Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Wyprawy i spływy kajakowe WKW PTTK w latach 1954 - 2019

Zestawienie wypraw i spływów WKW PTTK w latach 1954 - 2019

W zestawieniu ujęte są wędrówki wielodniowe, wyjątkowo jednodniowe. Nie obejmuje ono wielu wypływów na Wisłę, chociażby połączonych z biwakowaniem, ze względu na ich ilość oraz brak precyzyjnych danych.

W rubryce - Trasa - skrót OSK oznacza Ogólnopolski Spływ Kajakowy, MSK - Międzynarodowy Spływ Kajakowy, WSK - Wojewódzki Spływ Kajakowy, RSK - Regionalny Spływ Kajakowy, MSKnD - Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu, MSKnB - Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie, MZSK - Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy, OZSK - Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy.

W rubryce - Ilość osób - podano przy imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Sekcję - Klub ogólną ilość uczestników, przy imprezach obcych ilość reprezentantów Sekcji - Klubu.

W rubryce - Rodzaj imprezy - zaznaczono jako własne również imprezy SKKT „Jantar” do roku 1970, przy współorganizowanych podano innych organizatorów, zwłaszcza podstawowych. Użyte skróty: ZSE - Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku; LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza; ZAW - Zakłady Azotowe we Włocławku; ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego; AKK - Akademicki Klub Kajakowy w Toruniu; JW 34 - Jednostka Wojskowa z Włocławka. Imprezy, w których członkowie WKW wzięli udział nie jako uczestnicy, ale jako partnerzy kajakarzy z innych środowisk, oznaczono jako partnerskie.

Lp. Termin wędrówki Trasa Ilość osób Rodzaj imprezy
1.  2-10.7.1954 II Ogólnopolski Spływ Wodny na Wiśle: Włocławek - Gdańsk 6 Obca
2. 14-15.08.1954 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 8 Własna
3. lipiec 1955 Rz. Wisła: Włocławek - Grudziądz 22 Własna
4. lipiec 1955 Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, Drwęca i Wisła: Włocławek - Włocławek 5 Własna
5. 13.8.1955 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 18 Własna
6. 9-10.6.1956 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 8 Własna
7. lipiec 1956 Mazury bd Wspólnie z LPŻ
8. 15-23.06.1957 Rz. Brda: Charzykowy - Fordon 6 Własna/Chłodnia
9. 7-19.7.1957 Poj. Iławskie: Iława - Str. Jabłonki 6 Własna/Hydroproj
10. 9.7-3.8.1957 Wielkie Jeziora Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Giżycko - Włocławek 16 Wspólnie z LPŻ
11. 15-31.07.1957 Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane 6 obca/wczasy
12. 15.7-3.8.1957 Jez. Mazurskie 8 Własna
13. 1-18.7.1957 Rz. San, Wisła, Pilica: Lesko - Warka 22 Własna/Jantar
14. 19-29.7.1957 Rz. Pilica i Wisła: Warka - Włocławek 22 Własna / Jantar
15. 5-16.8.1957 Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca: Malbork - Toruń 6 Własna
16. 22-29.06.1958 III MSKnB: Nowa Brda - Wymysłowo 1 Obca
17. lipiec 1958 Wielkie Jeziora Mazurskie: Węgorzewo - Pisz 22 Własna/Jantar
18. lipiec 1958 Rz. Pisa, Narew, Wisła: Pisz - Włocławek 22 Własna/Jantar
19. lato 1959 Rz. Radunia, Szkarpawa: Krzeszna - Elbląg 22 Własna/Jantar
20. lato 1959 Kan. Elbląski, rz. Drwęca: Elbląg - Bachotek 22 Własna/Jantar
21. lato 1959 Rz. Wisła: Kraków - Włocławek 2 Własna
22. lato 1960 Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza: Suwałki - Osowiec 22 Własna/Jantar
23. lato 1960 Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Krutynia: Okartowo - Sorkwity 22 Własna/Jantar
24. lato 1960 Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca i Wisła: Włocławek - Włocławek 2 Własna
25. 20-21.8.1960 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 8 Własna
