Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Saska i Sawica

Saska i Sawica - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niezbyt uczęszczany mazurski szlak, składający się z kilku jezior i łączących je rzeczek o spokojnym nurcie, płynących głównie przez lasy; główną przeszkodą są stawy rybne we wsi Janowo, ale na rzecznych odcinkach występują też płycizny i zwalone drzewa a pod mostami kamienie i pale; dawniej szlak był zanieczyszczony ściekami spływającym ze Szczytna do jeziora Sasek Mały, obecnie rzeka jest czysta.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, dopływ Omulwi.
Odcinek dostępny dla kajaka: Dźwierzuty - Wielbark (46 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Dźwierzuty - Wielbark (lipiec 1989), odcinek Sasek Mały – Wielbark ponownie we wrześniu 2012)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

46,0
północny kraniec jeziora Sasek Wielki koło wsi Dźwierzuty
37,0
Kobyłocha, przewężenie jeziora
34,5
wypływ Saski z jeziora Sasek Wielki, węgornia, przenoska; most we wsi Jęcznik
33,7
z prawej ujście strugi z jeziora Gromskiego; można popłynąć nią na to jezioro i po pokonaniu łącznie 5 km przenieść kajaki 500 m na jezioro Leleskie, stanowiące początek szlaku rzeki Kośny
31,7
most kolejowy wśród lasu
29,0
Janowo, most i jaz na końcu jeziora Młyński Staw; stawy hodowlane, przenoska prawą stroną 300 metrów; odcinek wśród rozlewisk i bagien
27,2
z prawej dopływa rzeka Sawica, prowadząca wody z jezior Natać i Sawica (można udać się na te jeziora - do wpływu na jezioro Sawica 2,5 km)
25,2
jezioro Sędańskie
23,0
wypływ Sawicy (znanej też na tym odcinku jako Zawić) z jeziora Sędańskiego; most
18,0
Sasek Wielki, wieś i mostek; wypływamy na jezioro Sasek Mały (Szoby Małe)
16,9
wypływ Sawicy z jeziora, wkrótce most z p. wieś Sasek Mały
12,0
most na leśnej drodze
7,0
Kucbork, most, ponad kilometr dalej kolejny most
0,7
Wielbark, most, za nim kolejny przy neogotyckim kościele
0,2
Wielbark, trzeci most, za nim z prawej prywatna stanica wodna i piwiarnia
0,0 »
ujście Sawicy do Omulwi

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak