Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Brda

Brda - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski, o urozmaiconym charakterze i śródleśnym na przeważającej części biegu przebiegu. Szereg jezior sprzyja dłuższemu pobytowi, a brak większych trudności sprawia, że szlak ten dostępny jest dla każdego. Trasa jest oznakowana tablicami informacyjnymi, dużo wyznaczonych pól biwakowych.

Cały szlak można podzielić na kilka zróżnicowanych odcinków: od Świeszyna do jeziora Szczytno w rzece występują zwalone drzewa i mielizny wymagające nierzadko holowania kajaka; następnie do Mylofu na szlaku występuje dużo jezior, a odcinki rzeczne charakteryzują się nieznacznym nurtem; od Mylofu do Piły Młyna rzeka wartko płynie przez Bory Tucholskie, na tym odcinku organizowane są spływy zimowe na które Brda jak żadna inna rzeka w Polsce się nadaje, na Brdzie właśnie można zobaczyć największą różnorodność tworów lodowych; od Piły Młyna do ujścia wody Brdy spiętrzone są przez kilka zapór i tworzą jeziora zaporowe.

Położenie: Pojezierze Zachodnio-Pomorskie, dopływ Wisły
Odcinek dostępny dla kajaka: Świeszyno - Brdyujście (233 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Świeszyno - Bydgoszcz (kilkukrotnie, ostatnio Świeszyno - Mylof w lipcu 1996, Mylof - Piła Młyn w lutym 2005)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 12 - 14
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U 2, od Koronowa U 4
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

233,0
Świeszyno nad jez. Głębokim (Dużym Pietrzykowskim)
229,5
wypływ Brdy z jeziora
222,0
Stara Brda, przenoska 100 m. przy hodowli pstrąga
208,0
Nowa Brda, most
202,5
Przytoń, most, przełomowy odcinek rzeki
199,0
ujście rzeki Ruda
195,0
most, ujście do jeziora Szczytno
187,0
jezioro Szczycienko
184,5
jezioro Końskie
182,5
Przechlewo, most, koniec jeziora
165,0
Ciecholewy, most
158,5
jezioro Charzykowskie, pod drugiej stronie jeziora Struga Siedmiu Jezior - trzon Parku Narodowego Borów Tucholskich
157,5
Małe Swronegacie, przesmyk na jeziora Długie i Karsińskie
153,0 »
ujście rzeki Chociny
152,0 »
Swornegacie, most, przepływ na jezioro Witoczno, nad którym stanica wodna PTTK; uchodzi do niego rzeka Zbrzyca
149,0
wypływ Brdy z jeziora Witoczno
146,0
jezioro Małołąckie, połączone z jeziorami Płęsno (w bok od szlaku), Łąckim, Dybrzk i Kosobudno
136,0
Męcikał, most
129,0 »
Mylof (Zapora), elektrownia wodna, przenoska 200 m., w lewo odchodzi Wielki Kanał Brdy
121,5
Rytel, most
109,0
Nadolna Karczma, most, ujście Raciąskiej Strugi
107,5
ujście Czerskiej Strugi
101,5
Woziwoda, most
98,5 »
Zielonka, na lewym brzegu elektrownia na końcu Wielkiego Kanału Brdy
96,5
ujście Bielskiej Strugi
91,5
Gołąbek II, pole biwakowe
87,5
Płaskosz, most
81,5
Rudzki Most, most, przed nim pomnik przyrody "Kamień Jagiełły", na prawym brzegu zajazd "Pod Jeleniem", zasłużony w historii spływów zimowych
78,5
Świt, ujście rzeki Stążki
73,0
Piła Młyn, most, początek jeziora Koronowskiego
67,0
Gostycyn - Nogawica, stanica wodna, ujście rzeki Kamionki
63,0
do zatoki jeziora Koronowskiego zwanej Krzywym Kolanem uchodzi rzeka Sępolna
59,0
z lewej ujście rzeki Krówki, z prawej stanica wodna Sokole Kuźnica
48,0
płynąć w lewo przesmykiem na jezioro Lipkusz i Kanał Lateralny
37,0
most nad kanałem, pod nim śluza, pokonanie dalszego odcinka należy uzgadniać z kierownictwem elektrowni
35,5
Samociążek, elektrownia wodna, przenoska 200 m., w prawo pod prąd rzeką do centrum Koronowa 4 km, w mieście monumentalny zespół pocysterski z XII - XVII w. i gotycka fara
29,0
Tryszczyn, elektrownia wodna, przenoska 80 m.
24,5
Janowo, stanica wodna
20,2
Smukała, elektrownia wodna, przenoska 100 m.
13,0
wejście na Kanał Bydgoski
11,0
Bydgoszcz, Śluza Miejska, śluzowanie kajaków, opodal starówka Bydgoszczy z malowniczą farą, spichrzami i tzw. Wenecją bydgoską
1,5
Brdyujście, tor regatowy, można płynąć na wprost lub w lewo
0,0 »
po przenosce przy śluzie lub jazie walcowym zależnie od obranego wariantu wypływamy na Wisłę

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część północna i wschodnia, Warszawa 1971; Z. Galiński, Szlaki wodne Brdy, Warszawa 2001
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystyki Kajakowej PTTK "Bractwo Wodne" przy PKP Energetyka w Bydgoszczy, Sekcja Turystyki Kajakowej KS ŁĄCZNOSĆ w Bydgoszczy