26. 17-18.06.1961 Rz. Wisła: Dobrzyń - Wistka - Włocławek 18 Własna
27. lato 1961 Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Suwałki - Włocławek 2 Własna
28. 2-15.8.1961 Rz. Poprad, Dunajec, Wisła: Muszyna - Sandomierz 22 Własna/Jantar
29. 16-30.08.1961 Rz. Wisła: Sandomierz - Włocławek 22 Własna/Jantar
30. 14-29.07.1962 Rz. Krutynia, Wlk. Jez. Mazurskie: Sorkwity - Wilkasy 22 Własna/Jantar
31. 30.7-16.8.1962 Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Wilkasy - Włocławek 22 Własna/Jantar
32. lato 1962 Szlak M. Kajki, rz. Pisa, Narew, Wisła: Ełk - Włocławek 2 Własna
33. 13-16.06.1963 XXII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 4 Obca
34. 13-16.06.1963 Pionierski Spływ rz. Kamionką: jez. Mochel - Sokole Kuźnica 6 Obca
35. 5-7.7.1963 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 16 Własna
36. 8.7-20.08.1963 Rz. Wisła, Narew, Biebrza, Kanał Augustowski, Czarna Hańcza - z Włocławka na jez. Wigry i z powrotem 2 Własna
37. 17.8-31.8.1963 Rz. Czarna Hańcza 1 Obca/wczasy
38. 27.7-9.8.1963 Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko 22 Własna/Jantar
39. 12-27.08.1963 Rz. Brda: Nowa Brda - Łęgnowo 22 Własna / Jantar
40. 28-31.5.1964 XXIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 11 Obca
41. 4-18.7.1964 Rz. Kamionka, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski: Suwałki - Augustów 14 Własna
42. 1-27.8.1964 Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Augustów - Włocławek 2 Własna
43. 18.7-16.8.1964 Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Suwałki - Włocławek 24 Własna/Jantar
44. 8-9.8.1964 Rz. Wisła: Włocławek - Dobrzyń - Włocławek bd Własna
45. 17-20.06.1965 XXIV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz bd Obca
46. 4-21.7.1965 Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane Nida 15+ Własna
47. lato 1965 Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Ruciane Nida - Włocławek 2 Własna
48. lipiec 1965 Poj. Iławskie, rz. Iławka, Drwęca: Stare Jabłonki - Bachotek 22 Własna/Jantar
49. 4-5.9.1965 Rz. Wisła: Włocławek - Dobrzyń - Włocławek bd Własna
50. 9-12.6.1966 XXV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 2+ Obca
51. lipiec 1966 Rz. Radunia, Szkarpawa, Kan. Elbląski: jez. Ostrzyckie - Małdyty 22 Własna/Jantar
52. 12.7-4.8.1966 Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Włocławek - Włocławek bd Własna
53. 20-21.8.1966 Rz. Wisła: Płock - Włocławek 16 Własna
54. wrzesień 1966 Ogólnopolski Zlot Turystów na 500 -lecie Pokoju Toruńskiego; rz. Wisła: Włocławek - Toruń 20 Obca
55. czerwiec 1967 XXVI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 1+ Obca
56. lato 1967 Rz. Omulew, Saska, Sawica, Kośna: jez. Omulew - jez. Wadąg 22 Własna/Jantar
57. 2-20.8.1967 Wlk. Jez. Mazurskie: Węgorzewo - Ryn - Mikołajki 3+ Własna
58. 20-28.8.1967 Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Mikołajki - Włocławek 3 Własna
59. czerwiec 1968 Rz.Wisła: Włocławek - Zarzeczewo - Włocławek bd Własna
60. 20.7-12.8.1968 Rz. Krutynia, jez. Śniardwy, rz. Pisa, Narew, Wisła: Sorkwity - Włocławek bd Własna
61. lato 1968 Rz. San bd Własna
62. 1968 Rz. Rakutówka i Zgłowiączka bd Własna
63. lato 1968 Rz. Saska - Sawica, Omulew, Narew, Wisła: jez. Sasek Wlk. - Włocławek 22 Własna/Jantar
64. 14-16.02.1969 V MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 8 Obca
65. czerwiec 1969 I Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Wistka - Włocławek 28 Własna
66. 2-9.7.1969 Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko 2 Własna
67. lipiec 1969 XIV MSKnB 4 Obca
68. 2-22.8.1969 Poj. Iławskie, rz. Drwęca, Wisła: Iława - Włocławek 14 Własna
69. lato 1969 Rz. Bug i Wisła: Mielnik - Włocławek 22 Własna/Jantar
