Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Babant

Babant - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: alternatywny ale niemal nie uczęszczany wariant początku szlaku Krutyni, można go zwiedzać pod prąd, ale jest to bardzo uciążliwe, śliczności rzeczka o ile płynący nie lęka się holowania kajaka na licznych płyciznach i przepraw przez bardzo liczne zwalone drzewa.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, prawy dopływ Krutyni.
Odcinek dostępny dla kajaka: Kałęczyn - Babięta (21 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Śledzie - Babięta (czerwiec 2002)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1,5
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 5
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

15,5
Śledzie, przysiółek nad jez. Babięty Wielkie
14,6
przesmyk na jez. Babięty Małe
12,0
wypływ Babantu z jeziora
2,0
jez. Tejsowo, na prawo możliwość bocznej wycieczki na jez. Krawienko i Krawno (6 km w jedną stronę)
0,0 »
ujście Babantu do Krutyni

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; M. Śleszyński, Polska północno - wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak