Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK PTTK/PZK nr 30 we Włocławku

TRW TOK PTTK/PZK nr 30 we Włocławku

Komisja Weryfikacyjna Turystycznej Odznaki Kajakowej, obecnie Referat Weryfikacyjny tej odznaki, są związane z Włocławski Klubem Wodniaków od początku jego istnienia. Komisja została założona już w 1957 roku i działała nieprzerwanie do 2003 roku. Największe zasługi w jej pracach mieli znamienici włocławscy kajakarze, Tadeusz Tyszkowski (kilkukrotny zdobywca Dużej Złotej TOK i Brązowej Odznaki ICF) i Piotr Sutorowski (zdobywca TOK Za Wytrwałość), obaj już niestety nie żyjący.

Obecnie Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK działa pod przewodnictwem Barbary Krajewskiej i składa się oprócz niej z pięciu członków: Bartłomieja Jóźwiaka, Włodzimierza Kotwasińskiego, Lecha Wojciecha Krajewskiego, Tomasza Krajewskiego i Mariana Stalisia. Posiada uprawnienia do nadawania Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK do stopnia Za Wytrwałość Platynowa włącznie, Turystycznych Odznak Kajakowych PZK do stopnia Złotego włącznie, Górskich Odznak Kajakowych PTTK do stopnia srebrnego włącznie i Dziecięcej Odznaki Kajakowej „Kiełbik”.

Członkowie czynni i sympatycy WKW PTTK posiadają następujące Turystyczne Odznaki Kajakowe PTTK

TOK Za Wytrwałość Diamentowa

  TOK Za Wytrwałość Diamentowa
 • Lech Wojciech Krajewski
 • Tomasz Andrzej Krajewski

TOK Za Wytrwałość Platynowa:

  TOK Za Wytrwałość Platynowa
 • Bartłomiej Jóźwiak
 • Marian Staliś

TOK Za Wytrwałość:

  TOK Za Wytrwałość
 • Kazimierz Dwórznik
 • Włodzimierz Kotwasiński
 • Barbara Krajewska

TOK Duża Złota:

  TOK Duża Złota
 • Maciej Kleyna
 • Alina Kordus-Krajewska
 • Aleksandra Mastalerz
 • Mariusz Mastalerz
 • Jerzy Modliński
 • Leszek Pazderski
 • Konrad Staliś
 • Stanisław Wojciechowski
 • Tadeusz Wojciechowski

TOK Złota:

  TOK Złota
 • Elżbieta Kotwasińska
 • Jolanta Kotwasińska
 • Mariusz Kordylak
 • Ewa Łączyńska
 • Arkadiusz Maciaś
 • Agata Romińska
 • Marek Romiński
 • Krystyna Staliś
 • Monika Wachowiak

TOK Srebrna:

  TOK Srebrna
 • Katarzyna Daliga
 • Jerzy Duży
 • Wojciech Dwórznik
 • Krzysztof Kłobukowski
 • Katarzyna Kwiatek-Skrobańska
 • Piotr Libura
 • Katarzyna Maciaś
 • Martyna Mastalerz
 • Małgorzata Pazderska-Szawłowicz
 • Grażyna Sobczak
 • Urszula Sobczak
 • Rafał Szotkowski
 • Łukasz Wojciechowski
 • Tadeusz Wojciechowski jr.
 • Paweł Wysiński

TOK Brązowa:

  TOK Brązowa
 • Małgorzata Andrzejewska
 • Jerzy Chudzyński
 • Martin Daliga
 • Ilona Glezman-Duży
 • Joanna Kordylak
 • Michał Krajewski
 • Wojciech Libura
 • Anna Majkowska
 • Magdalena Rytych
 • Tomasz Rytych
 • Piotr Zwoliński
 • Maria Wachowiak
 • Tomasz Wojciechowski
 • Kinga Zbonikowska
 • Daniel Zieliński
 • Mariusz Zielmachowicz

TOK Popularna:

  TOK Popularna
 • Agnieszka Dylewska
 • Piotr Kleyna
 • Zofia Krajewska
 • Julia Kordylak
 • Marcel Korylak
 • Jacek Lewandowski
 • Marta Modrzejewska
 • Magdalena Pinter
 • Barbara Staliś
 • Karol Staliś
 • Daniel Szotkowski
 • Patrycja Szotkowska
 • Iwona Szymańska
 • Natalia Szymańska
 • Anna Tyszko
 • Anna Wojciechowska

Członkowie czynni i sympatycy WKW PTTK posiadają następujące Górskie Odznaki Kajakowe PTTK

GOK Złota:

  GOK Złota
 • Tomasz Andrzej Krajewski

GOK Srebrna:

  GOK Srebrna
 • Włodzimierz Kotwasiński
 • Lech Wojciech Krajewski

GOK Brązowa:

  GOK Brązowa
 • Kazimierz Dwórznik
 • Bartłomiej Jóźwiak
 • Marian Staliś

Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik” - DOK Brązowa:

  DOK Brązowa
 • Marysia Rytych
 • Aleksander Szotkowski
 • Otto Szotkowski