Widoki ogólne Włocławka do 1918 r.


(20/22)

Włocławek
fot. n.n., przed 1916
Widok ogólny miasta w kierunku południowym, w obrębie ulic: Kaliskiej (ob. Polskiej Organizacji Wojskowej) i Żelaznej (ob. Kościuszki). W głębi po prawej stronie widoczny dworzec kolejowy.