Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Flinta

Flinta - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielka rzeczka, składa się z dwóch różnych części; do Boruchowa płynie wśród pól i łąk, jest uregulowana, wybagrowana i raczej nudnawa; poniżej Boruchowa jest to szlak urozmaicony, leśny; utrudnieniem jest kilka zwalonych drzew i jazów; szlak dostępny zasadniczo przy wyższej wodzie, również do pływania zimą.

Położenie: Wielkopolska, dopływ Wełny
Odcinek dostępny dla kajaka: Ryczywół - Rożnowo Młyn (13 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Ryczywół - Rożnowo Młyn (marzec 2014)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5 godzin
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U 2 (przy niskiej wodzie zapewne znacznie większa)
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

13,0
Ryczywół, most drogi na Tłukawy; we wsi kościół św. Mikołaja z lat 20-tych XX wieku; wkrótce metalowa kładka i za nią nieznaczny próg
12,0
most drogi z Ryczywołu do Rogoźna; po ponad kilometrze jaz
10,5
Ninino, most; we wsi pałac z XIX w. i park
10,0
most nieczynnej linii kolejowej
8,5
Wiardunki, most drogowy
7,0
Boruchowo, most drogowy; zaczyna się ciekawszy odcinek Flinty, która meandruje wśród łąk i położonego blisko za pasem łąk lasu
3,9
Smolarz, mostek; najciekawszy śródleśny odcinek szlaku
1,8
Piłka Młyn, jaz o wysokości ponad 1,5 metra; przenoska, jedynie przy odpowiednim stanie wody i rozpoznaniu z brzegu wprawni kajakarze mogą spłynąć jaz górskimi jedynkami
0,0 »
Rożnowo Młyn, most, za nim ujście Flinty do Wełny w jej 13 kilometrze

Literatura: W. Owsianowski, Kajakiem przez trzy puszcze, Poznań 1980; J. Szociński, P. Ratajczak, Przewodnik turystyczny: szlak kajakowy rzeki Wełny i Małej Wełny, Rogoźno 2007.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyki Kajakowej PTTK Zimorodek z Wągrowca.