Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(7/22)

Zamek w Włocławku i brzegi nadwiślańskie
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok pałacu biskupiego od pd.-zach. przez dolinę Zgłowiączki przy jej ujściu do Wisły zamknięty wypiętrzeniem wzgórza szpetalskiego. Na Wiśle przystań, parowiec pasażerski i barki towarowe.