Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(14/22)

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok ogólny miasta w kierunku wschodnim, wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie widoczny gmach kolegium wikariuszy (wzniesiony 1732-1737), po prawej stronie cerkiew prawosławna (powstała w latach 1850-1860) na ulicy Przejazd (ob. Pl. Kopernika).