Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(12/22)

Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle
autor n.n. kon. XIX w.
Translokowany z hollu kamienicy - ul. Łęgska. Ujęcie panoramiczne od strony Szpetala obejmujące odcinek od kościoła św. Jana do fabryki F. Bohma. Na pierwszym planie osady wioślarskie, berlinki i parowiec pasażerski dopływający do Embarkadera.