Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Martwa Wisła

Martwa Wisła - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: historycznie jedno z ramion ujściowych Wisły, od 1895 roku odcięte od nurtu; woda stojąca; umożliwia dopłynięcie od Wisły do Gdańska

Położenie: między Mierzeją Wiślaną a Żuławami
Odcinek dostępny dla kajaka: Przegalina - Westerplatte (27,8 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Przegalina - Gdańsk Na Ostrowiu (sierpień 2002, wrzesień 2008)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA, na terenie portu i stoczni ZWC z uwagi na wzmożony ruch statków i innych dużych jednostek
Uciążliwość: U 1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

0,0 »
Przegalina, śluza u połączenia z Wisłą
8,6
Sobieszewo (p.), most, kościół z XVIII w.
11,6
odejście w prawo Wisły Śmiałej, naturalnego ujścia Wisły utworzonego w 1840 roku; można nią po 2,5 kilometrach dopłynąć do Bałtyku
13,6
Górki Zachodnie (p.)
18,0
Gdańsk, most drogowy, za nim kolejowy
19,3
w lewo Opływ Motławy - dawna fosa, którą można dopłynąć po 5 km do Żurawia nad Motławą; most; odtąd teren stoczni, zachować wytężona uwagę; można pływać po tym terenie zasadniczo po uprzednim zgłoszeniu w kapitanacie portu
20,9 »
Polski Hak, skrzyżowanie dróg wodnych; w lewo Motława, którą po 1,5 km osiągnąć można Żuraw na gdańskim Głównym Mieście; na wprost Martwa Wisła, prowadząca przez tereny stoczniowe, na lewo Kanał Kaszubski z drogą żeglugową
23,9
płynąc na Haku na wprost za drugim mostem (ulicy Na Ostrowiu) w prawo basen, nad którym położona jest stanica wodna Stowarzyszenia Kajakowego "Wodniak" Gdańsk

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak