Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - potok Czarny

Potok Czarny - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielki potok uchodzący do Jeziora Solińskiego, zwłaszcza na odcinku poniżej Czarnej Dolnej przepiękny, choć dostępny wyłącznie przy wysokiej wodzie i tylko dla krótkich kajaków polietylenowych; średni spadek to około 7‰

Położenie: Bieszczady, dopływ Sanu
Odcinek dostępny dla kajaka: Czarna Górna – Chrewt (18,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Czarna Górna – Chrewt (kwiecień 2013)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 godziny
Trudność: WW II – WW I
Uciążliwość: przy wysokiej wodzie do Czarnej Dolnej U 4, niżej U 1
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

18,5
Czarna Górna, most drogowy u zbiegu dwóch potoków w górnej części wsi; poniżej Czarny ma 2 do 3 metrów szerokości i jest wystarczająco głęboki do płynięcia; w korycie zwalone drzewa trudne do pokonania na silnym nurcie, ale nie należy się nimi zniechęcać, wkrótce rzeka staje się mniej zablokowana i da się płynąć; aż do końca wsi Czarna Dolna w korycie przeszkodami będą prożki skalne, uskoki na drzewach, wysokie czasem na ponad metr tamy bobrowe i kamienie w nurcie; największy problem stanowią jednak sznurki, druty pastuchów elektrycznych i druty kolczaste rozciągnięte w poprzek rzeki na wysokości oczu albo i niżej, nierzadko w poprzek bystrz, niełatwe do zauważenia
15,3
most drogowy
14,1
Czarna Dolna, most drogowy
12,0
Czarna Dolna, kościół z prawej, most, z p. ujście dość dużego strumienia; charakter rzeki zmienia się, staje się dwukrotnie szersza, miejsce poprzednich przeszkód zajmują długie odcinki o wyrównanym spadku, nastroszone kamieniami, które trzeba omijać a także poprzecznymi niewysokimi progami na skalistych żebrach, tzw. berdach; taki charakter rzeka zachowa do ujścia
9,0
lekko pochyły wodospad o wysokości 1 metra w zwężeniu koryta pomiędzy skalnymi ściankami, najeżony na całej szerokości wystającymi kamieniami, bez jednoznacznie preferowanej drogi przepłynięcia; w pobliżu istniała dawniej osada Skórka
8,2
Rosolin, charakterystyczna biała skała o ciekawym urzeźbieniu z prawej strony na zakręcie rzeki w lewo; w rzece pod skałą skalne progi; w skale niewielka grota; w pobliżu miejsce po dawnej wsi Rosolin
5,3
Polana, most drogowy, za nim z lewej ujście potoku Głuchego; koryto Czarnego wyraźnie poszerza się; nad nim kolejne mostki
3,8
Polana, most na końcu wsi
0,7
Chrewt, most drogowy, za nim z prawej dogodne miejsce na lądowanie na zjeździe do rzeki, w pobliże można od strony mostu dojechać samochodem
0,0 »
ujście Czarnego do Jeziora Solińskiego; około 1 km dalej z lewej nad jeziorem cypel z polem biwakowym i ośrodkiem wodnym (Leobrat), gdzie też można dojechać drogą asfaltową od szosy z Olchowa do Chrewtu; do połączenia z plosem jeziora w dawnym korycie Sanu od cypla około 1,6 km; połączenie ze szlakiem Sanu w 354 kilometrze

Literatura: opisu szlaku kajakowego brak
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak