Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Wełna

Wełna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: szlak w górny biegu składający się z kilku jezior i łączących je strug, w środkowym do Rogoźna zasadniczo uregulowany, w dolnym biegu prowadzi rzeką o naturalnym korycie, klasyfikowaną dawniej jako rzeka górska, która jednak już w 1987 roku nie nastręczała większych trudności; urozmaicony zwłaszcza ów dolny bieg, z przełomowymi odcinkami leśnymi, dostępny również do pływania zimą; woda niestety na niektórych odcinkach (zwłaszcza powyżej Mieściska) brudna i śmierdzi; trudności oprócz spływalnych jazów i progów sprawiają zwalone drzewa oraz zatory z gałęzi i roślinności wodnej na łąkowych odcinkach w środkowym biegu

Położenie: Wielkopolska, dopływ Warty
Odcinek dostępny dla kajaka: Jezioro Jankowskie - Oborniki (113,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Zrazim - Oborniki (Zrazim - Wągrowiec we wrześniu 2007, Wągrowiec - Oborniki ostatnio w marcu 2002 i marcu 2004)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: U 2 - 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

75,5
Zrazim, most
72,5
Janowiec Wielkopolski, mosty drogowy i kolejowy, pod kolejowym nieznaczne płytkie bystrze
69,9
Dziekczyn, most
65,6
Gorzewo, most, przed nim jaz
61,1
Mieścisko, most
59,4
Ruda Koźlanka, most, pod nim pochyły próg, pozostałość po spiętrzeniu młyńskim
56,4
kładka, za lasem z lewej wieś Zbietka
49,7
Wągrowiec, most kolejowy
49,3
skrzyżowanie rzek Nielby i Wełny w Wągrowcu - ciekawostka hydrograficzna; Nielba wpada z prawej strony do Wełny i wypływa z lewej strony, wody obu rzek mieszają się w nieznacznym procencie; dalej dwa niskie mostki, wymagające zależnie od stanu wody nawet przenoszenia kajaka
48,4
Wągrowiec, most, pochyły próg - przenoska przez szosę lewą stroną lub spławianie kajaków lub spływanie, zależnie od stanu wody, dalej z lewej parking przy muzeum, które warto zwiedzić, podobnie jak klasztor cystersów i świetną gotycką farę
47,1
ujście rzeki Nielby z lewej strony, przedtem ujście Strugi Gołanieckiej z prawej strony, prowadzącej wody z jeziora Durowskiego
46,6
jezioro Łęgowskie
44,8
wypływ z jez. Łęgowskiego, jaz, po kilometrze na uregulowanym odcinku 2 progi
39,0
Pruśce, most, dwa progi
32,0
Rogoźno, niedaleko gotyckiego kościoła ujście Małej Wełny, którą można przedostać się na jezioro Rogoźno
27,5
Ruda, za mostem pozostałości po spiętrzeniu, szybki nurt
25,5
Nowy Młyn, zniszczony jaz
18,5
Wełna, kościół drewniany z XVIII w. z ciekawymi freskami
15,0
Jaracz, młyn, Muzeum Młynarstwa Polskiego
13,7 »
Rożnowo Młyn, ujście rzeki Flinty
7,2
Kowanówka, resztki jazu
4,7
Rudki, płynąć lewą odnogą, jaz
1,0
Oborniki, elektrownia w budowie
0,0 »
Ujście do Warty

Literatura: J. Szociński, P. Ratajczak, Przewodnik turystyczny: szlak kajakowy rzeki Wełny i Małej Wełny, Rogoźno 2007; W. Owsianowski, Kajakiem przez trzy puszcze, Poznań 1980; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część południowa i zachodnia, Warszawa 1974
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyki Kajakowej PTTK Zimorodek z Wągrowca.