Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Omulew

Omulew - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: Krótka charakterystyka szlaku: zróżnicowana trasa; w górnej części, mazurskiej, wiodąca przez lasy, spokojna rzeka i bardzo malownicza; takie rozlewiska wśród odludzia, jakie ujrzeć można w okolicach Szuci, są czymś niepowtarzalnym; w dolnym biegu, kurpiowskim płynie przez łąki, meandrując; mało uczęszczany szlak chociaż odcinkami bardzo malowniczy.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, Równina Kurpiowska i Nizina Północnomazowiecka, dopływ Narwi.
Odcinek dostępny dla kajaka: Wikno - Ostrołęka (126,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wikno - Ostrołęka (Wikno - Wielbark sierpień 2011, Wielbark - Ostrołęka lipiec 1989)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 6 - 7
Trudność: ZWA (ZWB)
Uciążliwość: do Dębowca u 3, niżej u 2
Malowniczość: do Wesołowa ***, niżej **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

126,5
Wikno, ośrodek wypoczynkowy nad południowo-zachodnią odnogą jeziora Omulew, dobre miejsce do rozpoczęcia spływu, ale nie na biwak; w pobliżu tego miejsca do jeziora uchodzi struga Koniuszyn, będąca źródłowym ciekiem rzeki Omulew; dogodne miejsce do rozpoczęcia spływu i ewentualnego biwaku to plaża i łąka blisko szosy prowadzącej do Jabłonki na północnym krańcu wsi Wikno
123,5
Jabłonka, wieś nad jeziorem, sklep i restauracja; można stąd popłynąć w kierunku północnym odnogą jeziora, prowadzącą do wsi Natać Wielka (od Jabłonki 2,5 km); szlak prowadzi w prawo obok wysp
120,5
cieśnina prowadząca do ostatniego szerszego plosa jeziora (południowo-wschodniego); na cyplu z prawej dobre miejsce na biwak dla niedużej grupy
120,0
wypływ Omulwi z jeziora, nieco mętnej i nieprzejrzystej
119,0
mostek kratownicowy, za nim jaz: przesunąć kajaki po zastawce albo przenosić 10 m prawym brzegiem; nurt nikły, w rzece pnie drzew, z reguły opływalne, czasem całe koryto zarośnięte trzciną, brzegi bagniste
115,5
most szosy z Nidzicy do Szczytna, przed nim w rzece zwalona kratownica dawnego mostu, pod którą trzeba się przecisnąć
114,0
Kot, most, pod nim płytkie bystrze; w pobliżu sklep; woda przejrzysta; w nurcie czasem głazy
112,0
leśnictwo Dębowiec, jaz, przenoska prawą stroną 20 m
108,0
bród prowadzący na teren nie istniejącej wsi Dębowiec Mały, pale po dawnym moście, można tu zanocować; za ujściem strumienia Czarna (l) las oddala się od rzeki, która tworzy malownicze rozlewiska kilkunastometrowej szerokości, niemal bez nurtu, porośnięte roślinnością wodną, oddzielone od ściany lasu pasem torfowisk
104,0
grobla dawnej drogi, z lewej pomost do wodowania kajaków i drogowskaz do wsi Szuć (2 km); na grobli pod lasem dobre miejsce biwakowe
102,0
nisko mostek, w lewo zabudowania Kolonii Szuć
97,5
bród na uregulowanym odcinku rzeki, na obu brzegach las sosnowy, na prawym brzegu możliwy biwak; w okolicy rezerwat torfowiskowy "Małga"; idąc drogą leśną na zachód, po około 1,5 km dochodzi się do krzyżówki w kształcie litery T; na lewo od tego miejsca wieża dawnego kościoła wsi Małga, wysiedlonej około 1950 roku podczas urządzania poligonu Muszaki, który tu do niedawna funkcjonował
93,5
ujście rzeczki Rekownicy (l), trudne do zauważenia; podobno można ją przepłynąć od jeziora Konicznego
92,0
Kolonia Wesołowo, niski mostek, przy wysokim stanie wody konieczne przenoszenie lub przeciąganie kajaka; do Wesołowa kolejne dwa niskie mostki, podobną nastręczające trudność; na skraju lasu na początku zabudowań wsi Wesołowo z lewej strony przy szkole miejsce postoju z ławami
88,5
Wesołowo, most drogowy, przed nim z lewej drewniany pomost - promenada; szosa odtąd aż do Wielbarka biegnie niedaleko po lewym brzegu
86,0
Gluch (l), most drogowy, przed nim przy gospodarstwie z lewej ładne miejsce na biwak
84,5
Kliszki (p), niski mostek, przy wysokim stanie wody konieczne przenoszenie kajaków
82,5
leśnictwo Wielbark (p), most drogowy, za nim z lewej pole biwakowe Wielbark Kolonia
79,5
Wielbark, most drogowy
79,0 »
ujście rzeki Sawicy (l); można podpłynąć Sawicą pod prąd 200 m do stanicy wodnej i piwiarni (najlepsze miejsce na postój w Wielbarku); za ujściem Sawicy nad Omulwią most kolejowy; znów lasy
72,0
most, w lewo 1,2 km do Sędrowa
69,0
ujście Wałpuszy (l), jaz, przenoska; wokół rzeki łąki i pastwiska
59,5
most drogi Surowe - Krukowo
52,5
Nowa Wieś (p), most
46,0
Brodowe Łąki, most, pod nim pale po starym moście
42,5
Kopaczyska (l); nurt szybszy, w korycie czasem kołki
28,5
Czerwińskie Stare, most
25,5
młyn, próg, przenoska
16,0
Przystań, most, bystrze na pozostałościach spiętrzenia młyńskiego
14,0
Białobrzegi Dalszy, most, za nim kolejny
9,5
Białobrzegi Bliższy, most
4,0
Kruki, most; w rzece przemiały
2,0
Drążewo, most; w rzece resztki spiętrzenia młyńskiego, za nimi most drogi głównej z Ostrołęki do Różana
0,0 »
ujście Omulwi do Narwi; aby zakończyć spływ, można podpłynąć pod prąd Narwią do mostu drogowego w Ostrołęce

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; kilometraż zweryfikowany w oparciu o mapy w skali 1:100 000
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak