Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - Kanał Górnonotecki

Kanał Górnonotecki - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: ważny szlak łącznikowy dla osób płynących kajakiem Notecią, pozwalający ominąć odcinek Noteci zamieniony w rów melioracyjny, czyli tzw. Nowy Kanał Notecki; końcowa część drogi wodnej Morzysław - Kanał Bydgoski, oznakowana tablicami nabrzeżnymi, przy czym kilometr "0" znajduje się w Morzysławiu przy połączeniu Kanału Ślesińskiego z Wartą, dlatego w opisie w nawiasie podano kilometraż wg tych tablic; część tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski: szlaku żeglownego wiodącego Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Kanałem Górnonoteckim, ponownie Notecią i Kanałem Ślesińskim, wykorzystywanego czasem przez większe jednostki turystyczne z motorowym napędem do odbycia ciekawej okrężnej tury; organizując spływ poza sezonem letnim należy ustalić przedtem godziny i dni otwarcia śluz (w weekendy bywają nieczynne, co skutkuje przenoszeniem kajaków).

Położenie: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, łączy Noteć z Kanałem Bydgoskim
Odcinek dostępny dla kajaka: Antoniewo - Lisi Ogon (25 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Antoniewo - Dębinek (kwiecień 2011)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 godziny
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 1 (przy nieczynnych śluzach U 4)
Malowniczość: *

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

25,0 (121,6) »
połączenie z Notecią, która dopływa do tego miejsca z Łabiszyna i de facto jej wody niemal w całości kierowane są na Kanał Górnonotecki; dawne koryto Noteci, tzw. Nowy Kanał Notecki, odchodzący na wschód to większy rów melioracyjny
24,8 (121,8)
śluza Antoniewo, kilometr dalej most
21,5 (125,1)
rozwidlenie, w lewo kanał na elektrownię, w prawo śluza Frydrychowo; ewentualna przenoska z lewej strony śluzy w dół do kanału jazowego poniżej elektrowni wodnej 80 m
16,5 (130,1)
rozwidlenie, w prawo kanał na jazy, w lewo śluza Dębinek Południe; ewentualna przenoska lewą stroną śluzy 50 m
16,1 (130,5) »
skrzyżowanie: z prawej strony wpada do Kanału rzeka Noteć i wypływa w lewą stronę; za skrzyżowaniem śluza Dębinek Północ
1,6 (145,0)
śluza Łochowo, 300 metrów dalej śluza Lisi Ogon
0,0 (146,6) »
połączenie Kanału Górnonoteckiego z Kanałem Bydgoskim w jego 23,2 km

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część południowa i zachodnia, Warszawa 1974; Włodzimierz Bykowski, Bydgoszcz - miasto nad wodą, Bydgoszcz 2009; kilometraż szlaków żeglownych za: http://kanaly.info/pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak