Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Uherka

Uherka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: szlak łatwy, w dolnym opisanym biegu prowadzący przez tereny bezleśne, łąkowe; rzeka raczej uregulowana, choć odcinkami dość kręta.

Położenie: Pagóry Chełmskie, Obniżenie Dubienki, dopływ Bugu.
Odcinek dostępny dla kajaka: Stańków – Siedliszcze (28 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Ruda – Siedliszcze (maj 2017)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 – 3 godziny
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 2
Malowniczość: *

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

9,0
Ruda, most drogowy
8,3
niewysoki próg, spływalny
7,5
most kolejowy
3,0
Rudka, most drogowy
1,3
Siedliszcze, most drogowy
0,7
Siedliszcze, bardzo niski most betonowy, z reguły konieczna przenoska brzegiem
0,0 »
ujście Uherki do Bugu w jego 444 kilometrze; wpływanie na Bug bez uzgodnienia za Strażą Graniczną jest zabronione!

Literatura: Józef Tworek, Szlak kajakowy Uherka, MOSiR Chełm
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Oddział PTTK we Włodawie, Urząd Gminy Ruda Huta