Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(5/22)

Widok Włocławka z katedrą i zamkiem
Alfons Matuszkiewicz ok. 1853 r.
Widok od pd.-wsch. przez dolinę Zgłowiączki zamknięty wzgórzem Szpetala.Ujęcie ograniczone z lewej dachami fabryki Bohma, z prawej sylwetką katedry i budynkami kanonii.