Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Święta i Tuga

Święta i Tuga - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: zapewne najciekawsza rzeka Żuław Wiślanych, w górnym biegu nazywana Świętą (ewentualnie Wielką Świętą), w dolnym od Nowego Dworu Gdańskiego Tugą (ewentualnie Tują); w znacznym stopniu uregulowana, płynie wśród trzcinowisk, czasem wśród szpalerów drzew, czasami ujęta wałami płynie ponad otaczającym terenem, będącym depresją (z rzeki jednak tego nie widać); nurt nikły, umożliwia bezproblemowe pokonywanie szlaku także w przeciwną stronę; miejsc na biwaki niemalże nie ma; na odcinku od Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia dostępna także dla jachtów i łodzi motorowych; na odcinku od Nowego Stawu do Nowego Dworu Gdańskiego mogą tarasować przepływ zatory z roślinności wodnej, koryto może też być całkiem zarośnięte, zwłaszcza w lecie.

Położenie: Żuławy Wiślane, dopływ Szkarpawy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Nowy Staw – ujście (25 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Nowy Staw – ujście (czerwiec 2016)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 1 (U 3)
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

25,1
Nowy Staw, most drogowy; w miasteczku warto zwrócić uwagę na średniowieczny układ urbanistyczny z dwoma podłużnymi rynkami, gotycki kościół (największy na Żuławach), neogotycki kościół z wieżą zwaną Ołówkiem (pomiędzy rynkami), dom podcieniowy z XIX w. i ceglaną wieżę ciśnień
24,7
Nowy Staw, przystań kajakowa ze slipem, przy stadionie, dogodne miejsce do rozpoczęcia spływu i biwakowania, za nią kładka
19,9
stacja pomp (p)
16,8
most na drodze pomiędzy Marynowymi i Tują, przed nim z p. dogodne wyjście na ląd
13,8
most d. kolejki wąskotorowej
12,8
most szosy z Gdańska do Warszawy
12,1
most drogowy, warto zwrócić uwagę na rozcięcie pośrodku mostu; był to dawniej rozporek, tj. wąska środkowa część mostu podnoszona, aby przepuścić maszty i kominy przepływających pod nim jednostek; za mostem kładka
11,4
Nowy Dwór Gdański, kładka dla pieszych, przed nią w korycie betonowe resztki tzw. Mostu Stobbego (uwaga!); w pobliżu restauracja; nad rzeką dalej umocnione nabrzeża, z p. tzw. nowodworska Wenecja: spichrze tuż przy wodzie
10,7
most zwodzony z 1936 r., obecnie nie działający; w pobliżu ciekawe Muzeum Żuławskie; przy rzece porcik
9,1
most kolejki wąskotorowej
5,8
Żelichowo (p), Cyganek (l), most; w Cyganku przed mostem kościół gotycki, dom podcieniowy i dawny cmentarz mennonicki
1,9
Tujsk, most zwodzony; w Tujsku (l) ciekawy układ z zabudową nad kanałem jako arterią komunikacyjną
0,0 »
most drogowy, za nim ujście do Szkarpawy w jej 16,6 km

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Tuga królowa rzek żuławskich, szlak wodny, oprac. Salwinia Ekoklub Nowy Dwór Gdański 2007; strona internetowa www.zalewwislany.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyczny PTTK Szuwarek w Nowym Dworze Gdańskim