Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Grabia

Grabia - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: urozmaicony, różnorodny szlak; są tu odcinki łąkowe o nikłym zarastającym nurcie, są odcinki leśne, są też odcinki, gdzie rzeka płynie dość bystro; woda czysta; w większości biegu koryto ma charakter naturalny, nieuregulowany; duża ilość przeszkód stworzonych przez człowieka (progi, jazy, młyny, elektrownie wodne) jak też wymagające obnoszenia brzegiem zwalone drzewa powodują, że szlak jest uciążliwy; nad Grabią zachowało się dużo młynów, co jest jedną z jej cech charakterystycznych; generalnie jest to jeden z najładniejszych szlaków w środkowej Polsce.

Położenie: Wysoczyzny Bełchatowska i Łaska, Kotlina Szczercowska, dopływ Widawki.
Odcinek dostępny dla kajaka: Kuźnica - Grabno (57 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Kuźnica – Grabno (Kuźnica - Marzenin czerwiec 2017, Marzenin – Grabno kwiecień 2022)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 - 4
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 4
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

57,0
Kuźnica, niski jaz spływalny, można przy nim biwakować na łące na prawym brzegu (dojazd od szosy nr 12 drogą gruntową skrajem lasu, na pierwszym rozwidleniu dróg gruntowych w prawo)
56,5
Kuźnica, most na drodze nr 12, przy nim z p. możliwość zjazdu nad rzekę celem wodowania kajaków; rzeczka niewielka, nurt słaby, zarastający roślinnością wodną, zdarzają się gałęzie i zwalone drzewa
52,0
Jamborek, jaz, przenoska 10 m prawą stroną; z l. stawy rybne, wśród nich dawny młyn, obecnie bar; dalej mostek
45,3
Talar, drewniany młyn; lądować za upustem młyńskim z l., przenosić kajaki 80 m przez most nad tym upustem, wkoło budynku młyna i przez teren baru, wodować na młynówce; po kilkuset metrach przy połączeniu młynówki z rzeką na p. brzegu rozległe dogodne miejsce na biwak; Grabia płynie odtąd obrzeżami sosnowych lasów, ociera o piaszczyste skarpy, to znów sunie szpalerami olch lub przez łąki
41,4
most drogi szybkiego ruchu S8
41,0
Barycz, rozlewisko przed spiętrzeniem, lądować na prawo od mostu nad jazami, przenoska kilkadziesiąt metrów
40,1
Barycz, most
37,4
Kolumna, most, z p. dogodne miejsce na odpoczynek; 100 metrów dalej kamienisty prożek, spływać lub spławić kajaki (zależnie od stanu wody)
36,7
most drogowy na drodze nr 14
35,6
Łask, jaz przy stawach rybnych, przenoska drogą gruntową lewą stroną 300 m, wodowanie strome i niewygodne; na najbliższym odcinku trzy kamieniste prożki i mostek
34,0
Łask, most kolejowy, dobre miejsce lądowania; można stąd udać się do miasta; w Łasku warto zobaczyć późnogotycki kościół i kościół drewniany z 1666 r.; przed mostem z l. dopływ odnogi rzeki prowadzącej przez zalew w Łasku, nad którym jest plaża i możliwość biwakowania; aby się na niego dostać, trzeba podpłynąć pod prąd i przenieść się przy jazie
33,3
Łask, kładka; choć blisko stąd do miasta, wyjście na ląd niewygodne
32,3
Łask, most drogowy; rzeka zwęża się, pogłębia i przyspiesza, płynie się z zakrętu w zakręt wąskimi ciaśninami ograniczonymi trzcinami i krzakami; zdarzają się zwalone drzewa niełatwe do obniesienia, bo dostęp do lądu jest zwykle niełatwy
31,0
Orchów (p)
29,7
most wśród lasu
28,0
resztki stalowej konstrukcji dawnego mostku tuż nad wodą, przenoska lewą stroną, wysiadanie i wsiadanie niewygodne; wkrótce niewysoki próg w m. Okup Mały, spływalny
27,3
Zielęcice (l), most drogowy; za nim na łące z p. możliwość biwakowania po uzgodnieniu z właścicielem; dalej przenosić kajaki w prawo na rzekę obok kamienistego progu; na wprost płynie się do dawnego młyna, przy którym nie ma możliwości wyjścia na brzeg; warto udać się do tego młyna i go obejrzeć, bo choć młyn jest już nieczynny, zachowały się w jego wnętrzu maszyny (młyn należy do tej samej osoby, do której należy wspomniana łąka)
24,0
Bilew, kamienisty próg, spływalny
22,4
most drogi szybkiego ruchu S8
21,8
Wólka Marzeńska, d. tartak wodny, krótka przenoska prawą stroną; wprawni mogą spłynąć z progu (uwaga na palisadę kołków poniżej!)
21,4
Marzenin, most, za nim z l. miejsce na postój
18,5
Kustrzyce (p), most kolejowy
17,5
rozwidlenie, płynąć w lewo główną odnogą, na prawej odnodze bród; wkrótce rozmyty jaz
16,6
Lichawa (l), most stalowy
15,8
ładne miejsce na postój w lesie (l); kilkusetmetrowy odcinek zawalony wieloma drzewami, łatwiej jest przeciągnąć go prawym brzegiem niż przepłynąć
14,9
Emilianów, resztki jazu na brzegach; rzeka wolna od przeszkód
13,6
Grabia (p), most
12,4
w lewo przed jazem rwącą strugą odchodzi stare koryto Grabi; można nim popłynąć, jeśli jest dość wody, ale są na nim liczne zwałki; omija się w ten sposób młyn Krzywda
12,2
Brzeski, most, za nim malowniczy drewniany młyn Krzywda, krótka przenoska z lewej strony
8,4
Kozuby, młyn; przenosić kajaki nierówną ścieżką lądując z p. przed jazem; most
5,3
Grabica, kładka
1,8
Grabno (p), Zamość (l), most, przed nim na brzegu resztki młyna
0,0 »
ujście Grabi do Widawki w jej 12,4 kilometrze; przy ujściu z p. stanica kajakowa, wypożyczalnia kajaków, zorganizowane pole biwakowe z wiatami i stołami

Literatura: Turystyka kajakowa promuje łódzkie: Z nurtem Widawki z nurtem Grabi, wyd. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2014; Marek Lityński, Warta przewodnik kajakowy, Łódź 2008
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Łódzki Klub Kajakowy Albatros