Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Szkarpawa

Szkarpawa - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jedno z historycznych ujściowych ramion Wisły, w 1897 roku odcięte od Wisły śluzą w Gdańskiej Głowie; na skutek tego obecnie nurtu w Szkarpawie w zasadzie nie ma, ma ona charakter bardziej szerokiego kanału o wielu zakrętach aniżeli rzeki; stanowi szlak żeglowny, oznakowany tablicami kilometrażowymi, kilometr 0,0 usytuowano przy odejściu Szkarpawy od Wisły; na trasie kilka ciekawych budowli hydrotechnicznych i zabytków poolęderskich.

Położenie: Żuławy Wiślane, łączy Wisłę z Zalewem Wiślanym.
Odcinek dostępny dla kajaka: Gdańska Głowa – ujście (25,4 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Tujsk – Rybina (czerwiec 2016)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1 godzina
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

0,0 »
połączenie Szkarpawy z Wisłą w jej 931,2 km; śluza Gdańska Głowa
15,0 »
Rybina, kolejowy most obrotowy, z l. urządzone miejsce postoju, plaża, możliwość biwakowania; w lewo odejście Wisły Królewieckiej
15,5
Rybina, most drogowy zwodzony
16,6 »
ujście rzeki Tugi (p)
25,4 »
ujście Szkarpawy do Zalewu Wiślanego, na wprost ujście Nogatu

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; strona internetowa www.zalewwislany.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyczny PTTK Szuwarek w Nowym Dworze Gdańskim