Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Woda i wanilia - autor Tomasz Andrzej Krajewski

Opowieść o Włocławskim Klubie Wodniaków PTTK

1 strona

Wyjaśnienie skrótów

KS - Klub Sportowy
LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza
MSK - Międzynarodowy Spływ Kajakowy
MSKnD - Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
PTK - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
PTTK - Polskie Towarzystwo Turystczno-Krajoznawcze
PZK - Polski Związek Kajakowy
PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
SKKT - Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
TOK - Turystyczna Odznaka Kajakowa
WKW - Włocławski Klub Wodniaków