WKW PTTK

Prywatne Okienko Wuja Mariana przeszło do historii

Żegnaj - Republiko WWW

Pomysł powstania strony urodził się w kwietniu 2003 roku, a motywem była chęci nauczenia się budowy stron internetowych, powstało więc "Prywatne Okienko Wuja Mariana" na darmowym serwisie Republika WWW.

Wkrótce po namowach przyjaciół ujawniłem w Sieci swą drugą pasję, jaką jest turystyka, tak strona zaczęła zmieniać swój charakter. Powstały więc działy o tematyce turystycznej, rowerowej i kajakowej.

Dzięki współpracy kolegów, a szczególnie Tomasza Krajewskiego witryna szybciej zaczęła się rozwijać i przyjęła w znacznej mierze formę strony kajakowej.

Po pierwotnym pomyśle pozostał jedynie tytuł strony z działem "Komputeromania"

Na uwagę zasługuje fakt zauważenia witryny przez redakcję Nowości, czego dowodem jest artykuł pod tytułem "Szturm na okienko Wuja Mariana".

Na rozwój witryny miała wpływ zgoda na darmowe korzystanie z serwera PTTK tak więc zacząłem współpracę 15 czerwca 2005 r. tworząc stronę Oddziału Kujawskiego PTTK i tak przeniosłem tam część materiałów. Na tymże serwerze zaznaczyłem również obecność Włocławskiego Klubu Wodniaków

Wielkie znaczenie na rozwój witryny miał fakt wyróżnienia w sierpniu 2006 r. witryny przez redakcję Republika WWW jako tzw. "Dobra strona", więc mogłem od tamtej pory liczyć na dowolną przestrzeń dyskową i nieograniczony limit transferu.

W 2007 roku udoskonaliłem interfejs witryny oraz zmieniłem grafikę i inne mniej istotne ale przydatne udogodnienia.

Na początku 2018 r. otrzymałem informację o zamknięciu serwisu Republika WWW więc zdecydowałem pożegnać się z tymże serwisem i ostateczną likwidację Prywatnego Okienka Wuja Mariana, jednak materiały postanowiłem ostatecznie przenieść na stronę Oddziału Kujawskiego PTTK oraz Włocławskiego Klubu Wodniaków

Żegnaj - Republiko WWW
Marian Staliś