Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Elma

Elma - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku:niewielka rzeka; w początkowej części opisanego odcinka płynie głębokim korytem meandrującym przez łąki i niewielkie laski; później nabiera prędkości i spadku, wpływa w las, a jej brzegi wypiętrzają się; między Jagotami i Koniewem płynie głębokim jarem, tworząc bystrza, a jej koryto przegradzają dość często zwalone drzewa; przed ujściem do Łyny nurt łagodnieje; łatwiej pokonywać ją krótkimi górskimi kajakami; jeśli nie zakończy się spływu przy moście w Koniewie, najlepiej przedłużyć spływ Łyną do Kotowa (około półtorej godziny), bo wcześniej brak dogodnego miejsca na jego zakończenie

Położenie: Wzniesienia Górowskie (część Pojezierza Mazurskiego), dopływ Łyny
Odcinek dostępny dla kajaka: Piaseczno - Koniewo (15,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Piaseczno - Koniewo (kwiecień 2023)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1 (5 godzin)
Trudność: ZWB - ZWC (przy wysokiej wodzie WW I)
Uciążliwość: u 4
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

0,0
15,5
Piaseczno, most na drodze między Kaniami Iławeckimi a Wojtkowem; rzeka w głębokim korycie; wkrótce na brzegach przyczółki nieistniejącego mostu
11,5
zniszczony jaz, pozostały po nim tylko pylony i kładka; dotąd 1 godzina; odtąd ciekawszy odcinek rzeki, na brzegach las, dość liczne zwalone drzewa; po 50 minutach na brzegach kamienne przyczółki nieistniejącego mostu, bród
7,5
Jagoty (l), zarwany most, za nim bystrze; rzeka wpływa w jar, wyjątkowo malowniczo
2,3
drewniany mostek; zaczyna się kręty staw spiętrzony zaporą elektrowni
1,5
Koniewo, elektrownia wodna; lądować na lewo od elektrowni w miejscu, gdzie kończy się betonowa opaska, wodować na prawym brzegu rzeki poniżej elektrowni po przeniesieniu kajaków koroną zapory około 80 m
0,9
Koniewo, most drogowy
0,0 »
ujście Elmy do Łyny w jej 127,5 kilometrze

Literatura: opisu szlaku kajakowego brak
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak