Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Prusina

Prusina - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: Krótka charakterystyka szlaku: jedna z tych małych ale dość trudnych pomorskich rzeczek, które łatwiej pokonać kajakiem jedynką, nie wożąc bagażu ze sobą; w górnym biegu uciążliwa głównie z powodu małej głębokości ale też niskich kładek oraz drutów pastuchów elektrycznych tuż nad wodą; później o jej uciążliwości decydują liczne zwalone drzewa i bobrowe tamy, wielokrotnie wymagające przepychania kajaka czy przeciągania brzegiem, w mniejszym stopniu przeszkody stałe w postaci dwóch elektrowni; dolny bieg o charakterze górskim, rzeka płynie tu w głębokim zalesionym wąwozie; w zasadzie pod wszystkimi mostkami bystrza czy inne przeszkody; warta odwiedzenia małą grupką w miarę doświadczonych kajakarzy w czasie weekendu.

Położenie: Bory Tucholskie, prawy dopływ Wdy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Osieczna - Tleń (25 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Osieczna - Tleń (kwiecień 2009)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1,5 (przeciętne tempo płynięcia 3 km na godzinę)
Trudność: ZWB - WW I
Uciążliwość: u 4 - 5
Malowniczość: początkowo *, od Byłyczka ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

25,0
Osieczna, most drogowy, rzeka szerokości 1,5 - 2 metry, uregulowana, płytka
24,3
most kolejowy
23,5
Małe Krówno, most
21,4
Duże Krówno, most, za nim niska kładka nad wąską bystrzyną, krótka przenoska lub spławienie kajaka pod spodem
20,2
Byłyczek, most; na obu brzegach las, za kolejnym mostem piękny odcinek z bobrowymi tamami
17,7
Łoboda, elektrownia, przenoska prawą stroną 50 m; dalej w korycie najwięcej na całym szlaku zwalonych drzew; bardzo uciążliwie ale malowniczo
13,5
długi przepust pod nasypem nie ukończonej drogi
12,5
Śliwiczki, most i elektrownia wodna; staw przed spiętrzeniem płytki, o mulistym dnie; teren przy elektrowni po obu stronach rzeki wzdłuż drogi ogrodzony; aby się przenieść, należy albo przerzucić kajaki na prawo od jazów ponad półtorametrowym ogrodzeniem, albo poszukać we wsi osoby, która dysponuje kluczem od bramy
10,9
Sarnia Góra, wysoki most, pod nim wysoki uskok
9,8
Laski, most
8,7
Zazdrość, most, obok kapliczka słupowa; spadek rzeki rośnie
5,5
Łążek, most drogowy
3,9
Szarłata, mostek; zaczyna się ostatni, całkiem górski jak na nizinną rzekę odcinek; duży spadek (3,5‰), bystrza, liczne głazy, ale dość płytko; na zwalonych drzewach czasem tworzą się uskoki
2,6
mostek przy leśniczówce Wygoda
0,0 »
Prusina uchodzi do Wdy, na ostatnim kilometrze tworząc leniwe rozlewisko; można zakończyć spływ przy zajeździe naprzeciwko ujścia.

Literatura: Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, Część północna i wschodnia, Warszawa 1971; Z. Galiński, Wda z dopływami, Warszawa 2002
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak