Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Widawka

Widawka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: ładna rzeka nizinna w środkowej Polsce, nie ma nad nią dużych kompleksów leśnych, ale obfite zadrzewienie przybrzeżne zapewnia rzece dużo uroku; woda czysta, dno piaszczyste, zachęcające do kąpieli; na brzegach sporo łąk i polan nadających się do biwakowania (w opisie wymieniono niektóre miejsca); w górnym biegu Widawka płynie przez tereny kopalni odkrywkowej w Bełchatowie i jest tam uregulowana i nieciekawa; do spływania polecana od wsi Trząs, choć z reguły pływana jest od Żaru; woda w korycie pochodzi w znacznym stopniu ze zrzutów wód kopalnianych w Bełchatowie i Szczercowie, co powoduje, że stan wody jest stabilny w skali roku, Widawkę można zatem polecić do pływania także wówczas, gdy w innych rzekach są niżówki; głównymi przeszkodami są pozostałości po starych młynach; rzeka została przystosowana do spływania i oznakowana przez organizatorów spływów, jest to więc szlak bezpieczny i nadaje się także dla początkujących.

Położenie: Wysoczyzna Bełchatowska, Kotlina Szczercowska, dopływ Warty.
Odcinek dostępny dla kajaka: Trząs - Pstrokonie (54 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Żar – Pstrokonie (Żar – Pstrokonie sierpień 2015, ujście Grabi – Pstrokonie maj 2022)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 - 3
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

46,8
Żar, most drogowy, dogodne miejsce do wodowania z łąki powyżej mostu; wkrótce z lewej spory dopływ; malowniczy leśny odcinek, na polance wśród sosen z l. ładne miejsce na biwak
44,8
Lubośnia, most kratownicowy, zaraz za nim długie kamieniste bystrze o dużym spadku; spływać lub spławiać kajaki, ewentualna przenoska 40 m lewą stroną (wysiadać przed mostem!)
40,8
Szczerców, most i elektrownia wodna, przenoska; lądować 30 m przed mostem z lewej strony, przenosić drogą wzdłuż rzeki do mostu, przez most na prawy brzeg, wodować albo po schodkach za elektrownią albo 30 m dalej wygodnie po trawie
40,1
Szczerców, most drogowy, z p. centrum miasta, kościół i rynek
39,7
Szczerców, most drogowy, przed nim z l. wypożyczalnia kajaków, możliwość rozbicia kilku namiotów nad rzeką po uzgodnieniu z właścicielem
37,3
Kościuszka, most drogowy, 100 m przed nim rząd pali drewnianych w poprzek rzeki po starym młynie, nieznaczne bystrze
36,2
w korycie pale po starym młynie, płynąć prawą stroną; tuż za przeszkodą ujście rzeki Pilsi (p)
34,5
Zagrodniki, pozostałości dawnego młyna, nieznaczny prożek
34,0
Zagrodniki (l), Dubie (p), most drogowy
30,1
Korablew, z l. ceglany budynek dawnego młyna, rzeka płynie w prawo pod betonową kładką, pod nią próg; można spływać każdym z dwóch przęseł, przy niskim stanie wody spławić kajaki lub je przenieść prawym brzegiem 20 m
29,9
ujście dość obfitej w wodę Krasówki (l); spływy tą rzeką organizowane są przez wypożyczalnię kajaków w Szczercowie
28,3
Sarnów, niewysoki prożek po dawnym młynie, spływalny bez problemów
27,0
Restarzew (p), most drogowy, widoczny z dala kościół, sklep
22,6
Chociw, rozległy kamienisty próg w prawo przy dawnym młynie; przenosić kajaki 50 m prawą stroną, ewentualnie spławiać kajaki przy prawym brzegu; most drogowy; ładny leśny odcinek, choć krótki
18,0
ujście rz. Chrząstawki (p); przed jej ujściem był dawno temu most
17,0
most kolejowy; kilkaset metrów dalej dogodne miejsce na postój przed wsią Rogóźno
14,9
Rogoźno, most drogowy, w pobliżu sklep
12,4 »
ujście rzeki Grabi (p), przy nim stanica kajakowa, wypożyczalnia kajaków, zorganizowane pole biwakowe z wiatami i stołami; na lewym brzegu Widawki „dzikie” miejsce na postój; można też zabiwakować kilkaset metrów niżej w lesie sosnowym z p. lub na łąkach z l.
11,0
ujście rzeki Nieciecz (l), niepozorne
9,3
Stara Wieś, elektrownia wodna; na rozwidleniu kierować się w prawo, przenosić prawą stroną 50 m, strome wyciąganie i spuszczanie kajaków; można też przerzucić kajaki skrajnym prawym oknem jazu i spuścić w dół do wody po betonie; zaraz za przenoską most drogowy
6,8
Ligota, most
3,4
Rembieszów, miejsce po młynie, niewielkie bystrze
0,6
Jeziorko, most, można tu zakończyć spływ, dobre wyjście na ląd (l)
0,0 »
ujście Widawki do Warty w jej 541,3 km; po 1,5 km w miejscowości Pstrokonie z p. można zakończyć spływ, jest tu dobry dojazd

Literatura: Kajakiem po Warcie i Widawce, Sieradz 1998; Marek Lityński, Warta przewodnik kajakowy, Łódź 2008; materiały PPUH Coma ze Szczercowa; Turystyka kajakowa promuje łódzkie: Z nurtem Widawki z nurtem Grabi, wyd. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2014.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Łódzki Klub Kajakowy Albatros