Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Chocina

Chocina - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: na odcinku poniżej Zielonej Chociny ładna i krótka, niewielka rzeczka o otoczeniu łąkowo-leśnym, w dolnej części bardzo silnie meandruje, przeszkody na trasie to niskie kładki, zwalone drzewa i zastawki

Położenie: Pojezierze Zachodniopomorskie, Bory Tucholskie, dopływ Brdy
Odcinek dostępny dla kajaka: Nowa Osusznica - Kokoszka (43 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Zielona Chocina - Kokoszka (lipiec 1996)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 2
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

21,4
Zielona Chocina, most, wodowanie poniżej zastawki
9,5
Chociński Młyn, przenoska przy ruinach drewnianego tartaku, było tu jeszcze w 1996 roku duże koło przedsiębierne
0,0 »
Kokoszka, wieś i ujście do jeziora Karsińskiego

Literatura: Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część północna i wschodnia, Warszawa 1971; Z. Galiński, Szlaki wodne Brdy, Warszawa 2001
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak