Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - Szlak Konwaliowy

Szlak Konwaliowy - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: cykl jezior połączonych krótkimi strugami, w okresie letnim mogą wystąpić problemy z biwakowaniem w związku z dużą ilością ośrodków wczasowych na brzegach, w maju na wyspie jeziora Radomierskiego masowo kwitną konwalie - stąd nazwa szlaku; możliwość odbycia spływu w formie tzw. pętli lub kółka z krótką przewózką kajaków.

Położenie: Pojezierze Sławskie, dorzecze Obry
Odcinek dostępny dla kajaka: Papiernia nad Jeziorem Brzeźnie - Jezioro Dominickie (33,5km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Papiernia - Dominice (lipiec 1995)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

33,5
jezioro Brzeźnie, leśniczówka Papiernia, biwak; struga na sąsiedniej jezioro Zapowiednik nie jest spławna
31,5
jezioro Lincjusz
29,5
jezioro Miałkie, dalej połączone z nim jeziora Białe i Breńskie, za tym ostatnim most
26,1
Jezioro Trzytonowe - Wieleńskie
23,5 »
Wieleń Zaobrzański, wypływ Kanału Kaszczorskiego
21,7
przesmyk na jeziora Osłonińskie i Górskie
17,5
Olejnica, most, za nim jez. Radomierskie z Wyspą Konwaliową
11,5 »
wypływ Kanału Błotnickiego z jeziora Błotnickiego; nad nim przy moście wieś Błotnica; w lewo z jeziora Błotnickiego można popłynąć do Przemętu gdzie kościół pocysterski i do połączenia z Południowym Kanałem Obry (2,5 km)
8,3
Jezioro Boszkowskie, za nim połączone krótkimi kanałami jeziora Buckie i Wielkie
3,8
Boszkowo, most, wejście na jez. Dominickie (b. czysta woda, ale trudno o biwak - same ośrodki wczasowe)
0,0
Dominice

Literatura: Słownik krajoznawczy Wielkopolski, pod red. W. Łęckiego, Warszawa - Poznań 1992; Marek Lityński, Obra, Bielsko Biała 2005.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak