Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Tanew

Tanew - opis szczegółowy

Rzeka Tanew jest prawobrzeżnym dopływem Sanu. Jej źródła znajdują się na zboczach najwyższego wzniesienia Roztocza, Wielkiego Działu. W górnym biegu płynie malowniczą doliną przez tereny Puszczy Solskiej. W okolicy wsi Rebizanty tworzy przełom. W korycie rzeki znajdują się liczne wapienne progi zwane szumami. Odcinek ten objęty jest ochroną jako rezerwat krajobrazowo - leśny "Nad Tanwią". W dolnym biegu płynie przez Kotlinę Sandomierską skrajem Puszczy Solskiej. Średni przepływ przy ujściu około 12 m3/s. Do ujścia Wirowej woda w Tanwi jest bardzo czysta. Mieszkańcy nadbrzeżnych wiosek czerpią ją również do picia. Niżej czystość wody pogarsza się. Na odcinku do Osuch większe zaopatrzenie w produkty spożywcze można poczynić jedynie w Narolu i Suścu.

Dla kajaka Tanew dostępna jest od Narola, a więc niemal od źródeł. Do Borowca jest to szlak nieco trudny, uciążliwy i bardzo malowniczy (ZWC - WW I, U4, ***), poniżej łatwy, nieuciążliwy i malowniczy (ZWB, U1,**).

Na przebycie szlaku potrzeba 4 dni; średnie tempo płynięcia do Borowca to 2 - 3 km/h, od Borowca do ujścia 6 - 7 km/h.

112,0
Narol, wieś. Wodować przy moście drogowym. W miejscowości restauracja i kilka sklepów spożywczych. W pobliskim Narolu - Wsi warto obejrzeć pałac Łosiów z XVIII w. Rzeka regulowana, zarośnięta wikliną i trzciną, przez którą trzeba się przedzierać. Cztery jazy regulacyjne, z których można spłynąć, o ile nie są zatarasowane gałęziami.
109,8
Młynki, most, zabudowania na prawym brzegu. Siedem kolejnych spływalnych jazów, przed drugim rura tuż nad lustrem wody, nad którą trzeba przerzucić kajak. Rzeka mniej zarośnięta. Kołki po dawnej regulacji brzegów obecne czasem i na środku rzeki. Tanew wpływa do lasu, który dotąd towarzyszył rzece za pasem łąk. Koniec uregulowanego odcinka. Pojawiają się pierwsze zwalone drzewa. Na śródleśnych polankach urocze miejsca na biwak.
104,8
Most na drodze Huta Szumy - Paary. Dalej na lewym brzegu Huta Szumy - osada robotników leśnych, kolonie domków letniskowych. W korycie oprócz zawałów skaliste prożki i szypoty.
100,3
Rebizanty, most, wieś na lewym brzegu. Trzy pierwsze szumy, każdy około pół metra wysokości. Spływać lub kajaki spławiać zależnie od stanu wody. Wyspa - płynąć lewą kamienistą odnogą o znacznym spadku. Na łączkach dogodne miejsca na postój. Za ujściem potoku Łosinieckiego z prawej strony największa seria szumów: 24 progi na 400 - metrowym odcinku rzeki, które pokonujemy jak poprzednie. Na ich końcu mijamy prawą stroną pozostałości kamiennej tamy. Rzeka głębsza, silnie meandruje wśród lasu. Liczne zwalone drzewa wymagające czasem przenoszenia kajaka. Ostatnie szumy, w tym pochyły o wysokości około metra.
97,3
Pale po starym moście, z prawej strony u stóp wzniesienia Kościółki (na nim grodzisko) ujście potoku Jeleń. Odtąd aż do Borowca rzeka o zmiennej głębokości, ostre zakręty, liczne kłody w korycie i powalone drzewa. Na brzegach pierwotny las.
88,5
Borowe Młyny, most, leśniczówka na prawym brzegu. Na lewym na obszernej łące możliwość biwakowania. Palisada po nie istniejącym spiętrzeniu, dająca się wyminąć. W Borowcu jaz wysokości od metra do półtora metra zależnie od stopnia podniesienia zastaw. Przenoska lewym brzegiem 50 m.
85,0
Borowiec, mostek. Zabudowania na obu brzegach. Odcinek wśród lasu, na jego końcu jaz z zastawą z desek i betonową pochylnią. Można spływać, ewentualnie przenieść kajaki lewym brzegiem. Uregulowana rzeka płynie bystro w głębokim korycie o szerokości 2 - 4 m przez rozległą łąkową równinę.
82,1
Most betonowy na drodze do Olchowca.
79,5
Ujście Wirowej z lewej strony. Wirowa jest szersza od Tanwi, ma wodę mętnawą i ciepłą. Odtąd Tanew meandruje wśród pól i łąk, oddzielona od nich pasem trzcin i wiklin. Aż do Ulanowa brak przeszkód wymagających przenoszenia kajaka, nieliczne kłody w nurcie i mielizny. Do Osuch most betonowy, niski próg regulacyjny i kolejny most betonowy.
73,0
Osuchy, most betonowy, przed nim z prawej strony - ujście Sopotu. We wsi na prawym brzegu sklep. Około kilometra niżej dawny bród. Na polanie na lewym brzegu obszerne dogodne miejsce na biwak. Kilkaset metrów drogą przez las do sklepu we wsi Podsośnina.
69,6
Ujście rzeki Szum z prawej strony. Drewniany most na betonowych słupach. Na lewym brzegu wieś Szostaki. W rzece zwalona do wody ambona.
64,8
Pisklaki, most betonowy, wieś na lewym brzegu.
57,8
Kulasze, kładka na wysokich palach, bród, zabudowania na prawym brzegu.
55,3
Drewniany most na drodze z Rakówki do Kulaszy. Parę kilometrów dalej za zatorem ze zwalonych drzew las dochodzi do rzeki, początkowo z prawej, później z lewej strony. Przy wiacie na wysokim prawym brzegu ładne miejsce na biwak. W korycie rzeki wyspy.
47,9
Króle Stare, most drogowy, pod nim pale po starym moście, na prawym brzegu sklep. Niedaleko wsie Markowicze i Księżpol. Na brzegach olchy i wierzby. Dwie kładki na wysokich palach.
43,2
Zynie, wieś na lewym brzegu, most drewniany, przed nim nad wodą strzałka wskazująca drogę do sklepu, najwyraźniej adresowana do wodniaków. W korycie wyspy i mielizny. Kolejny drewniany most. Łąki, czasem przy wodzie las.
36,0
Wólka Biska, osiedle domków kempingowych, most betonowy. W sosnowych lasach ładne miejsca na biwak.
29,1
Z prawej strony ujście rzeki Łady. Pale po starym moście.
24,5
Łazory, most betonowy, wieś na prawym brzegu, sklep. W korycie pozostałości po dwóch mostach. Most drewniany. Dogodne miejsca biwakowe na lewym brzegu w laskach i kępach drzew. Osiedle domków kempingowych i kolejny most na palach.
21,2
Harasiuki, most betonowy, pod nim pale po starym moście, wieś na lewym brzegu. Wyspy. Resztki drewnianego mostu.
16,3
Sieraków, most drogowy, zabudowania na obu brzegach.
12,2
Dąbrowica, most betonowy, na lewym brzegu zabudowania. Z lewej przy moście dogodne miejsce na biwak, niżej kolejne miejsca.
10,0
Ujście rzeki Kurzynki z prawej strony. Na brzegach sosny, brzozy i olchy.
5,0
Dąbrówka, most betonowy, wieś na prawym brzegu. Rzeka rozlewa się szeroko, tworząc zalew przed Ulanowem. W jego końcu przenoska prawym brzegiem wokół podwójnego progu około 50 metrów.
1,0
Ulanów, most betonowy, miasteczko na lewym brzegu (dawna flisacka stolica Polski). Na prawym brzegu Wólka Tanewska.
0,0 »
Ujście Tanwi do Sanu wśród piaszczystych mielizn. Najdogodniej spłynąć Sanem do mostu drogowego koło Niska około 7 km; można tam samochodem zjechać z szosy aż nad wodę na lewym brzegu.

Opisu szlaku dokonano na podstawie spływu odbytego w sierpniu 1997.
Literatura: N. Bondyr - Roztoczańskie szlaki kajakowe, Chełm 1992; W. Wójcikowki, L. Paczyński - Roztocze. Przewodnik, Warszawa 1986; Roztocze - mapa turystyczna, skala 1:100000; Mapa topograficzna Polski - wyd. sztabu generalnego WP, skala 1:200000.