Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Warta

Warta - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jedna z głównych rzek Polski, zróżnicowany charakter; w górnym biegu (do Jeziorska) liczne elektrownie i przenoski, malownicze przełomy wśród wapiennych skałek Wyżyny Krakowskiej, przeszkodami nawigacyjnymi są tu zatopione kołki, mielizny i bystrza na rozmytych spiętrzeniach, niektóre dość trudne do pokonania dla osób, które nie płynęły nigdy górską rzeką; w środkowym i dolnym biegu rzeka płynie z reguły wśród obwałowań, jest częściowo uregulowana i stanowi od wlotu Kanału Ślesińskiego (Warta - Gopło) szlak żeglowny; dużo lasów i bardzo wiele miejsc wartych zobaczenia z uwagi na walory przyrodnicze oraz historyczno-kulturalne; woda jedynie do Poznania dość czysta; w górnym biegu wiele dobrych miejsc biwakowych z piaszczystymi dojściami, z których część została przystosowana na miejsca postoju poprzez budowę stołów, ław i wiat; odcinek od Bobrów do Burzenina to jeden z najładniejszych szlaków kajakowych we Polsce.

Położenie: środkowa Polska od Wyżyny Krakowskiej po Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, dopływ Odry
Odcinek dostępny dla kajaka: Poraj - Kostrzyn (755,4 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Częstochowa - Orczuchy (sierpień 2010), Ważne Młyny - jezioro Jeziorsko lipiec 2011, Skęczniew - Skwierzyna (Skęczniew - Koło wrzesień 2005, Koło - Nowe Miasto maj 2006, Nowe Miasto - Skwierzyna maj 2007)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: odcinek Częstochowa - Bobry 2 - 3 dni, odcinek Bobry - jezioro Jeziorsko 8 - 9 dni, odcinek Skęczniew - Skwierzyna 12 - 14 dni
Trudność: do Kłobukowic ZWC, z Kłobukowic do Sieradza ZWB (WWI), poniżej Skęczniewa ZWA
Uciążliwość: do Bobrów U 4, od Bobrów do Skęczniewa u 2, poniżej Skęczniewa U 1
Malowniczość: ** (odcinek Bobry - Burzenin ***)

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

731,3
Częstochowa, ujście kanału Kucelinka, można się wodować na prawym brzegu, dojeżdżając do tego miejsca ulicą Srebrną; inne dogodne miejsce wodowania w Częstochowie znajduje się około 1 km wyżej z bulwaru nadrzecznego poniżej mostu ulicy Mirowskiej; w Częstochowie wiele ciekawych obiektów wartych zwiedzenia, ze znanym wszystkim klasztorem paulinów na Jasnej Górze na czele; poniżej miejsca wodowania rzeka ma koryto uregulowane około 10 m szerokości, występują w niej progi z których dwa są znaczniejsze
727,0
Częstochowa Mirów, betonowy jaz o silnym odwoju, przenoska lewym brzegiem 30 m (przepłynąć mogą tylko wprawni kajakarze po ocenieniu sytuacji z brzegu!)
726,0
Częstochowa Mirów, most, przed nim z prawej domy na skalistym wzgórzu, za nim z lewej wapienna skała świadczą o tym, że rzeka płynie przełomem przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, tzw. przełomem Mirowskim; uregulowany odcinek rzeki kończy się, Warta odtąd silnie meandruje, w korycie liczne gałęzie i zwalone pnie, które trzeba wymijać slalomem na silnym nurcie
722,1
Jaskrów, most drogowy
718,9
Mostów, rozgałęzienie koryta; płynąć w prawo i na zrujnowanym progu dawnego młyna spływać lub spuścić kajaki, zależnie od stanu wody
718,5
Mstów, most, 200 m za nim kolejny; z lewej na wzgórzu otoczony murem z basztami zespół klasztorny Kanoników Regularnych, w obecnej formie z XVII - XVIII w.; z lewej za mostami wapienna Skałka Miłości
717,9
Mstów, przystań kajakowa Henryka Dworaka z polem biwakowym na prawym brzegu; w pobliżu bar
715,9
Rajsko, most, przy nim budynek dawnego młyna
713,5
Kłobukowice, most, z prawej plac zabaw i pole biwakowe; kończy się początkowy nieco trudny odcinek rzeki; Warta płynie przez tereny równinne, poszerza się i jest odtąd często spiętrzona różnymi budowlami wodnymi
710,5
Skrzydlów, elektrownia wodna; przenoska 20 m lewym brzegiem; za nią most
708,6
Skrzydlów Kępa, zastawka możliwa do spłynięcia lub spławienia, z prawej miejsce na postój; za zastawką most drogowy, niżej kolejny mostek drewniany
705,5
Rzeki Wielkie, rozdwojenie koryta; na lewym elektrownia wodna, na prawym jaz; lądować na prawym brzegu lewej odnogi i przenosić kajaki na prawą odnogę przez drogę poniżej mostu 80 metrów; z lewej wieś Rzeki Małe, po kilkuset metrach most, przy nim plaża
703,5
Karczewice Podgórze, most, za nim z p. miejsce na biwak
702,0
Karczewice, rozwidlenie, na początku lewej odnogi wysoki próg; przenosić kajaki na lewą odnogę 30 m, lądując za progiem na lewym brzegu prawej odnogi; niezbyt dogodne lądowanie, ale wygodne wodowanie; płynąc prawą odnogą czeka nas daleka obnoska (ok. 300 m) przy elektrowni w Garnku; przed rozwidleniem ujście Nowego Kanału - Wiercicy
701,5
Karczewice, most drogowy, pod nim liczne pale po poprzednim moście
695,6
Śliwaków, elektrownia wodna, przenoska lewym brzegiem 70 m; wkrótce poniżej rozwidlenie, na prawą odnogę prowadzi zblokowany drzewami rozmyty próg, prowadzący wodę do dawnego koryta Warty (niebezpiecznie!); płynąć w lewo uregulowaną rzeką, na której po chwili spławna zastawka
694,6
Zawada, most, za nim elektrownia wodna, przenoska lewym brzegiem; po 800 m kamienisty spływalny próg; odtąd aż do Bobrów rzeka jest uregulowana i wyprostowana
691,5
Ruda, most; od niego najbliżej do sanktuarium maryjnego w Gidlach (1,5 km)
690,2
ujście starego koryta Wiercicy (p)
689,5
Pławno, most
687,3
Gowarzów, spalony most
685,8
Klekowiec, spływalna zastawka, 500 metrów niżej niebezpieczny metrowy próg wodny z bardzo silnym odwojem; przenoska lewym brzegiem 20 m
684,4
Topisz, most drogowy
682,3
Bobry, most kolejowy, przed nim kolejny niebezpieczny próg wodny z bardzo silnym odwojem i potężnymi cofkami; przenoska prawym brzegiem 50 m; zaczyna się piękny (***) odcinek rzeki, często o zalesionych brzegach, z reguły nieuregulowanej, w której korycie pojawiają się mniejsze lub większe wyspy, z wieloma dobrymi miejscami do kąpieli
678,4
Szczepocice Rządowe i Prywatne, wsie połączone mostem nad Wartą
676,3
most drogowy szosy nr 1 relacji Łódź - Katowice
675,0
Łęg, elektrownia wodna i tartak; przenoska 50 m prawym brzegiem przy jazach elektrowni
673,9
Łęg, most drogowy
671,0
Kijów (p), wieś
662,8
Zakrzówek Szlachecki, jaz pompowni wodnej elektrowni Bełchatów; przenoska lewą stroną 80 m; przed pompownią w prawo prowadzi wejście na sztuczne jezioro z dużą plażą, nad nim stanica WOPR i restauracja
658,0
Prusicko (l), wieś
654,2
Ważne Młyny (l), Borowiec (p), most drogowy
653,6
Ważne Młyny, rozmyty próg wodny, przenoska lewym brzegiem 50 m; wprawni mogą spłynąć po rozpoznaniu z brzegu; tuż za progiem most kolejowy, w lesie sosnowym za nim dogodne miejsca na biwak
647,6
Orczuchy (l), most drogowy, na łące z prawej możliwy biwak
639,0 »
Kule (l), ujście Liswarty z lewej, przed nim szypoty
634,8
Wąsosz (l), na początku miejscowości punkt odpoczynku, most
630,8
Niwiska Dolne, resztki pali, był tu dawniej młyn
628,4
Lelity, rozwidlenie rzeki; w prawo pod kątem prostym odchodzi jedna odnoga rzeki, na początku tej odnogi bystrze z gwałtownym spadkiem, dość trudne napłynięcie bo ukośnie do nurtu, dalej na tej odnodze mostek na zakolu, nurt spycha kajaki na filary!; płynąc na wprost drugą odnogą dopływa się do bystrza przy budynku dawnego młyna, tu spłynięcie łatwe, ale dość płytko
628,0
połączenie odnóg, 800 metrów dalej most kolejowy
625,2
rozwidlenie, płynąć w lewą stronę głównym korytem obok resztek dawnego progu; na kolejnym rozwidleniu na wprost kamienisty wysoki próg, nie przenosić, płynąć odnogą odchodzącą na prawo
623,0
Działoszyn, elektrownia, przenoska 50 metrów pomostem drewnianym ułożonym na wyspie pomiędzy odnogami rzeki; za połączeniem odnóg most, przed nim z lewej miejsce postoju; w Działoszynie warto zobaczyć pałac z XVII w. i kościół rokokowy, nad nim widokowa góra; w Działoszynie zaczyna się kolejny przełomowy odcinek Warty, tym razem przez Wyżynę Wieluńską, zbudowaną ze skał wapiennych
619,8
Lisowice (l), most, przed nim z lewej można wylądować; w pobliżu znajdują się źródła krasowe, którymi wybija na powierzchnię woda tzw. Suchej Strugi; strumień ten w pobliżu starego wapiennika (pieca do wypału wapna) w Kolonii Lisowice znika pod powierzchnią ziemi w ponorach, aby wypłynąć ponownie w Lasowicach; warto całe to zjawisko obejrzeć; za mostem z p. budynek dawnego młyna
617,8
Tasarzowizna, rozwidlenie; na wprost dawny młyn z kołem napędowym; płynąć w prawo bystrzem prowadzącym wprost na zatopione drzewo (dość trudno!)
615,7
Bobrowniki, most, za nim z lewej mała polanka; można biwakować też na prawym brzegu na polankach pomiędzy płotami wsi a rzeką; Bobrowniki to najlepszy punkt wypadowy w najciekawsze miejsca Wyżyny Wieluńskiej: 2 km są stąd na górę Zelce do rezerwatu "Węże", gdzie znajduje się 10 krasowych jaskiń (jedna, nad czerwonym szlakiem, nosząca nazwę Za Kratą, jest udostępniona do zwiedzania drabinami prowadzącymi w dół dwóch studni - konieczna latarka), jeszcze bliżej do leżących na lewym brzegu Warty Żabiego Stawu - zawieszonego kilkadziesiąt metrów nad poziomem Warty (ciekawostka geologiczna!) zbiornika wodnego, zarośniętego grzybieniami, z liczną populacją żab oraz wapiennego ostańca Góry Świętej Genowefy
610,1
Stara Wieś, ośrodek wypoczynkowy (l)
606,5
Załęcze Wielkie (l), most
603,5
Kępowizna, ośrodek wypoczynkowy, rozmyty próg z silnym bystrzem, za nim prom
601,3
Bieniec, prom; około 4 km dalej na lewym brzegu jedno z najlepszych miejsc biwakowych na szlaku, na trawiastym cyplu przy połączeniu dwóch odnóg opływających wyspę rzeczną, na początku wsi Przywóz; w pobliżu kurhany z II wieku
596,1
Przywóz, kołki pozostałe po dawnym spiętrzeniu, most, we wsi bar i sklep
591,9
Kamion, most, za nim próg, przenoska 20 m prawym brzegiem; w pobliżu mostu restauracja
587,6
Krzeczów, most, za nim dość długie bystrze
585,6
Łykowe, przyjemne i dość długie bystrze przy silosach młyńskich, pozostałość dawnego progu; na zakolu za nim kręcono sceny filmu "Nad Niemnem"; z prawej we wsi Strugi jest pulsujące źródło krasowe Świętego Floriana
577,6
Kajdas, rozmyty próg z pali Larsena, za nim bystrze; spływać ostrożnie; na lewym brzegu zachował się drewniany budynek młyna wodnego z resztkami koła i jazów, niewidoczny z rzeki
573,5
Osjaków, most, za nim bystrze na resztkach progu wodnego, przy nim z prawej miejsce biwakowe, za nim mostek dla pieszych; warto zajrzeć do neogotyckiego kościoła przy rynku; przy szosie prowadzącej na most bardzo dobry bar "Podjadek"
564,1
Konopnica, rozmyty próg wodny, spływalny; przed nim z prawej grodzisko stożkowate, jedno z największych w środkowej Polsce
563,5
Konopnica, elektrownia wodna w budowie - przenoska 80 m prawą stroną, za nią most; we wsi kościół barokowy i pałac neogotycki, związany z rodziną męża Marii Konopnickiej
559,4
Rychłocice, most, przed nim nieznaczne bystrze; we wsi drewniany kościół z 1770 r. i klasycystyczny pałac
554,8
Jarocice, pale po zniszczonym progu wodnym, nieznaczne bystrze; w połowie odcinka do Burzenina na prawym brzegu w pobliżu rzeki rezerwat roślinności stepowej "Winnica"
548,3
Burzenin (l), most, we wsi kościół barokowy, z prawej wieś Strumiany; za mostem w rzece pale dawnego spiętrzenia; po około kilometrze z prawej ładne miejsce biwakowe z wejściem z plaży w zatoczce od dołu rzeki; kończy się najciekawszy wyżynny odcinek rzeki, z koryta znikają rzeczne wyspy, a na brzegach miejsce lasów zajmują wiklinowe zarośla, topole i wierzby; w pewnym oddaleniu od koryta zaczynają się wały przeciwpowodziowe
541,3 »
ujście Widawki, przed nim pozostałości progu w Tyczynie
536,5
Strońsko, kościół romański na skraju wysokiej skarpy dolinnej; od prostego odcinka rzeki, na którym go dobrze widać, należy pokonać zakręt w lewo, następnie w prawo i z prawej strony jest szeroka plaża z dobrym miejscem na postój; idąc stąd w stronę wsi u podnóża doliny rzecznej mijamy bunkry polskie z 1939 roku
527,5
Sieradz Woźniki, most
526,3
Sieradz, most drogowy trasy Łódź - Kalisz
524,1
Sieradz, mostek dla pieszych, z prawej plaża, z lewej restauracja; można stąd udać się do miasta zobaczyć rynek z kamienicami, dwa gotyckie kościoły i oddalone od centrum wzniesienie nad rzeczką Żegliną, pozostałe po dawnym zamku oraz park etnograficzny; most kolejowy, pod nim bystrze; kilometr za nim możliwość biwakowania na prawym brzegu
521,4
Dzigorzew, prom
513,9
Biskupice (l), most; w położonych na prawym brzegu Grądach zespół bunkrów z 1939 roku
506,0
Warta, most; do miasta w lewo ponad 1,5 km; warto zobaczyć trzy zabytkowe kościoły, w kościele parafialnym i kościele bernardynów cenne wyposażenie wnętrz, ratusz klasycystyczny, skromne muzeum i pomnik Stanisława Skarżyńskiego, warcianina, który w 1933 roku samotnie przeleciał samolotem Atlantyk; za mostem Warta wpływa na teren sztucznego zbiornika wodnego Jeziorsko, początkowo dzieli się na liczne odnogi pomiędzy wiklinami, wyspami porośniętymi wierzbami i olchami, wreszcie osiąga otwartą przestrzeń jeziora (kierować się głównym nurtem); poziom wody w jeziorze jest bardzo zróżnicowany: przy minimalnym napełnieniu jego powierzchnia to zaledwie 18 km2 a długość 7 km; przy maksymalnym powierzchnia wynosi 42 km2 a długość 16,5 km; oznacza to, że zależnie od stopnia napełnienia zbiornika warunki nawigacyjne mogą się znacznie różnić; początkowy odcinek jeziora Jeziorsko to rezerwat ornitologiczny, nie wolno na jego terenie dobijać do brzegu ani tym bardziej biwakować
492,5
Jeziorsko, wieś za betonowym wałem na lewym brzegu zbiornika, koniec rezerwatu
489,0
Zaspy Miłkowskie (l), plaża pomiędzy kompleksami domków wypoczynkowych, można przy niej biwakować
488,0
Miłkowice (l), wieś z kościołem z 1910 roku
486,3
Kościanki (l), ośrodek wypoczynkowy
485,8
Siedlątków (p), pole biwakowe przy kościele z XVII w.
485,0
Skęczniew, zapora zbiornika wodnego Jeziorsko; aby ją pokonać, najlepiej przewieźć kajaki z Kościanek lub z Siedlątkowa; wodować na prawym brzegu za dwoma progami poniżej zapory
480,0
Księże Młyny, prom, przed nim i za nim niewielkie kamieniste progi
467,8
Uniejów, most, zamek, gotycka kolegiata; atrakcją Uniejowa są pobliskie baseny geotermalne; za Uniejowem dwa promy
457,6
Kozubów, prom
445,0
most autostrady A 2, za nim ujście Neru
444,0
Dobrów, kościół barokowy i drewniana kaplica bł. Bogumiła z 1788
437,7
Koło, most, za nim w lewo odchodzi stary kanał, którym również można płynąć, przy nim kopiec usypany przez weteranów Powstania Styczniowego z pomnikiem
436,5
Koło, most w centrum miasta, ratusz, gotycki kościół Św. Krzyża, zespół klasztorny Bernardynów
434,7
Koło, ruiny zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, w ruinach można biwakować
424,0
Wakowy, prom
419,3
Piersk, prom
410,0
Konin - Grójec, prom
406,6 »
Konin - Morzysław, początek Kanału Warta - Gopło
403,2
Konin, most, za nim most dla pieszych, z lewej starówka: rynek otoczony kamienicami, ratusz klasycystyczny z herbem miasta na frontonie (położony nie przy rynku!), kościół gotycki a przed nim najstarszy w Polsce znak drogowy - słup kamienny z 1151 r., ustawiony w połowie drogi między Kaliszem i Kruszwicą
396,5
Rumin, prom
392,4
Sławsk, prom, dwór, kościół z 1614 r., następnie dobudowano m.in. okrągłą wieżę
385,2
most autostrady A 2
382,6
Sługocin, prom
375,5
Lądkowski Borek, zadrzewione wzniesienie na prawym brzegu (p)
372,5
Rydlowa Góra, grodzisko pierścieniowe z IX - XIII w. (p)
370,5
Ląd, most, za nim z prawej marina, dobre miejsce na postój; koniecznie zwiedzić zespół pocysterski: barokowy kościół z kopułą, kapitularz gotycki, oratorium z freskami sprzed 1375, jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce, sala opacka z portretami opatów
368,1
ujście Mesznej (p)
364,8
Ciążeń, prom, kościół gotycko-barokowy, rokokowy pałac biskupów poznańskich
353,3
Dłusk, prom
352,0
Pyzdry, most, starówka malowniczo piętrząca się na prawym brzegu: dwa kościoły gotyckie, w dawnym klasztorze franciszkanów warto zobaczyć wirydarz z freskami i muzeum, dom drewniany z podcieniami z XVIII w. Ciekawostką jest, że w czasie oblężenia Pyzdr w 1383 roku użyto spiżowego działa i jest to pierwsza wzmianka o użyciu armaty na ziemiach polskich.
348,0 »
ujście rzeki Prosny
342,6
Pogorzelica, prom
337,0
Czeszewo, prom, kościół drewniany i szachulcowa karczma z XVIII w., na lewym brzegu ścieżka dydaktyczna wśród starych dębów, starorzeczy Warty i Lutyni i lasów łęgowych, najbardziej w Wielkopolsce zbliżonych do naturalnych
331,4
most kolejowy
330,6
Dębno, prom, we wsi za laskiem gotycki kościół
323,9
Nowe Miasto nad Wartą, most drogowy, kościół gotycki z późnorenesansową polichromią
318,0
Solec, most kolejowy
313,1
Gogolewo (l), szachulcowy kościół z XVIII w., dworek
293,5
Śrem, nowy most drogowy
292,0
Śrem, most w centrum miasta, ratusz (XIX w.) z muzeum, kościół gotycki i dwa barokowe zespoły klasztorne
285,7
Jaszkowo (l), pałac, stadnina koni, kościół gotycki
269,8
Rogalin (p), zespół pałacowo-parkowy odległy o około 1 km od rzeki: pałac z XVIII w. z galerią malarstwa (Wyczółkowski, Matejko, Malczewski, Boznańska, Monet), wozownia, kościół klasycystyczny, park geometryczny, słynne skupiska starych dębów w parku krajobrazowym; w Rogalinie urodził się w 1592 Krzysztof Arciszewski, zasłużony żołnierz holenderski i polski, jeden z pierwszych Polaków na kontynencie południowoamerykańskim
266,0
Rogalinek (p), kościół drewniany
264,9
Rogalinek, most drogowy, przed nim ujście Kanału Mosińskiego, odtąd aż do Poznania na lewym brzegu tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego
262,0
Puszczykowo (l), muzeum Arkadego Fiedlera, podróżnika, w tym - wodniaka (p. Kanada pachnąca żywicą, Ryby śpiewają w Ukajali itd.)
249,5
Poznań, most autostrady A 2, dalej następne mosty
242,6
Poznań, most Bolesława Chrobrego przy Ostrowiu Tumskim; gotycka katedra, kościół NMP i pałac biskupi to w zasadzie jedyne zabytki w bezpośredniej bliskości Warty; Poznań jako jedno z największych i najstarszych miast w Polsce wart jest dłuższego zwiedzenia i brak tu miejsca na wymienianie innych choćby ważniejszych jego zabytków
239,8
ujście rzeki Głównej
237,4
Koziegłowy, most kolejowy
229,0
Owińska (p), zespół pocysterski ze świetnym kościołem barokowym, pałac, kościół renesansowy
224,9
Biedrusko, most
206,6
Oborniki, most kolejowy, za nim dwa mosty drogowe, gotycki kościół parafialny, za Wełną szachulcowy kościół Św. Krzyża
205,7 »
ujście rzeki Wełny
195,6
Kiszewo, przewóz łodzią przez rzekę
188,4
Stobnica, most kolejowy, za nim ujście Kanału Kończak (Stobniczki)
182,1
Obrzycko, most, barokowy kościół, na rynku barokowy ceglany ratusz
181,4
Zielonagóra (p), pałac Raczyńskich z XIX w.
171,4
Wronki, most, kościół gotycki, barokowy dawny zespół klasztorny dominikanów
163,2
Wartosław, prom, kościoły barokowy katolicki i neogotycki ewangelicki
157,6
Chojno, prom, kościół z 1927 r.
147,0
ujście Oszczynicy
145,0
Sieraków, most, w odbudowanym skrzydle d. zamku muzeum, w nim sarkofagi rodziny Opalińskich z XVII w., późnorenesansowy kościół z bogatym wyposażeniem, d. zbór ewangelicki (XVIII w), stadnina koni w zabytkowych zabudowaniach dworskich, założona w 1829 r.
135,4
Stary Zatom, prom
127,2
Międzychód, most, w rynku stare domy z naczółkowymi dachami, kościół, w murach wieży wmurowane cegły w kształcie ludzkich masek (najlepiej widoczna na północnej skarpie)
114,0
Wiejce (p), pałac z XIX w., park
103,0
Krasne Dłusko (l), pałac z XIX w.
92,2
Skwierzyna, kościół późnogotycki, kościół neoromański z ośmiokątną wieżą
90,5 »
ujście Obry
68,2 »
Santok, ujście Noteci
0,0 »
ujście do Odry

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; M. Lityński, Warta. Przewodnik dla kajakarzy, Bielsko - Biała 2004; Wojciech Owsianowski, Z biegiem Warty, Warszawa 1982; Marek Lityński, Warta Przewodnik kajakowy, Łódź 2008; Szlak wodny Warty Częstochowa - Sieradz, Częstochowa 1986; Krystyna Okoń, Tomasz Drzonka, Kajakiem po Warcie i Widawce, Sieradz 1998
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu