Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - Kanał Ślesiński

Kanał Ślesiński - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: szlak kanałowo-jeziorny, żeglowny, jednak ilość jednostek pływających niewielka, woda z jezior wykorzystywana w obiegach chłodniczych elektrowni, a więc ciepła również wczesną wiosną, nad jeziorami w sezonie letnim mogą być trudności z miejscem na spokojny biwak - sporo różnego rodzaju ośrodków, na odcinku Kalina - Przewóz szlak wykorzystuje skanalizowany bieg Noteci (na tym odcinku jest częścią szlaku rzeki Noteci); śluzy na Kanale w okresie poza sezonem letnim mogą być nieczynne w weekendy (należy to sprawdzić przed planowanym spływem); Kanał jest częścią tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski: szlaku żeglownego wiodącego Wartą, Notecią i Kanałem Ślesińskim, wykorzystywanego czasem przez większe jednostki turystyczne z motorowym napędem do odbycia ciekawej okrężnej tury; w opisie podano kilometraż zgodny z kilometrażem szlaku żeglownego.

Położenie: Wielkopolska, dorzecze Warty
Odcinek dostępny dla kajaka: Konin - Przewóz (31,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Konin - Przewóz (sierpień 2000 oraz maj 2010)

Informacje o przepłyniętym odcinku: Ilość dni płynięcia: 1 - 2
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

0,0 »
Konin - Morzysław, połączenie z Wartą w jej 406,6 km
0,4
śluza Morzysław, 600 m dalej most drogowy
2,3
Laskowiec, most kolejowy
3,6
Rudzica, most drogowy
5,6
Anielew, most drogowy
7,9
śluza Pątnów
8,4
Pątnów, most drogowy, za nim jez. Pątnowskie, nad jego zatoką z lewej Gosławice: zamek - muzeum i kościół z XV w. (dojście do nich to około 2 km od przystani położonej przy ruchliwej drodze relacji Konin - Ślesin), w prawo można kanałem z jedną przenoską przez jaz popłynąć na jez. Licheńskie do znanego sanktuarium maryjnego w Licheniu (do plaży przy starym kościele 4,2 km)
10,9
Łążyn, mosty drogowy i kolejowy nad przesmykiem na kolejne jezioro Mikorzyńskie; nad nim kąpieliska, przystanie jachtowe i ośrodki wypoczynkowe; w Ślesinie (l) pole namiotowe
17,1
Ślesin, most drogowy i kolejki wąskotorowej na przesmyku na kolejne jezioro Ślesińskie
19,8
zrzut do jeziora wód chłodniczych elektrowni kanałem o szerokości 30 m (p)
22,7
Żółwiniec, most drogowy, za nim niewielkie jezioro Czarne, za którym zaczyna się odcinek kanałowy wiodący do jeziora Gopło
24,2
śluza Gawrony
25,8
śluza Koszewo, za nią most
26,4 »
Kalina, od wschodu (p) ujście górnego biegu Noteci (zwanej też Notecią Wschodnią); przy ujściu na Noteci zastawka
31,6
Przewóz, most drogowy, początek jez. Gopło

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak