Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Noteć

Noteć - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka w przeważającej części biegu uregulowana, w większości zamieniona w żeglowną drogę wodną ze wszystkimi tego konsekwencjami: wyprostowaniem biegu, obwałowaniami, spiętrzeniami ze śluzami; ma duże znaczenie jako szlak łącznikowy pomiędzy Wartą a Wisłą a także pomiędzy licznymi dopływami samej Noteci, z których zwłaszcza dwa: Drawa i Gwda, to znane szlaki kajakowe; na odcinku Kalina - Santok jest częścią tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski: szlaku żeglownego wiodącego Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Kanałem Górnonoteckim, ponownie Notecią i Kanałem Ślesińskim, wykorzystywanego czasem przez większe jednostki turystyczne z motorowym napędem do odbycia ciekawej okrężnej tury; w wielu miejscach ciekawe zabytki, interesujące są też liczne budowle wodne; na trasie kilka malowniczych jezior jak i ładne odcinki leśne; górny bieg, do Kaliny, dostępny jest jedynie przy wysokich stanach wody, np. wczesną wiosną; odcinki stanowiące drogę wodną są dostępne zawsze poza okresem zamarznięcia, z tym, że organizując spływ poza sezonem letnim należy ustalić przedtem godziny i dni otwarcia śluz (w weekendy bywają nieczynne, co skutkuje przenoszeniem kajaków); na odcinku od Kaliny do Antoniewa rzeka Noteć stanowi fragment drogi wodnej Morzysław - Kanał Bydgoski i oznakowana jest tablicami nabrzeżnymi, przy czym kilometr "0" znajduje się w Morzysławiu przy połączeniu Kanału Ślesińskiego z Wartą, dlatego w opisie w nawiasie podano kilometraż wg tych tablic; podobna sytuacja ma miejsce na odcinku od połączenia Noteci z Kanałem Bydgoskim do ujścia do Warty; Noteć na tym odcinku to fragment drogi wodnej z Brdyujścia do Santoka, przy czym kilometr "0" znajduje się w Brdyujściu a kilometr "226,1" w Santoku.

Położenie: Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka, dopływ Warty
Odcinek dostępny dla kajaka: Modzerowo - Santok (374 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Brdów - Łabiszyn (Brdów - Sompolno maj 1990, Sompolno - Kalina maj 1992, Kalina - Kruszwica ostatnio maj 2010, Kruszwica - Łabiszyn wrzesień 2010), Łabiszyn - Gromadno maj 2011

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 7 - 8 (z czego 3 do Kaliny)
Trudność: ZWA (ZWB)
Uciążliwość: do Kaliny przy wysokim stanie wody u 3 (przy niskim odcinek niespływalny), od Kaliny u 1
Malowniczość: ** (*)

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

371,5
Brdów, południowy kraniec jez. Brdowskiego; dogodne miejsce wodowania przy drodze odchodzącej w bok od szosy Koło - Izbica Kujawska; w Brdowie barokowy zespół klasztorny Paulinów z sanktuarium Matki Boskiej
367,1
wypływ z jeziora; z prawej do jeziora wpada kanałek z jezior Modzerowskiego i Długiego, który prowadzi wody Noteci; Noteć nie przepływała dawniej przez jezioro Brdowskie, ale odpływ z jeziora Brdowskiego łączył się z nią za Grochowiskami; rzeczka poniżej jeziora płytka, o mulistym dnie; brzegi zadrzewione
365,8
most kolejowy, pod nim pale po starym moście
364,8
Grochowiska, most drogowy; odtąd rzeka przez 10 km nieciekawa (*), ma charakter prostego rowu o szerokości kilku metrów, występują w niej liczne mielizny a na brzegach łąki
359,7
Sierakowy, przepust rurowy pod mostem; niskie kładki
357,6
Mąkoszyn, przepust rurowy pod mostem
355,7
Zamość, most
354,3
Ryn, most kolejowy, pod nim płytkie bystrze; w lesie z lewej strony rezerwat przyrody "Kawęczyńskie Brzęki"
353,4
Suchy Las, mostek drogowy; rzeka jest już ciekawsza, głębsza i szersza, meandrująca, o zadrzewionych brzegach; w korycie czasem zwalone drzewa i niskie kładki; taka będzie do Kaliny
349,3
Synogać, most
346,5
Łysek, most (z lewej w odległości ok. 2 km Sompolno, w nim drewniana kaplica z 1732 i dwa XIX-wieczne kościoły)
343,7
Rybno, most
342,4
Teresowo, most
341,3
Nykiel, most
340,1
Ignacewo, most, krótki wyprostowany odcinek
337,9
Stara Ruda, most, za nim kolejny
337,3 »
Kanał Górnonotecki
335,7
Obory, most; z prawej wieś Noć, wg legendy miejsce urodzenia Rzepichy
333,8
Koszewo, most
333,4 (26,4) »
Kalina, wpływ Noteci do Kanału Ślesińskiego, na wpływie zastawkowy jaz; odtąd do jeziora Gopło szlak prowadzi Kanałem Ślesińskim
328,2 (31,6)
Przewóz, most drogowy; za nim zaczyna się jezioro Gopło, nazwane przez Długosza Mare Polonorum (Morzem Polaków), objęte wraz z otoczeniem ochroną w ramach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia; można znaleźć nad nim dogodne miejsca biwakowe np. na cyplu niedługo za wpływem z lewej strony, w okolicy Połajewa, na cyplu z prawej strony przed Połajewkiem, w okolicy Złotowa, przed Kruszwicą
319,2 (40,6)
prom między Złotowem a Ostrówkiem
312,9 (46,9)
rozgałęzienie jeziora: w lewo odchodzi w kierunku południowym wielka Zatoka Pięciu Wysp, na której obowiązuje zakaz pływania sprzętem pływającym, oblewająca od zachodu rozległy półwysep Podtrzymiech; na zatoce i półwyspie kilka rezerwatów przyrody; w prawo odchodzi ponadkilometrowa zatoka w której końcu rezerwat Kąty Kickowskie; na wprost główne ploso jeziora, zwężające się stopniowo w kierunku Kruszwicy
303,1 (56,7)
Kruszwica, cypel półwyspu (dawnej wyspy - Ostrowiu Rzępowskiego), rozdzielonego wąskim przesmykiem, u nasady którego wznosi się Mysia Wieża, pozostałość d. zamku królewskiego; płynąc na lewo od niego można wylądować na zachodnim brzegu jeziora na terenie Klubu Żeglarskiego "Popiel" w Kruszwicy i tam zabiwakować; szlak prowadzi z prawej strony półwyspu
302,6 (57,2)
Kruszwica, most drogowy; oprócz Mysiej Wieży w mieście warto zobaczyć romańską kolegiatę oraz rynek z kościołem z 1922 r.
302,0 (57,8)
Kruszwica, most kolejki wąskotorowej, z prawej romańska kolegiata
300,3 (59,5)
wypływ skanalizowanej Noteci z jeziora Gopło; jej szerokość to 15 - 20 metrów, płynie prostymi odcinkami z nieznacznymi zakolami; za wypływem most drogowy w Kobylnikach, we wsi (l) pałac z 1900 r. z parkiem krajobrazowym; 600 m za mostem z prawej ujście Kanału Bachorze, łączącego Noteć ze Zgłowiączką, dawnego szlaku wodnego, obecnie rowu melioracyjnego niedostępnego nawet dla kajaka
298,5 (61,3)
jezioro Szarlejskie; płynąć na wprost; w prawo rozciąga się główny akwen jeziora, położony w bok od szlaku
297,7 (62,1)
wypływ Noteci z jeziora Szarlejskiego; odcinek do Pakości niezbyt malowniczy, przez tereny przemysłowe (*)
295,2 (64,6)
most stalowy
292,4 (67,4)
Mątwy, most kolejowy, zaraz za nim most drogowy i rurociąg przerzucony nad rzeką; z l. wieś Tupadły, z p. na odcinku ponad 2 kilometrów zakłady chemiczne Soda Mątwy w Inowrocławiu
286,5 (74,9)
w lewo przy samotnym budynku odchodzi w lewo w stronę jeziora Pakoskiego stare koryto Noteci, tzw. Stara Noteć; uwaga! obecnie woda płynie nim od jeziora Pakoskiego w stronę Noteci; jest to szlak o długości 11,5 km, bardzo uciążliwy z uwagi na zarastanie i cztery przenoski: na odejściu z Noteci przez zastawkę, kolejną zastawkę i dwie tamy przegradzające szlak - przenoski po 100 metrów (dane ze spływu w sierpniu 1994)
285,7 (74,1)
Leszczyce, drewniany most drogowy
285,1 (74,7)
Kościelec Kujawski, most kolejowy
284,3 (75,5)
Kościelec Kujawski, most drogowy; z lewej w odległości kilku kilometrów widać zakłady sodowe w Janikowie
282,6 (77,2)
Gorzany, murowany most drogowy; z lewej tereny przemysłowe (osadniki)
280,9 (78,9)
Lechowo, most drogowy
279,4 (80,4)
w lewo odchodzą kanał w stronę jeziora Pakoskiego, za nim jaz odprowadzający nadmiar wody do Noteci Zachodniej
278,9 (80,9)
śluza Pakość, nad nią most drogowy; z prawej przy śluzie można biwakować po uzgodnieniu ze śluzowym; zaraz za śluzą ujście Noteci Zachodniej (Kwieciszewicy) z lewej strony, tuż za nim most kolejowy
277,9 (81,9)
Pakość, most drogowy, za nim kładka dla pieszych; z prawej kaplica; z lewej centrum miejscowości: barokowy kościół św. Bonawentury i rynek z ratuszem i ciekawymi domami z przełomu XIX i XX w.; w okolicy Pakości kaplice kalwaryjskie z XVII w., w tym na wzgórzu przy szosie prowadzącej do Barcina kościół Ukrzyżowania i kaplica Grobu Świętego
275,8 (84,0)
początek jeziora Mielno, malowniczego, o rozczłonkowanej linii brzegowej, podzielonego wąskimi przesmykami na trzy plosa; nad pierwszym z nich w Łącku port jachtowy, nad drugim w Mielnie kemping, do trzeciego plosa od zachodu przylegają wypełnione wodą wyrobiska kopalni kruszywa
270,8 (89,0)
wypływ Noteci z jeziora Mielno; szlak prowadzi obrzeżem jeziora Wojdal, w tym miejscu zarastającego
269,6 (90,2)
Wojdal, most drogowy; ładny odcinek wśród lasów na obu brzegach
266,1 (93,7)
jezioro Sadłogoszcz; w odległości kilku kilometrów na południu widoczna cementownia
263,9 (95,9)
wypływ Noteci z jeziora
261,0 (98,8)
Barcin, most drogowy, przed nim z prawej dobre miejsce na postój; kolejne takie miejsce z lewej strony przy neoromańskim kościele, stąd najbliżej na rynek; potem kolejno most drogowy i kładka dla pieszych
257,9 (101,9)
ujście Noteci do jeziora Wolickiego (Pturek), przy wpływie z lewej możliwy biwak; płynąc lewym brzegiem po 1,3 km dociera się do przesmyku na jezioro Kierkowskie, końca szlaku Foluskiej Strugi; szlak Noteci prowadzi w prawo
254,7 (104,2)
wypływ z jeziora Wolickiego, za nim most we wsi Pturek; malowniczy odcinek rzeki, płynącej wzdłuż lasu (z prawej strony), w nim niezłe miejsca biwakowe
249,1 (109,8)
Lubostroń, most drogowy, przed nim z prawej ładna łąka na biwakowanie; stąd około 1,5 km do ciekawego klasycystycznego pałacu w Lubostroniu, położonego w obszernym parku; rzeka płynie wśród łąk łagodnymi zakolami, we wsi Załachowo w dwóch miejscach docierając w pobliże biegnącej lewym brzegiem szosy
243,2 (115,7)
rozwidlenie: w prawo odejście na jazy, płynąć w lewo w kierunku śluzy
242,8 (116,1)
śluza Łabiszyn, za nią most drogowy; przy śluzie z lewej miejsce biwakowania; w Łabiszynie warto zobaczyć klasztor Elżbietanek z kaplicą - pozostałością kościoła z XVI - XVII w., barokowy zespół poreformacki, dwór z XIX w. i dwa rynki - w Łabiszynie istniały bowiem dawniej obok siebie dwa miasta, jedno średniowieczne, drugie założone w 1772 roku
242,2 (116,7)
most drogowy, za nim z prawej dopływ kanału jazowego i kolejny most
240,1 (118,8)
Oburznia, most
237,3 (121,6)
Antoniewo, rozwidlenie: w prawo poprzez jaz odchodzi Noteć (Nowy Kanał Notecki), na wprost prowadzi Kanał Górnonotecki w stronę Kanału Bydgoskiego; lepiej płynąć Kanałem Górnonoteckim, gdyż Nowy Kanał Notecki to w zasadzie większy rów melioracyjny, często zarośnięty; spływ Notecią jako rzeką można podobno na tym odcinku rozpocząć we wsi Brzoza (z Brzozy do Dębinka to około 9 km)
219,5 »
Dębinek, skrzyżowanie Noteci z Kanałem Górnonoteckim w jego 130,5 kilometrze; za skrzyżowaniem kilkoma meandrami po 400 m Noteć doprowadza do jazu pod mostem, tuż za nim próg; przenoska prawą stroną ok. 40 m; kilkaset metrów niżej niski próg betonowy, spływalny
214,9
Rudy, most drogowy
211,9
drewniana kładka, tuż za nią z p. dopływ kanału odprowadzającego wody z Kanału Górnonoteckiego
210,4
Zamość (p), most drogowy; w lewo Rynarzewo
209,0
ujście Gąsawki (l), za nim most kolejowy; rzeka odtąd aż do Nakła meandruje wśród rozległej doliny, przy niej łąki, w oddaleniu po obu stronach lasy
206,0
jaz wśród łąk, można spławić pod zastawą kajaki, ewentualna przenoska 40 m; z p. wieś Turczyn
201,9
Tur, most, za nim rozwidlenie z jazami; płynąć pod prawymi zastawkami; malowniczy i odludny odcinek
197,3
most wśród łąk
194,5
Chobielin, dawny młyn, przenoska lewą stroną 80 m przy murze dworu - obecnie rezydencja prywatna; za miejscem wodowania most; z prawej za wałem rozległe stawy rybne; z lewej na zboczach doliny widoczne wsie Janowo, Gostusza i Paterek
187,0 (39,1)
połączenie Noteci z Kanałem Bydgoskim; przed nim nad Notecią miejsce dla wędkarzy z wiatami i ławkami
186,2 (39,9)
Nakło nad Notecią, most drogowy; dogodne miejsce skąd można udać się do miasta jest przed mostem na prawym brzegu oznaczone jako miejsce cumowania; jest tu też port jachtowy w budowie; na lewym brzegu szkolna przystań wodna
185,2 (40,9)
most kolejowy; rzeka płynie odtąd szeroką Pradoliną Toruńsko - Eberswaldzką przez tereny łąkowe, pocięte siecią rowów melioracyjnych, często podmokłe; jest uregulowana i wyprostowana
183,4 (42,7)
śluza Nakło Zachód; jeśli nieczynna, przenosić kajaki ze skrajnie prawej odnogi z lewej strony budynku elektrowni 20 m w dół
172,7 (53,4)
śluza Gromadno, za nią most drogowy; z prawej strony pod drzewami przy śluzie dogodne miejsce na biwak
169,1 (57,0) »
ujście rzeki Łobżonki
120,0 (106,1)
ujście rzeki Gwdy
48,9 (177,2) »
ujście rzeki Drawy
0,0 (226,1) »
ujście Noteci do Warty

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część południowa i zachodnia, Warszawa 1974; Włodzimierz Bykowski, Bydgoszcz - miasto nad wodą, Bydgoszcz 2009; kilometraż szlaków żeglownych za: http://kanaly.info/pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak