Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZK)

Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZK).

Odznaka Polskiego Związku Kajakowego nosi nazwę Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (w skrócie OT PZK). Można ja zdobywać od 10 roku życia. Ma ona sześć stopni, zdobywa się je po kolei, podstawą ich przyznania jest przepłynięcie odpowiedniej ilości kilometrów.

 • Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (w skrócie OT PZK):
  - na odznakę stopnia V młodzieżową 100 km (zdobywają ją tylko turyści od 10 do 12 roku życia);
  - na odznakę stopnia IV brązową 400 km;
  - na odznakę stopnia III srebrną dodatkowo 600 km;
  - na odznakę stopnia II złotą dodatkowo 1000 km;
  - na odznakę stopnia I złotą na wiośle dodatkowo 1500 km;
  - na odznakę stopnia związkowego diamentową dodatkowo 2500 km.

Powyższe odznaki przyznawane są przez Terenowe Referaty Weryfikacyjne, rozrzucone po całej Polsce, istniejące m.in. przy wielu klubach kajakowych (w tym przy Włocławskim Klubie Wodniaków PTTK), za wyjątkiem odznak najwyższych stopni, które przyznają:

 • w zakresie odznak TOK stopnia VIII i GOK stopnia III: Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK;
 • w zakresie OT PZK stopnia związkowego - diamentowego: Komisja Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego.

Odznaka Turysty PZK stopnia związkowego - diamentowego uprawniała do ubiegania się o Międzynarodową Odznakę Turystyczną ICF (International Canoe Federation), która to odznaka jednak od niedawna już nie istnieje. Miała ona trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty - przy czym dla zdobycia najwyższego z nich wymagane było udokumentowanie przebycia 15 000 km, w tym uczestnictwa w imprezach rangi międzynarodowej oraz brania udziału w prowadzeniu różnych spływów, w tym spływu międzynarodowego.