Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(1/22)

Vladislaviensis de Stadt et Castel
Abraham Boot lata 1627-1628 r.
Panorama od strony Zazamcza ożywiona sztafażem . U góry zamek w Bobrownikach. Obydwa widoki wykonane z natury przez Abrahama Boota, sekretarza poselstwa holenderskiego, które w l. 1627-1628 r. prowadziło mediację między Rzeczypospolitą a Szwecją zakończoną rozejmem w Starej Wsi.