Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(16/22)

Widok ogólny
fot. B. Sztejner przed 1898 r.
Widok Zazamcza wykonany z wieży bazyliki katedralnej. Na pierwszym planie Zgłowiączka i most drogowy na ul. Toruńskiej (ob.Prymasa Stefana Wyszyńskiego), dalej widoczne Zakłady Bohma wraz z Czarnym Spichrzem.