Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Wadąg

Wadąg - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: piękna trasa na przedłużony weekend, kilka małych rzeczek nazywających się w zależności od odcinka Dadaj, Pisa albo Wadąg łączy malownicze podolsztyńskie jeziora w zgrabny szlak; można by go porównać do Krutyni, gdyby nie to, że jest bardziej uciążliwy i o wiele mniej uczęszczany, mogą też wystąpić trudności związane ze stanem wody.

Położenie: Pojezierze Olsztyńskie, prawy dopływ Łyny.
Odcinek dostępny dla kajaka: Wilimy - Likusy (51 km).

Odcinek przepłynięty (data spływu): Wilimy - Likusy (sierpień 2003)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia:3 - 4
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż, przeszkody i ciekawostki:

51,0
Wilimy, pole namiotowe nad jeziorem Dadaj
44,5
wypływ Dadaju z jeziora, za mostem drogowym kamieniste mielizny
39,0
Klimkowo, elektrownia, przenoska prawą stroną
36,0
jezioro Tumiańskie, w lewo można popłynąć na boczną wycieczkę na jezioro Bartołt Wielki
35, 0
jezioro Pisz, na półwyspie z lewej - kemping
33,5
wypływ rzeki Pisy, płynącej przez piękny stary las; można też popłynąć dalej jeziorem na jezioro Orzyc, z którego można podobno przedzierać się na szlak główny
26,5
Barczewo, przenoska, lądować na rozlewisku przy więzieniu z lewej strony i przenieść kajaki około 200 m na płynącą równolegle rzeczkę Kiermas, która wkrótce łączy się z Pisą; w Barczewie warto zobaczyć galerię w dawnej synagodze, gotycką farę i kościół pofranciszkański z nagrobkiem Andrzeja i Baltazara Batorych, jednym z najcenniejszych renesansowych nagrobków w Polsce.
16,0
jezioro Wadąg
11,0
wypływ skanalizowanej rzeki Wadąg z jeziora
8,0
Wadąg, elektrownia wodna, przenosić przez teren zakładu po uzgodnieniu
6,5
Kieźliny, elektrownia wodna, przenoska za jaz prawą stroną, do zrzutu wody z elektrowni holowanie kajaków, niżej w rzece kamieniste mielizny, zwalone drzewa
2,5
most drogowy, początek jeziora zaporowego
0,0 »
Likusy, ujście Wadągu do Łyny tuż przed elektrownią wodną

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; W. Świtaj, Wadąg, w: Biuletyn Komisji Turystyki Kajakowej PTTK nr 7/2/95.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak