor n.n. pocz. XIX w
Ujęcie panoramiczno- topograficzne od strony Szpetala z podniesionym horyzontem. Z prawej ograniczone spichrzem przy bulwarach i ogrodami (okolice ul. Towarowej). Od góry ujęcie zamykają zabudowania klasztoru O.O. Franciszkanów-Reformatów.

(4/22): Widok Włocławka od strony Wisły<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.<br>Najbardziej znane ujęcie szerokiej panoramy Włocławka od strony Szpetala będące wzorem do litografii Władysława Walkiewicza i Maksymiliana Fajansa.

Widok Włocławka od strony Wisły
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Najbardziej znane ujęcie szerokiej panoramy Włocławka od strony Szpetala będące wzorem do litografii Władysława Walkiewicza i Maksymiliana Fajansa.

(5/22): Widok Włocławka z katedrą i zamkiem<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.<br>Widok od pd.-wsch. przez dolinę Zgłowiączki zamknięty wzgórzem Szpetala.Ujęcie ograniczone z lewej dachami fabryki Bohma, z prawej sylwetką katedry i budynkami kanonii.

Widok Włocławka z katedrą i zamkiem
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok od pd.-wsch. przez dolinę Zgłowiączki zamknięty wzgórzem Szpetala.Ujęcie ograniczone z lewej dachami fabryki Bohma, z prawej sylwetką katedry i budynkami kanonii.

(6/22): Widok Włocławka z zamkiem<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.<br>Widok na dolinę Zgłowiączki od pd. Pośrodku drugiego planu pałac biskupi, z lewej zabudowania Zazamcza ze szczytem Czarnego Spichrza. W tle wzgórze szpetalskie.

Widok Włocławka z zamkiem
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok na dolinę Zgłowiączki od pd. Pośrodku drugiego planu pałac biskupi, z lewej zabudowania Zazamcza ze szczytem Czarnego Spichrza. W tle wzgórze szpetalskie.

(7/22): Zamek w Włocławku i brzegi nadwiślańskie<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.<br>Widok pałacu biskupiego od pd.-zach. przez dolinę Zgłowiączki przy jej ujściu do Wisły zamknięty wypiętrzeniem wzgórza szpetalskiego. Na Wiśle przystań, parowiec pasażerski i barki towarowe.

Zamek w Włocławku i brzegi nadwiślańskie
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok pałacu biskupiego od pd.-zach. przez dolinę Zgłowiączki przy jej ujściu do Wisły zamknięty wypiętrzeniem wzgórza szpetalskiego. Na Wiśle przystań, parowiec pasażerski i barki towarowe.

(8/22): Widok katedry w świetle księżyca<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r. <br>Widok na katedrę z pn.-zach. z wysokości ujścia Zgłowiączki, z zabudowaniami kanonii na pierwszym planie. Z prawej dolina Zgłowiączki z pierwotnym mostem drewnianym.

Widok katedry w świetle księżyca
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok na katedrę z pn.-zach. z wysokości ujścia Zgłowiączki, z zabudowaniami kanonii na pierwszym planie. Z prawej dolina Zgłowiączki z pierwotnym mostem drewnianym.

(9/22): Widok Włocławka z łodziami na Wiśle<br>Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.<br>Widok na Zazamcze z wysokości pałacu biskupiego. Za ujściem Zgłowiączki zabudowania fabryki F. Bohma i spichlerze zbożowe. Przy nabrzeżu wiślanym szereg barek towarowych.

Widok Włocławka z łodziami na Wiśle
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok na Zazamcze z wysokości pałacu biskupiego. Za ujściem Zgłowiączki zabudowania fabryki F. Bohma i spichlerze zbożowe. Przy nabrzeżu wiślanym szereg barek towarowych.

(10/22): Widok ogólny Włocławka<br>Erazm Rudolf Fabijański 1863 r. <br>Panorama Włocławka od strony szpetala z wysokości ujścia Zgłowiączki. Na rzece widoczna barka towarowa i sylwetka parowca osobowego. Przy nabrzeżu portowym, i po obu stronach ujścia Zgłowiączki, szereg masztów barektowarowych.

Widok ogólny Włocławka
Erazm Rudolf Fabijański 1863 r.
Panorama Włocławka od strony szpetala z wysokości ujścia Zgłowiączki. Na rzece widoczna barka towarowa i sylwetka parowca osobowego. Przy nabrzeżu portowym, i po obu stronach ujścia Zgłowiączki, szereg masztów barektowarowych.

(11/22): Antiqua Vladislavia - sześć widoków Włocławka<br>rys. Walery Brochocki ryt. Aleksander Malinowski 1887 r. <br>1. Brzeg wiślany - panorama od strony Zazamcza; 2. Katedra - widok od zach; 3. Kościół św. Witalisa i zabudowania Seminarium - widok od wsch; 4. Panorama od strony Szpetala - widok z mostem i parowcem pasażerskim; 5. Kościół św. Jana - widok od Rynku; 6. Embarkader - przystań pasażerska.

Antiqua Vladislavia - sześć widoków Włocławka
rys. Walery Brochocki ryt. Aleksander Malinowski 1887 r.
1. Brzeg wiślany - panorama od strony Zazamcza; 2. Katedra - widok od zach; 3. Kościół św. Witalisa i zabudowania Seminarium - widok od wsch; 4. Panorama od strony Szpetala - widok z mostem i parowcem pasażerskim; 5. Kościół św. Jana - widok od Rynku; 6. Embarkader - przystań pasażerska.

(12/22): Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle<br>autor n.n. kon. XIX w. <br>Translokowany z hollu kamienicy - ul. Łęgska. Ujęcie panoramiczne od strony Szpetala obejmujące odcinek od kościoła św. Jana do fabryki F. Bohma. Na pierwszym planie osady wioślarskie, berlinki i parowiec pasażerski dopływający do Embarkadera.

Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle
autor n.n. kon. XIX w.
Translokowany z hollu kamienicy - ul. Łęgska. Ujęcie panoramiczne od strony Szpetala obejmujące odcinek od kościoła św. Jana do fabryki F. Bohma. Na pierwszym planie osady wioślarskie, berlinki i parowiec pasażerski dopływający do Embarkadera.

(13/22): Widok ogólny<br>fot. W. Dowmont 1914-1918 r.<br>Niemcy w I wojnie światowej we Włocławku. Panorama Zazamcza, w centurm widoczne Zakłady Bohma. Fotografia wykonana z Brzegu Wisły ze Szpetala Dln.. Na pierwszym planie grupa żołnierzy niemieckich przy rogatce, przed wjazdem na most.

Widok ogólny
fot. W. Dowmont 1914-1918 r.
Niemcy w I wojnie światowej we Włocławku. Panorama Zazamcza, w centurm widoczne Zakłady Bohma. Fotografia wykonana z Brzegu Wisły ze Szpetala Dln.. Na pierwszym planie grupa żołnierzy niemieckich przy rogatce, przed wjazdem na most.

(14/22): Widok ogólny<br>fot. B. Sztejner przed 1898 r. <br>Widok ogólny miasta w kierunku wschodnim, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczny gmach kolegium wikariuszy (wzniesiony 1732-1737), po prawej stronie cerkiew prawosławna (powstała w latach 1850-1860) na ulicy Przejazd (ob. Pl. Kopernika).

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok ogólny miasta w kierunku wschodnim, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczny gmach kolegium wikariuszy (wzniesiony 1732-1737), po prawej stronie cerkiew prawosławna (powstała w latach 1850-1860) na ulicy Przejazd (ob. Pl. Kopernika).

(15/22): Widok ogólny<br>fot. B. Sztejner przed 1898 r. <br>Widok ogólny miasta w kierunku południowym, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczne skrzydło pn. Seminarium Duchownego, przed przebudową w 1898 r. W głębi, z lewej strony, widoczna synagoga na ul. Żabiej (jedyne znane ujęcie tego obiektu od strony pn.-zach.)

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok ogólny miasta w kierunku południowym, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczne skrzydło pn. Seminarium Duchownego, przed przebudową w 1898 r. W głębi, z lewej strony, widoczna synagoga na ul. Żabiej (jedyne znane ujęcie tego obiektu od strony pn.-zach.)

(16/22): Widok ogólny<br>fot. B. Sztejner przed 1898 r. <br>Widok Zazamcza wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie Zgłowiączka i most drogowy na ul. Toruńskiej (ob.Prymasa Stefana Wyszyńskiego), dalej widoczne Zakłady Bohma wraz z Czarnym Spichrzem.

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok Zazamcza wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie Zgłowiączka i most drogowy na ul. Toruńskiej (ob.Prymasa Stefana Wyszyńskiego), dalej widoczne Zakłady Bohma wraz z Czarnym Spichrzem.

(17/22): Włocławek Nowy Rynek z widokiem na ul. Brzeską i 3-go Maja<br>fot. n.n., 1905-1910 <br>Widok ogólny miasta w pasie pomiędzy Zazamczem i ul. Nową (ob. 3 Maja). Na pierwszym planie widoczny Nowy Rynek (ob. Pl. Wolności) z Hotelem Polskim i fragmentem klasztoru O.O. Franciszkanów-Reformatów. W głębi widoczne: kościół ewangelicki na ul. Brzeskiej, bazylika katedralna, szczyt synagogi na ul. Żabiej i wieża kościoła św. Jana Chrzciciela. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku (ob. Placu Wolności).

Włocławek Nowy Rynek z widokiem na ul. Brzeską i 3-go Maja
fot. n.n., 1905-1910
Widok ogólny miasta w pasie pomiędzy Zazamczem i ul. Nową (ob. 3 Maja). Na pierwszym planie widoczny Nowy Rynek (ob. Pl. Wolności) z Hotelem Polskim i fragmentem klasztoru O.O. Franciszkanów-Reformatów. W głębi widoczne: kościół ewangelicki na ul. Brzeskiej, bazylika katedralna, szczyt synagogi na ul. Żabiej i wieża kościoła św. Jana Chrzciciela. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku (ob. Placu Wolności).

(18/22): Włocławek Ulica Brzeska<br>fot. n.n., 1905-1914 <br>Widok ulicy Brzeskiej. Na pierwszym planie widoczny klasztor O.O. Franciszkanów-Reformatów i Hotel Polski na Nowym Rynku (ob. Pl. Wolności) W głębi widoczne: kościół ewangelicki i wieże bazyliki katedralnej. Panorama zamknięta Wisłą i wzgórzami w Szpetalu Dln. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku.

Włocławek Ulica Brzeska
fot. n.n., 1905-1914
Widok ulicy Brzeskiej. Na pierwszym planie widoczny klasztor O.O. Franciszkanów-Reformatów i Hotel Polski na Nowym Rynku (ob. Pl. Wolności) W głębi widoczne: kościół ewangelicki i wieże bazyliki katedralnej. Panorama zamknięta Wisłą i wzgórzami w Szpetalu Dln. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku.

(19/22): Włocławek<br>fot. n.n., 1905 <br>Widok ogólny miasta. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku. Pocztówka z secesyjną winietą, w napis WŁOCŁAWEK wpisanych 9 popiersi kobiecych.

Włocławek
fot. n.n., 1905
Widok ogólny miasta. Fotografia wykonana z cerkwi prawosławnej na Nowym Rynku. Pocztówka z secesyjną winietą, w napis WŁOCŁAWEK wpisanych 9 popiersi kobiecych.

(20/22): Włocławek<br>fot. n.n., przed 1916 <br>Widok ogólny miasta w kierunku południowym, w obrębie ulic: Kaliskiej (ob. Polskiej Organizacji Wojskowej) i Żelaznej (ob. Kościuszki). W głębi po prawej stronie widoczny dworzec kolejowy.

Włocławek
fot. n.n., przed 1916
Widok ogólny miasta w kierunku południowym, w obrębie ulic: Kaliskiej (ob. Polskiej Organizacji Wojskowej) i Żelaznej (ob. Kościuszki). W głębi po prawej stronie widoczny dworzec kolejowy.

(21/22): Włocławek. Widok ogólny<br>fot. n.n., 1918 <br>Widok ogólny miasta zamknięty wzgórzami w Szpetalu Dl. W głębi widoczne wieże bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie gmach Rządowego Składu Spirytusu, po prawej stronie areszt. Fotografia wykonana z młyna Szterna przy ul. Gęsiej (ob. Kapitulna).

Włocławek. Widok ogólny
fot. n.n., 1918
Widok ogólny miasta zamknięty wzgórzami w Szpetalu Dl. W głębi widoczne wieże bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie gmach Rządowego Składu Spirytusu, po prawej stronie areszt. Fotografia wykonana z młyna Szterna przy ul. Gęsiej (ob. Kapitulna).