Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - Kanały Obry

Kanały Obry - opisy orientacyjne

Krótka charakterystyka szlaku: środkowy bieg rzeki Obry, całkowicie skanalizowanej, podzielonej na trzy kanały, połączone ze sobą dodatkowymi przekopami, umożliwia dotarcie z Warty (przez Kanał Mosiński) do Obry i znów do Warty lub przez Obrzycę do Odry w Cigacicach oraz poznanie w jednej tygodniowej wędrówce tzw. Kółka Konwaliowego oraz takich perełek przyrody jak jezioro Obrzańskie czy architektury jak kościoły Obry oraz Przemętu; otoczenie łąkowe, zmeliorowane.

Położenie: Wielki Łęg Obrzański, górny bieg rzeki Obry
Odcinek dostępny dla kajaka: Kościan - Kopanica Kanałem Północnym lub z Kościanu Kanałem Południowym do połączenia z Obrzycą na jez. Rudno)
Odcinek przepłynięty (data spływu): połączenie Kanału Dźwińskiego - jez. Wieleńskie w m. Wieleń Zaobrzański (lipiec 1995)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 2 (U 4)
Malowniczość: *

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

Kanał Dźwiński

6,5 »
połączenie z Obrzycą, zastawka; niżej kanał zarośnięty, płytko, konieczne holowanie kajaków (u 4)
0,0 »
Kopanica, połączenie z Północnym Kanałem Obry, jaz

Południowy Kanał Obry

26,6
Przemęt
13,3
ujście Kanału Kaszczorskiego
0,0 »
jezioro Rudno na szlaku Obrzycy

Północny Kanał Obry

13,6
ujście rzeki Dojcy; można nią dopłynąć do Jeziora Berzyńskiego i położonego nad nim Wolsztyna (6 km)
11,5
Obra, most, zabytkowy kościół pocysterski i kościółek drewniany, dalej 3 jazy
2,8
Jaromierz, most, za nim jaz
0,0 »
Kopanica, most, za nim połączenie z Kanałem Dźwińskim (l), początek szlaku Obry

Środkowy Kanał Obry

Przy normalnym stanie wody niespływalny, warto obejrzeć jezioro Obrzańskie niedaleko połączenia z Północnym Kanałem Obry

Kanał Kaszczorski

9,6 »
Wieleń Zaobrzański, most u wypływu rzeki z jeziora Wieleńskiego na Szlaku Konwaliowym, zastawka, w pobliżu barokowy kościół, dalej kilka zatorów z trzciny
6,9
Kaszczor, most
0,0
połączenie z Południowym Kanałem Obry

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960, W. Owsianowski, Obra i jej dorzecze; Marek Lityński, Obra, Bielsko Biała 2005
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak