Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Sajownica

Sajownica - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: krótki szlak w pobliżu Augustowa, dość skutecznie odcięty od okolicznych tras przez zbudowanie barier utrudniających przenoszenie kajaków przy jazach, skazany na niebyt także przez administrację leśną, która zlikwidowała biwaki nad jeziorem Sajno (te zaznaczone na mapach już oficjalnie nie istnieją, można na nich biwakować licząc jedynie na szczęście i na wyrozumiałość służby leśnej); mimo wszystko ciekawy szlak z uwagi na składające się nań trzy malownicze jeziora, w tym Sajno, największe z jezior grupy augustowskiej.

Położenie: Równina Augustowska, dopływ Netty.
Odcinek dostępny dla kajaka: Staw Sajenek - Białobrzegi (12 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Staw Sajenek - Białobrzegi (w lipcu 1993 i lipcu 2009).

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia:3 - 4 godziny
Trudność: ZWA
Uciążliwość: U 2
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

12,0
Jezioro Staw Sajenek, najdalej wysunięty na wschód kraniec tego niewielkiego zbiornika wodnego; na brzegu południowym zabudowania letniskowej wsi Sajenek
10,5
przesmyk pod mostem na jezioro Sajenek
9,0
przesmyk pod mostem na jezioro Sajno; nad Sajnem plaża, a na południe od niej na wysokim brzegu wśród sosen dogodne miejsce na obozowanie i rozpoczęcie spływu (tyle, że nielegalne); na południowym brzegu jeziora Sajno jest kilka takich miejsc
5,0 »
ujście Kanału Bystrego o długości 2,5 km, prowadzącego z Augustowa, odchodzącego od Kanału Augustowskiego powyżej śluzy Augustów; droga przenoski z Kanału Augostowskiego na Kanał Bystry przez jaz pod szosą jest zagrodzona!
2,0
wypływ leniwej Sajownicy z jeziora Sajno, w jego pobliżu nad jeziorem dogodne miejsce do obozowania
1,3 »
odgałęzienie w prawo (dawne koryto Netty): płynąc nim pod prąd po 500 m wśród trzcinowisk dociera się do upustu z Kanału Augustowskiego, który można pokonać podciągając kajak pod kilkudziesięciocentymetrową zastawkę lub przenosząc go 5 m brzegiem
0,2
rozwidlenie, na lewo stary młyn w Białobrzegach, obecnie restauracja; płynąć prawą odnogą
0,0 »
jaz pod mostem drogowym u ujścia Sajownicy do Netty; lądować przed jazem z prawej strony i przenosić kajaki nie przekraczając szosy (szosa odgrodzona metalowymi barierami mającymi za zadanie uniemożliwić przenoszeni kajaków przez szosę!) 50 m na Kanał Augustowski poniżej śluzy Białobrzegi; aby dostać się na Nettę, należy popłynąć Kanałem w dół i za mostem skręcić pod prąd w lewo w krótki kanałek, wychodzący z Netty - Sajownicy poniżej jazu

Literatura: Józef Kuran, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa 1967; Marek Śleszyński, Polska północno-wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000; Marek Lityński, Czarna Hańcza z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną, Warszawa 2003.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak