Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Prosna

Prosna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: typowo nizinny szlak o otoczeniu w przeważającej części polno-łąkowym, szpalery wierzb, z rzadka zwalone drzewa, na trasie kilka ciekawych zabytków

Położenie: Wielkopolska, dopływ Warty
Odcinek dostępny dla kajaka: Wieruszów - Modlica koło Pyzdr (150 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wieruszów - Piwonice (Wieruszów - Śmiłów maj 1991, Sławin - Piwonice grudzień 2023)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

150,0
Wieruszów, klasztor z XVII w., w którym zmarł przeor Kordecki - obrońca Jasnej Góry, jaz
145,0
Kowalówka, młyn
130,0
Brzeziny, jaz
124,0
Smolniki, jaz
119,0
Grabów, kościół z XVII w., izba pamięci
113,0
Giżyce, młyn
107,0
Kania, we wsi płaskorzeźbiony krzyż autorstwa ludowego twórcy Pawła Brylińskiego z 1859 roku
89,0
Ołobok, klasztor cysterek
87,0
Sławin, ujście rz. Ołobok (l), przy nim wypożyczalnia kajaków i agroturystyka
82,0
Śmiłów, ruiny dworu z XVIII w., park (l)
78,2
Żydów, próg z kołkami po dawnym spiętrzeniu
77,2
Żydów, most drogowy
74,2
Kalisz Piwonice, rury ponad rzeką
73,6
Kalisz Piwonice, most drogowy, przed nim jaz z płytkim bystrzem poniżej; z lewej dogodne miejsce na postój z dojazdem
00,0
ujście Prosny do Warty w jej 348 kilometrze

Literatura: Prosna - Szlak wodny, Warszawa 1963; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Kajakowy PTTK "Pelikany" z Ostrowa Wielkopolskiego