Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Liwiec

Liwiec - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka płynąca pograniczem Podlasia i Mazowsza; typowa rzeka nizinna, do rejonu Łochowa dość silnie meandrująca, z plażami na wewnętrznych częściach zakoli, płynąca głównie przez łąki, w dolnym biegu na brzegach często lasy, głównie sosnowe, rzeka rozlewa się tu szerzej i znacząco wypłyca; woda czysta; na całym odcinku wiele świetnych miejsc do kąpieli o piaszczystym dnie; wiele dogodnych miejsc na biwaki na nadrzecznych łąkach (niektóre tylko wskazano w opisie); począwszy od wsi Bednarze na brzegach jest wiele domków letniskowych w kompleksach jak i wolnostojących, na tym odcinku trudniej w związku z tym o biwaki; przeszkodami powodującymi, ze szlak jest nieco uciążliwy, są trzy budowle wodne wymagające dokonania przenoski oraz płycizny w dolnym biegu, mogące przy niskim stanie wody zmuszać do częstego holowania kajaka; poza dolnym biegiem w którym występują wspomniane domki letniskowe nad rzeką łatwo o ciszę i spokój

Położenie: Nizina Południowopodlaska i Nizina Środkowomazowiecka, dopływ Bugu
Odcinek dostępny dla kajaka: Wyczółki – Kamieńczyk (120 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Kisielany Żmichy – Kamieńczyk (sierpień 2012)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 2
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

96,1
Kisielany Żmichy (p), Niwiski (l), most między miejscowościami, przy nim dobre miejsce do wodowania kajaków; rzeka niezbyt malownicza, wśród łąk, szerokości do 10 m, nurt znikomy
91,8
Żuków (l), resztki metalowej konstrukcji mostu w rzece, potem stary jaz, nie piętrzący już wody; na brzegach pojawiają się zadrzewienia, krzewy, las sosnowy z prawej, rzeka niesie żwawiej; odtąd Liwiec jest już znacznie ciekawszy
87,8
Zaliwie Piegawki, most, w pobliżu przy gminnym boisku miejsce na biwak; około 1,5 km dalej kładka przez rzekę, z p. Mokobody
82,4
Wólka Proszowska, metalowy mostek na końcu wsi, przy nim z lewej gospodarstwo agroturystyczne, oferujące wypożyczanie kajaków, można też przy nim biwakować; rzeka zwęża się do kilku metrów i dość silnie meandruje
76,0
ujście rzeki Kostrzyn (l), Liwiec poszerza się dwukrotnie
74,0
Wyszków, most; we wsi sklep i kościół z XVIII w.
73,3
pozostałość dawnego spiętrzenia młyńskiego, łatwe bystrze
70,8
Grodzisk (l), wczesnośredniowieczne wielkie grodzisko na początku wsi
63,1
Jarnice, wieś na prawnym brzegu, w niej kościół drewniany z XVIII w.; przed wsią doskonale widoczna z rzeki Sowia Góra, oferująca piękny widok na dolinę Liwca, pod nią dogodne miejsce na biwak na nadrzecznych błoniach
59,8
Liw (l), zamek, obecnie muzeum z bogatymi zbiorami broni zwłaszcza białej; przy nim na łące możliwość biwakowania; w pobliżu restauracja, we wsi również neogotycki kościół
57,6
most drogowy na drodze z Liwa do Węgrowa
55,0
Węgrów, most i jaz, przenoska przez drogę około 40 metrów prawą stroną; w mieście warto zwiedzić kościół z XVI w. (w nim zwierciadło potrafiące ukazywać przyszłość, używane wg tradycji przez samego mistrza Twardowskiego, freski Michelangelo Palloniego, krucyfiks w ołtarzu głównym, nad kaplicą naddrzwiowy nagrobek fundatora świątyni Jana Krasińskiego), barokowy zespół poreformacki, barokowy Dom Gdański, d. zbór protestancki – obecnie kaplica cmentarna
51,9
jaz a za nim niski próg, niewygodna przenoska lewą stroną po wertepach i przez jeżyny; doświadczony kajakarz może próbować tą przeszkodę spłynąć
47,5
pale w poprzek rzeki, pozostałe po dawnym moście, rzeka opływa je prawą stroną, wkrótce potem z prawej strony ładne miejsce na dobicie i biwak; można stąd udać się do Starej Wsi ok. 1 km, gdzie jest pałac neogotycki
41,2
Borzychy, most, przed nim pale pozostałe po dawnym młynie
37,1
Paplin, most; tuż za nim z lewej niezłe miejsce na biwak; ok. 300 m przed mostem z prawej dwór barokowy drewniany z XVIII w. i park do którego można wejść po uzgodnieniu z właścicielem; wkrótce potem kładka, za którą zaczyna się zbiornik elektrowni w Kalinowcu
34,9
Kalinowiec, elektrownia wodna, przenoska lewą stroną 40 metrów, dalej zerwany most; po kilku kilometrach nad rzeką linowy mostek we wsi Bednarze; odtąd coraz częściej nad rzeką pojawiają się domki letniskowe
17,5
Owsianka, most drogowy w pobliżu Łochowa, 500 m niżej z lewej pod lasem sosnowym możliwość biwakowania dość ustronnie choć w pobliżu kompleks domków letniskowych, tyle, że wyjście na brzeg wąskie i strome
14,0
Urle, most kolejowy
8,1
Puste Łąki, most drogowy
5,6
Loretto koło Świniotopu, umocniony brzeg (l), w pobliżu kościół
0,6
most drogowy
0,0 »
ujście Liwca do Bugu w jego 42,5 kilometrze, 1 km powyżej Kamieńczyka

Literatura: Jan P. Kramek, Kostrzyniem i Liwcem do Bugu, w: Gościniec z roku 1984 (?).
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak