Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Blizna

Blizna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielka puszczańska rzeka, o rzadkiej urodzie, pełna piaszczystych mielizn, zwalonych świerków i tam bobrowych; sławna ze swojej uciążliwości; można ją pokonywać w obu kierunkach; rzadko wykorzystywana jako samodzielny szlak; jej istnienie umożliwia dokonywanie spływów okrężnych na trasie z Bryzgla przez jez. Wigry, Czarną Hańczę, Kanał Augustowski do Augustowa, Bliznę do jez. Blizno, skąd niedaleko z powrotem lądem do Bryzgla (lub na tej samej trasie z Augustowa do Augustowa); można też przewieźć się na początek szlaku Blizny z jez. Serwy i potraktować Bliznę jako alternatywny i dłuższy wariant pokonania odcinka Kanału Augustowskiego z Suchej Rzeczki do Augustowa; można też spłynąwszy Rospudą popłynąć Blizną pod prąd, następnie przewieźć się nad jez. Wigry i stąd pokonać Czarną Hańczę i Kanał Augustowski aż do Biebrzy.

Położenie: dopływ Rospudy (przez Szczeberkę)
Odcinek dostępny dla kajaka: Danowskie - ujście do Rospudy (23 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Danowskie – ujście do Rospudy (lipiec 1990)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 4 - 5
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

23,0 »
Danowskie, wieś nad jez. Blizno; 5 km jest stąd do Bryzgla nad jez. Wigry, będącego dogodnym punktem do rozpoczęcia spływu Czarną Hańczą; 9 km jest stąd do m. Serwy nad jez. Serwy; w obu tych kierunkach można przewieźć kajaki, dzięki czemu spływ Blizną stać się może częścią dłuższego spływu okrężnego; nad jez. Blizno kilka dobrych miejsc biwakowych
18,7
Ateny, wieś nad północnym brzegiem jez. Blizno
18,2
wypływ Blizny z jeziora
17,5
Upustek, most na drodze leśnej; Blizna płynie przez Puszczę Augustowską, czasem jest tak płytko, że na długich odcinkach trzeba holować kajaki po piaszczystym dnie; przeszkodami są też liczne pnie tarasujące rzekę oraz tamy bobrowe
13,0
Uroczysko Powstańce, mostek; na polanie było obozowisko powstańcze i kuźnia, w której kuto kosy w 1863 r., obecnie jest pomnik; dobre miejsce na postój
10,1
Strękowizna, mostek; koniec puszczańskiej części Blizny; odtąd na brzegach łąki i niewielkie laski, rzeka głębsza, ale i węższa; ciasne meandry; krótka przenoska przy jazie; niskie kładki i dwa większe mostki
6,1
most kolejowy, pod nim kamienie; przy moście miejsce biwakowe
2,6
ujście Blizny do Szczeberki, tuż za nim most drogowy we wsi Szczebra
0,0 »
ujście Szczeberki do Rospudy w jej 4,7 kilometrze

Literatura: Józef Kuran, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa 1967; Marek Śleszyński, Polska północno-wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000; Marek Lityński, Czarna Hańcza z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną, Warszawa 2003
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak