Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Obrzyca

Obrzyca - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka w znacznym stopniu uregulowana, w lecie zarośnięta wodorostami, na odcinku Lubiatów - Konotop zwalone drzewa, mogą występować też zatory ze ściętego sitowia w okresie czyszczenia rzeki, nad jeziorami mogą występować problemy z biwakowaniem, gdyż nad nimi jest dużo ośrodków wczasowych.

Położenie: Pojezierze Wielkopolskie, dopływ Odry
Odcinek dostępny dla kajaka: Sława - Cigacice (59,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Sława - połączenie z Kanałem Dźwińskim (lipiec 1995)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: *

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

56,5
Sława
48,0
Lubiatów, zastawka na wypływie z jez. Sławskiego
41,2
Konotop
34,4
Jesiona, jaz
32,4
grupa jezior Jesieńskiego, Rudna, Wilczego i Ośna; do jeziora Rudno uchodzi Południowy Kanał Obry
31,0 »
wypływ Obrzycy z jeziora Rudno
24,6 »
połączenie z Kanałem Dźwińskim, przed nim jaz; Kanał Dźwiński z reguły nie nadaje się do spływu z uwagi na małą ilość wody; trzeba się liczyć z bardzo uciążliwym holowaniem
0,0 »
ujście Obrzycy do Odry w Cigacicach

Literatura: Bronisław Jastrzębski, Szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Jan Krajniak, Pojezierze Lubuskie, Poznań 1982; Marek Lityński, Obra, Bielsko Biała 2005
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Koło PTTK "Chapacz" w Zielonej Górze