Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Netta

Netta - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka ta to de facto dolny bieg rzeki Rospudy, zaczyna się w Augustowie i do Białobrzegów jej korytem poprowadzony jest Kanał Augustowski, dalej stanowi na odcinku kilkunastu kilometrów alternatywny szlak wodny dla dolnego odcinka Kanału Augustowskiego i jest znacznie od niego ciekawsza, wreszcie łączy się z nim i odtąd aż do ujścia jej koryto jest skanalizowane; na nieskanalizowanym odcinku jest to malownicza i rzadko uczęszczana rzeka nizinna meandrująca wśród łąk i trzcinowisk przez raczej nieznane turystom tereny; brak wyznaczonych miejsc biwakowych, ale można biwakować na łąkach na tzw. grądach (wyniesionych nad bagna piaszczystych pagórkach); woda czysta; dno piaszczyste; co pewien czas dogodne dojścia umożliwiają bezpieczną i przyjemną kąpiel; krajobrazowo podobna do Biebrzy powyżej jej połączenia z Kanałem Augustowskim; średni przepływ w Białobrzegach 6,22 m3/s

Położenie: Równina Augustowska, Kotlina Biebrzańska; dopływ Biebrzy
Odcinek dostępny dla kajaka: Augustów – Dębowo ( km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Augustów – Dębowo (lipiec 2013)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 1
Malowniczość:**

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

38,9 (34,3 km Kanału Augustowskiego) »
wypływ Netty (obecnie Kanału Augustowskiego) z jeziora Necko, z prawej ośrodek PTTK; most
37,4 (32,8 km Kanału)
rozwidlenie: w lewo jaz i dalej Kanał Bystry, prowadzący do jeziora Sajno (2,5 km); obecnie spływ w tamtym kierunku jest prawie niemożliwy, gdyż droga przenoszenia kajaków została zagrodzona metalowymi barierami, aby przenoszenie kajaków nie zakłócało ruchu na bardzo uczęszczanej szosie; w prawo śluza Augustów, tam należy się kierować; na półwyspie między odnogami muzeum Kanału Augustowskiego w starym dworku
36,3 (31,7 km Kanału)
kolejny most w Augustowie
31,9 (27,3 km Kanału)
upust w lewo; po spuszczeniu kajaka parędziesiąt centymetrów w dół z zastawki można niedużym kanałem wśród trzcinowiska przedostać się po 500 m do rzeki Sajownicy i nią pod niezbyt silny prąd podpłynąć na jezioro Sajno
31,4 (26,8 km Kanału) »
śluza Białobrzegi, za nią most;
przed mostem można dobić i przenieść kajaki około 60 m na Sajownicę powyżej jazu u jej ujścia do Netty, a następnie Sajownicą pod niezbyt silny prąd popłynąć na jezioro Sajno;
za mostem na wprost prowadzi dalsza część Kanału Augustowskiego, biegnącego odtąd sztucznym przekopem; w lewo liczącym około 100 m kanałem (bez przenoski) pod stalowo-drewnianym mostkiem przepływa się na rzekę Nettę; z lewej jazy na końcu Sajownicy, następnie także z lewej rozlewisko z widocznym na jego końcu drewnianym młynem na Sajownicy, w którym obecnie jest bardzo dobra restauracja; dogodne miejsce na lądowanie jest za dopływem wspomnianej młynówki z lewej strony; stąd blisko do sklepów i do restauracji we młynie; odtąd szlak prowadzi rzeką Nettą o szerokości 10 – 15 metrów
29,2
Gliniski (l), linia wysokiego napięcia, przy niej możliwy biwak na suchej łączce (l); w pobliżu bunkier polski z 1939 roku, dobrze zachowany, z kopułą pancerną; niecały kilometr dalej z l. piękna łąka z szerokim i dogodnym dojściem
23,9
z prawej dochodzi upust odchodzący z Kanału Augustowskiego w pobliżu śluzy Borki; dalej z lewej ujście rzeczki Kolniczanki, tuż za nim z l. rozległa łąka; zarówno na niej jak i na następnych grądzikach możliwe jest biwakowanie
20,2
Gabowe Grądy (l), widoczne z rzeki bunkry, we wsi drewniana molenna (miejsce modlitw starowierów); za bunkrami z l. dobre miejsce na biwak niedaleko niewielkiego lasu
18,5
Lipowa Góra (p); dość wysokie wzgórze porośnięte dębami, opadające do rzeki piaszczystą skarpą
14,8
upust z Kanału Augustowskiego na wysokości śluzy Sosnowo (p); zabudowania wsi Sosnowo
13,4
Jaziewo, most drogowy; po lewej przed nim i za nim możliwe biwaki na łąkach
11,0 »
połączenie Kanału Augustowskiego z Nettą; odtąd korytem rzeki ponownie poprowadzona jest szlak żeglowny; wpływamy na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego; z prawej rezerwat przyrody Czerwone Bagno
2,0
Polkowo, wieś z prawej strony; w miejscu, gdzie rzeka zbliża się do drogi, dogodne dojście do brzegu; po drugiej stronie drogi można biwakować na ogrodzonym terenie przy sklepie za zgodą właściciela terenu
0,3
za rozwidleniem na prawej odnodze śluza Dębowo, na lewej odnodze jazy i mała elektrownia wodna tuż przed ujściem Netty do Biebrzy
0,0 »
połączenie Netty i zarazem Kanału Augustowskiego z Biebrzą w jej 84,2 km

Literatura: Marek Śleszyński, Polska północno-wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000; Marek Lityński, Czarna Hańcza z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną, Warszawa 2003
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak