Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(15/22)

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok ogólny miasta w kierunku południowym, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczne skrzydło pn. Seminarium Duchownego, przed przebudową w 1898 r. W głębi, z lewej strony, widoczna synagoga na ul. Żabiej (jedyne znane ujęcie tego obiektu od strony pn.-zach.)