Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK (GOK PTTK)

Górska Odznaka Kajakowa PTTK (GOK PTTK) - regulamin

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej GOK) jest:
 • podnoszenie turystycznych kwalifikacji kajakowych,
 • propagowanie turystyki kajakowej na rzekach trudnych i uciążliwych,
 • zachęcanie do uprawiania turystyki kajakowej na mało uczęszczanych szlakach wodnych.

§ 2

 1. O GOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 3

 1. Górska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
I stopień BRĄZOWY
II stopień SREBRNY
III stopień ZŁOTY

§ 4

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może przyznać każdą odznakę GOK.
 2. Odznaki stopnia I i II weryfikują i przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
 3. Odznakę stopnia III przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§ 5

 1. GOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia BRĄZOWEGO.
 2. Odznakę przyznaje się za pływanie kajakiem lub kanadyjką po rzekach trudnych i uciążliwych, ujętych w wykazach A i B, będących załącznikami do niniejszego regulaminu.
 3. Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK i potwierdzone zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 4. Zdobywanie GOK zaleca się rozpoczynać po zdobyciu minimum TOK stopnia BRĄZOWEGO.

§ 6

 1. Po przepłynięciu odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości szlaków, książeczki TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III

Warunki przyznawania

§ 7

 1. Podstawą przyznania GOK jest przepłynięcie na stopień:
  I BRĄZOWY 8 szlaków z wykazu "A"
  II SREBRNY 8 szlaków dotychczas nie przepłyniętych z wykazu "A"
  III ZŁOTY 10 szlaków z wykazu "B"
 2. Kolejność pokonywania szlaków jest dowolna.
 3. W okresie ubiegania się o GOK różnych stopni dozwolone są przerwy w pokonywaniu szlaków.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli GOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.
 2. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 3. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

 1. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 10

Traci moc regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995r.

§ 11

Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.

Załącznik do Regulaminu GOK PTTK

WYKAZ "A" SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA I i II 

1 BÓBR Lwówek Śląski - Żagań 92 km
2 BIAŁA DUNAJCOWA Grybów - Tuchów 45 km
3 BIAŁA GŁUCHOŁASKA Nowy Świętów - Biała Nyska 10 km
4 DUNAJEC Nowy Targ - Nowy Sącz 90 km
5 DRAWA Drawno - Stare Osieczno 45 km
6 ŁUPAWA Kozin - Damno 42 km
7 ŁEBA Miłoszewo - Boże Pole Małe 24 km
8 NYSA KŁODZKA Długopole Zdrój - Bardo 43 km
9 POPRAD Muszyna - Stary Sącz (ujście) 55 km
10 RADUNIA Somonino - Żukowo 20 km
11 RABA Rabka - Myślenice 38 km
12 RAWKA Nowy Dwór - Kęszyce 45 km
13 SAN Zwierzyń - Sanok 33 km
14 SKRWA Żurawieniec - Murzynowo (ujście) 65 km
15 SŁUPIA Sulęczyno - Gałąźnia Mała 38 km
16 STUDNICA Kawcze - Ciecholub (ujście) 15 km
17 SKAWA Osielec - Zembrzyce 19 km
18 TANEW Narol - Osuchy 39 km
19 WEL Tuczki - Lidzbark Welski 30 km
20 WISŁOK Besko - Krosno 27 km

WYKAZ "B" SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA III 

1 BIAŁKA TATRZAŃSKA Szałasy - Frydman 23 km
2 BIAŁA LĄDECKA Stronie Śląskie - Krosnowice 31 km
3 BÓBR Kamienna Góra - Lwówek Śląski 85 km
4 CZARNY DUNAJEC Dolina Chochołowska - Nowy Targ 37 km
5 DZIKA ORLICA Mostowice - Lesica 20 km
6 KWISA Leśna - Kliczków 48 km
7 OSŁAWA Smolnik - Czaszyn 38 km
8 ROPA Uście Gorlickie - Biecz 40 km
9 SAN Procisne - Rajskie 30 km
10 SOLINKA Cisna - Bukowiec (drugi most) 21 km
11 SOŁA Rajcza - Żywiec 25 km
12 WISŁOKA Krempna - Jasło 38 km
13 WOŁOSATY Ustrzyki Górne - Procisne 13 km
14 WETLINA Wetlina - Polanki nad Solinką 24 km

UWAGA!
Organizując wyjazd na szlaki kajakowe GOK należy zabrać ze sobą sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.