Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Wisła Królewiecka

Wisła Królewiecka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jedno z historycznych ujściowych ramion Wisły; obecnie nurt nikły, po regulacji z XIX w. jest to raczej szeroki kanał o kilku zakrętach aniżeli rzeka; możliwe jest na niej prowadzenie żeglugi, choć oficjalnie nie jest szlakiem żeglownym; oznakowana tablicami kilometrażowymi poczynając od Rybiny (tamże kilometr 0)

Położenie: Żuławy Wiślane, łączy Szkarpawę z Zalewem Wiślanym.
Odcinek dostępny dla kajaka: Rybina – ujście (11,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Rybina – ujście (czerwiec 2016)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 – 4 godziny
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

0,0 »
Rybina, odgałęzienie Wisły Królewieckiej od Szkarpawy w jej 15,3 km
0,4
Rybina, drogowy most zwodzony
5,1
nieczynna cegielnia (l)
6,6
Sztutowo, most drogowy, przed nim i za nim z l. przystanie wodne, możliwość biwakowania; w Sztutowie warto zobaczyć dawny niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof, obecnie muzeum
8,0
Kobyla Kępa, wieś (l)
12,0
ujście Wisły Królewieckiej do Zalewu Wiślanego, tuż przed nim z p. piaszczysta plażyczka, możliwy biwak; od ujścia można popłynąć na północ do Kątów Rybackich, gdzie w porcie jachtowym można zakończyć spływ (ok. 2 km); w pobliżu Kątów Rybackich jest rezerwat ornitologiczny, chroniący jedną z największych w Europie kolonii kormorana

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; strona internetowa www.zalewwislany.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyczny PTTK Szuwarek w Nowym Dworze Gdańskim