Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Omulew

Omulew - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: zróżnicowana trasa; w górnej części, mazurskiej, wiodąca przez lasy, spokojna rzeka i bardzo malownicza; takie rozlewiska wśród odludzia, jakie ujrzeć można w okolicach Szuci, są czymś niepowtarzalnym; w dolnym biegu, kurpiowskim płynie przez łąki, meandrując; dno piaszczyste i plażyczki na zakolach zachęcają do częstych kąpieli; woda przejrzysta; mało uczęszczany szlak chociaż odcinkami bardzo malowniczy, idealny na spływ rodzinny; w dolnym kurpiowskim biegu możliwość biwakowania nie tylko na wskazanych w opisie miejscach, ale również na łąkach.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, Równina Kurpiowska i Nizina Północnomazowiecka, dopływ Narwi.
Odcinek dostępny dla kajaka: Wikno - Ostrołęka (126,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wikno - Ostrołęka (Wikno - Wielbark sierpień 2011, Wielbark - Ostrołęka lipiec 1989, Dębowiec Mały - Kruki sierpień 2020)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 6 - 7
Trudność: ZWA (ZWB)
Uciążliwość: do Dębowca u 3, , niżej u 1
Malowniczość: do Wesołowa ***, niżej **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

126,5
Wikno, ośrodek wypoczynkowy nad południowo-zachodnią odnogą jeziora Omulew, dobre miejsce do rozpoczęcia spływu, ale nie na biwak; w pobliżu tego miejsca do jeziora uchodzi struga Koniuszyn, będąca źródłowym ciekiem rzeki Omulew; dogodne miejsce do rozpoczęcia spływu i ewentualnego biwaku to plaża i łąka blisko szosy prowadzącej do Jabłonki na północnym krańcu wsi Wikno
123,5
Jabłonka, wieś nad jeziorem, sklep i restauracja; można stąd popłynąć w kierunku północnym odnogą jeziora, prowadzącą do wsi Natać Wielka (od Jabłonki 2,5 km); szlak prowadzi w prawo obok wysp
120,5
cieśnina prowadząca do ostatniego szerszego plosa jeziora (południowo-wschodniego); na cyplu z prawej dobre miejsce na biwak dla niedużej grupy
120,0
wypływ Omulwi z jeziora, nieco mętnej i nieprzejrzystej
119,0
mostek kratownicowy, za nim jaz: przesunąć kajaki po zastawce albo przenosić 10 m prawym brzegiem; nurt nikły, w rzece pnie drzew, z reguły opływalne, czasem całe koryto zarośnięte trzciną, brzegi bagniste
115,5
most szosy z Nidzicy do Szczytna, przed nim w rzece zwalona kratownica dawnego mostu, pod którą trzeba się przecisnąć
114,0
Kot, most, pod nim płytkie bystrze; w pobliżu sklep; woda przejrzysta; w nurcie czasem głazy
112,0
leśnictwo Dębowiec, jaz, przenoska prawą stroną 20 m
108,0
bród prowadzący na teren nie istniejącej wsi Dębowiec Mały, pale po dawnym moście, można tu zanocować na prawym brzegu; za ujściem strumienia Czarna (l) las oddala się od rzeki, która tworzy malownicze rozlewiska kilkunastometrowej szerokości, niemal bez nurtu, porośnięte roślinnością wodną, oddzielone od ściany lasu pasem torfowisk
104,0
grobla dawnej drogi, z lewej pomost do wodowania kajaków i drogowskaz do wsi Szuć (2 km); na grobli pod lasem dobre miejsce biwakowe
102,0
nisko mostek, w lewo zabudowania Kolonii Szuć
97,5
bród na uregulowanym odcinku rzeki, na obu brzegach las sosnowy, na prawym brzegu możliwy biwak; w okolicy rezerwat torfowiskowy "Małga"; idąc drogą leśną na zachód, po około 1,5 km dochodzi się do krzyżówki w kształcie litery T; na lewo od tego miejsca wieża dawnego kościoła wsi Małga, wysiedlonej około 1950 roku podczas urządzania poligonu Muszaki, który tu do niedawna funkcjonował
93,5
ujście rzeczki Rekownicy (l), trudne do zauważenia; podobno można ją przepłynąć od jeziora Konicznego
92,0
Kolonia Wesołowo, niski mostek, przy wysokim stanie wody konieczne przenoszenie lub przeciąganie kajaka; do Wesołowa jeszcze jeden niski mostek, podobną nastręczający trudność; na skraju lasu na początku zabudowań wsi Wesołowo z lewej strony przy szkole miejsce postoju z ławami
88,5
Wesołowo, most drogowy, przed nim z lewej drewniany pomost - promenada; za mostem z l. pole biwakowe przy szosie; szosa odtąd aż do Wielbarka biegnie niedaleko po lewym brzegu
86,0
Gluch (l), most drogowy, przed nim przy gospodarstwie z lewej ładne miejsce na biwak
84,5
Kliszki (p), niski mostek, przy wysokim stanie wody konieczne przenoszenie kajaków
82,5
leśnictwo Wielbark (p), most drogowy, za nim z lewej pole biwakowe Wielbark Kolonia
79,5
Wielbark, most drogowy
79,0 »
ujście rzeki Sawicy (l); można podpłynąć Sawicą pod prąd 200 m do stanicy wodnej i piwiarni (najlepsze miejsce na postój w Wielbarku); są tu sklepy i restauracje; warto zobaczyć dawny kościół ewangelicki w stylu eklektyczno-klasycystycznym oraz neogotycki kościół katolicki; za ujściem Sawicy nad Omulwią most kolejowy; znów lasy
73,0
jazy, przenoska prawą stroną, niewygodne wynoszenie kajaka po betonowym pochyłym nabrzeżu, następnie przejście kładką nad jazem kanału, który tu uchodzi do Omulwi, spuszczanie kajaków dogodniejsze; można biwakować
72,4
most, w lewo 1,2 km do Sędrowa
70,4
ujście Wałpuszy (l); wokół rzeki coraz częściej łąki i pastwiska
68,0
ujście Przeździęckiej Strugi (p)
67,5
kładka między Zarębami i Michałowem, zorganizowane miejsce na postój z pomostem i wiatą
60,5
most drogi Surowe – Krukowo, przed nim w nurcie rzędy pali pod lustrem wody
56,4
ujście rz. Trybówki (l)
54,8
pole biwakowe (l)
53,5
Nowa Wieś (p), most
50,6
Wierzchowizna (p), most
47,7
rozwidlenie rzeki, płynąć na prawo
46,7
Brodowe Łąki, most, za nim z p. pole biwakowe; we wsi ciekawe drewniane domy oraz kościół, są też sklepy
43,5
Kopaczyska (l); na początku wsi na brzegu fundamenty d. młyna, na końcu wsi mostek
37,5
Oborczyska, z p. pole biwakowe z wiatami
30,4
Czerwińskie Stare, pole biwakowe (p)
30,0
Czerwińskie Stare, most, pod nim nieznaczne bystrze; najbliższy sklep w Baranowie
27,0
Czarnotrzew, z p. budynek d. młyna, w rzece pale dawnego spiętrzenia, płynąć lewą stroną
23,5
Olkowa Kępa, ujście uregulowanej rzeki Płodownicy (p)
17,1
Przystań, z p. miejsce na postój, można udać się stąd zobaczyć drewniany dwór z 1928 roku; bystrze na pozostałościach spiętrzenia młyńskiego, płynąć prawą stroną
16,4
Przystań, most, za nim z l. miejsce biwakowe
14,0
Białobrzeg Dalszy, most o trzech przęsłach, tuż przed nim rozwidlenie rzeki; płynąć lewą odnogą a pod mostem środkowym przęsłem przez niewielki próg; był tu kiedyś młyn
12,4
metalowa kładka
9,5
Białobrzeg Bliższy, most
3,8
Kruki, most, przy nim z l. możliwość biwakowania, niedaleko sklep; następne miejsce na biwakowanie wkrótce z p. strony
2,0
Drążewo, most
0,9
Ostrołęka, rozwidlenie rzeki, resztki spiętrzenia młyńskiego, pale w korycie, spływać prawą odnogą; za nimi most drogi głównej z Ostrołęki do Różana; około 1 km w lewo szosą znajduje się mauzoleum bitwy pod Ostrołęką stoczonej w 1831 r.
0,0 »
ujście Omulwi do Narwi w jej 145,7 kilometrze; aby zakończyć spływ, można podpłynąć pod prąd Narwią 1 km do przystani w Ostrołęce albo popłynąć w dół Narwi na pole biwakowe w Kamiance 10 km

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; kilometraż zweryfikowany w oparciu o mapy w skali 1:100 000 oraz tablice informacyjne umieszczone na szlaku przez Kurpiowską Organizację Turystyczną.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak