Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(8/22)

Widok katedry w świetle księżyca
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok na katedrę z pn.-zach. z wysokości ujścia Zgłowiączki, z zabudowaniami kanonii na pierwszym planie. Z prawej dolina Zgłowiączki z pierwotnym mostem drewnianym.