Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Woda i wanilia

2 strona

Wstęp

Jest to opowieść o zwykłych ludziach, którzy swój wolny czas poświęcili swojej pasji. Nie uzurpowali sobie prawa do decydowania o losach narodów. Potomni nie będą się starali unieśmiertelnić ich nazwisk w szkolnych podręcznikach i zbiorowej świadomości. Nie znaczy to jednak, że ich życie było nic nie znaczącym epizodem. Dla nich było ono równie ważne, jak dla każdego innego człowieka jego własne życie. Może więc warto było ocalić je od zapomnienia...

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki, udostępniając mi posiadane dokumenty i literaturę oraz dzieląc się ze mną swoimi wspomnieniami, jak również ułatwiając mi jej napisanie w przeróżny sposób. W szczególności dziękuję Kazimierzowi Dwórznikowi, Jerzemu i Wiesławie Kleyna, Włodzimierzowi Kotwasińskiemu, moim rodzicom Barbarze i Lechowi Wojciechowi Krajewskim, Włodzimierzowi Kułaczkowskiemu, Irenie Pietruszczak, Januszowi Pomianowskiemu, Piotrowi Sutorowskiemu i Henrykowi Wawrzyniakowi.

Książka ta obejmuje przede wszystkim działalność kajakową, choć ważny epizod w życiu Włocławskiego Klubu Wodniaków odegrali również żeglarze. Niestety żeglarstwo klubowe nie jest zbyt obszernie udokumentowane, na co żaliła się już w latach osiemdziesiątych Komisja Rewizyjna, dlatego szersze jego zaprezentowanie nie było możliwe.

Następny rozdział

Spis treści