70. 28-31.5.1970 XXIX MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 20 Obca
71. czerwiec 1970 II Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Tulibowo - Włocławek 49 Własna
72. lato 1970 XV MSKnB 4 Obca
73. lato 1970 Wlk. Jez. Mazurskie: jez. Nidzkie - Ryn 13 Własna
74. 18-25.08.1970 Rz. Wel i Drwęca: Lidzbark - Toruń 3 Własna
75. lato 1970   22 Własna/Jantar
76. 5-6.6.1971 III Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Dobiegniewo - Włocławek 50 Własna
77. 10-13.6.1971 XXX MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 21 Obca
78. lipiec 1971 Jez. Brodnickie: Brodnica - Brodnica 2 Własna
79. 19-27.7.1971 Rz. Pasłęka: Gryźliny - Kozia Góra 2 Własna
80. 31.7-21.8.1971 Poj. Iławskie, rz. Drwęca, Wisła: Małdyty - Włocławek 15 Własna
81. 29.5-4.6.1972 Tydzień Dzikich Wód: Spływ Popradem: Muszyna - Nowy Sącz; XXXI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 5 Obca
82. 9-11.6.1972 IV Zlot Wodniaków: Wistka Szlachecka 49 Własna
83. 2-22.7.1972 Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko 16 Własna
84. 15.7-4.8.1972 Rz. Pasłęka, Zalew Wiślany, Kanał Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Kozia Góra - Włocławek 2 Własna
85. 10-24.8.1972 Rz. Pilica i Wisła: Warka - Włocławek 6 Własna
86. wiosna 1973 Rz. Mień i Wisła: Lipno - Włocławek 1 Własna
87. 16-17.06.1973 V Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Ciechocinek 42 Własna
88. 21-24.6.1973 XXXII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 12 Obca
89. 1-14.7.1973 Rz. Krutynia: Spychowo - Ruciane Nida 13 Własna
90. 1-2.6.1974 VI Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek -Kirkowo - Włocławek 47 Własna
91. 13-16.06.1974 XXXIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz bd Obca
92. 19-28.7.1974 XIX MSKnB 1 Obca
93. 1-14.8.1974 Poj. Augustowskie bd Własna
94. 14-15.06.1975 VII Zlot Wodniaków - rz. Zgłowiączka: Topólka - Włocławek 52 Własna
95. 22-29.06.1975 OSK Dookoła Wyspy Wolin: Świnoujście - Dziwnów 3 Obca
96. 7-22.7.1975 Poj. Iławskie: Str. Jabłonki - Małdyty 11 Własna
97. 30.8.1975 Rz. Rakutówka, Lubienka, Zgłowiączka: szosa kowalska - Włocławek 1 Własna
98. 17-20.06.1976 XXXV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz bd Obca
99. 4-22.7.1976 Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Gawrychruda - Augustów bd Własna
100. sierpień 1976 Wlk. Jez. Mazurskie 1 Obca
101. 5.9.1976 VIII Zlot Wodniaków - rz. Wisła bd Własna
102. 3-5.6.1977 IX Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Toruń 53 Własna
103. 17-31.07.1977 Kan. Obry, rz. Obra: Błotnica - Międzyrzecz 15 Własna
104. 16-30.07.1978 Wlk. Jez. Mazurskie: Pisz - Giżycko 21 Własna
105. 19-22.6.1979 VI MSK Zatoką Pucką: Jastarnia - Gdynia 5 Obca
106. 1-15.7.1979 Rz. Taborka, Poj. Iławskie: Kotkowo - Małdyty 21 Własna
107. 29.6-13.7.1980 Rz. Krutynia: Sorkwity - Kamień 25 Własna
108. 2-5.6.1981 Rz. Noteć: Brdów - jez. Gopło 3 Własna
109. 18-21.06.1981 XL MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 2 Obca
110. 18.7-2.8.1981 Poj. Iławskie: Iława - Samborowo 23 Własna
111. 9-11.6.1982 Rz. Wel i Drwęca: Lidzbark - Bachotek 4+ Własna
112. czerwiec 1982 Dookoła jez. Gopło 4 Własna
113. lipiec 1982 Rz. Wisła i Skrwa: Włocławek - Gostynin 2 Własna
114. lipiec 1982 Nogat, Kan. Elbląski: Biała Góra - Ostróda 1 Obca/ZHP
115. 17.7-1.8.1982 Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Gawrychruda - Augustów 13 Własna
116. 20-21.8.1982 XI Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Duninów - Włocławek 26 Własna
117. 18-19.09.1982 Rz. Radunia: Chmielno - Żukowo 2+ Wspólnie z ZAW
118. 14-15.05.1983 Rz. Wel: Samin - Lidzbark 18 Wspólnie z ZAW
119. 2-5.6.1983 Poj. Brodnickie: Brodnica - Tama Brodzka 15 Własna
120. 10-13.6.1983 Rz. Noteć i Foluska Struga: Kruszwica - Jadowniki 3 Własna
121. lato 1983 Rz. Krutynia 1 Obca/ZHP
122. 16-31.07.1983 Wlk. Jez. Mazurskie: Kruklin - Ryn 16 Własna
123. 26-28.8.1983 XII Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Toruń 15 Własna
124. 16-19.02.1984 XIX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 4 Obca
125. 18-20.05.1984 Jez. Gopło: Przewóz - Kruszwica 12 własna
126. 8-10.6.1984 Rz. Wel: Dąbrówno - Cibórz 5 Własna
127. 20-24.6.1984 Rz. Skarlanka: Skarlin - Tama Brodzka 18 Własna
128. lato 1984 Poj. Iławskie, rz. Drwęca 1 Obca/ZHP
129. 6-22.7.1984 Rz. Drawa: Czaplinek - Stara Osieczna 19 Własna
130. 7-9.9.1984 XIII Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Włocławek - Duninów 15 Własna
131. 7-10.3.1985 XX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 4 Obca
132. 8-12.5.1985 Centralny Spływ Kajakowy „Bóbr Rzeka Piastów”: Lwówek Śląski - Żagań 6 Obca
133. 24-26.05.1985 IV Międzynarodowy Maraton Kajakowy Zegrze '85 2 Obca
134. 5-9.6.1985 Rz. Piława: Łubowo - Dobrzyca 12 Własna
135. 5-9.6.1985 Rz. Noteć, Foluska Struga, Gąsawka: Barcin - Szubin 4 Własna
136. 5-9.6.1985 XLIV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 2 Obca
137. 6-22.7.1985 Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane Nida 10 Własna
138. lato 1985 Poj. Iławskie: Stare Jabłonki - Iława 13 Własna
139. lato 1985 Poj. Augustowskie 1 Obca/ZHP
140. 23-25.08.1985 Drwęca na raty: Rychnowska Wola - Samborowo 10 Własna
141. 6-8.9.1985 XIV Zlot Wodniaków - Duninów 12 Własna
142. 5-6.10.1985 V OSK po Międzyodrzu „Babie Lato” 7 Obca
143. 21-23.2.1986 XX MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 2 Obca
144. 16-18.05.1986 RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 86”:Głuszynek - Włocławek 42 Własna
145. maj 1986 Rz. Skrwa: Skrwilno - Duninów 3 Własna
146. 29.5-1.6.1986 XLV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 11 Obca
147. lipiec 1986 Rz. Brda: Nowa Brda - Bydgoszcz 1 Obca/ZHP
148. 20.7-3.8.1986 Rz. Brda: Nowa Brda - Sokole Kuźnica 13 Własna
149. 16-24.08.1986 III MSK „Pochylnie' 86”: Elbląg - Małdyty 8 Obca
150. 20.9.1986 III OSK „U schyłku sezonu” - rz. Pilica: Białobrzegi - Warka 1 Obca
151. 1-3.5.1987 Rz. Wisła: Goczałkowice - Kraków 4 Własna
152. 22-24.05.1987 RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 87”: Głuszynek - Włocławek 55 Własna
153. 18-21.06.1987 XLVI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 4 Obca
154. lato 1987 Rz. Kamionka, Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Suwałki - Augustów 1 Obca/ZHP
155. 18.7-2.8.1987 Rz. Wda: Gołuń - Grzybek 18 własna
156. sierpień 1987 IV MSK „Pochylnie' 87” 1 Obca
157. 28-30.8.1987 Drwęca na raty: Samborowo - Tama Brodzka 6 Własna
158. 11-13.9.1987 Rz. Wełna: Wągrowiec - Oborniki 25 Własna
159. 20-22.5.1988 RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 88”: Głuszynek - Włocławek 80 Własna
160. 1-5.6.1988 XLVII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 10 Obca
161. 4-17.7.1988 Rz. Łaźna Struga, Szlak M. Kajki: Czerwony Dwór - Pisz 18 Własna
162. sierpień 1988 V MSK „Pochylnie' 88” 6 Obca
163. 25-28.08.1988 Drwęca na raty: Bachotek - Toruń 9 Własna
164. 1-10.10.1988 Kan. Szprewaldu i rz. Szprewa: Neuhansen - Berlin 2 Obca
165. 16-19.02.1989 XXIV MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 6 Obca
166. 27.4-2.5.1989 XIX MSK na Sanie: Sanok - Przemyśl 13 Obca
167. 24-28.05.1989 XLVIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz 4 Obca
168. 24-28.05.1989 Rz. Wisła: Włocławek - Gniew 5 Własna
169. 8-11.6.1989 WSK rz. Skrwą: Kwaśno - Duninów 40 Własna
170. 1-16.7.1989 Rz. Saska, Sawica, Omulew: Tylkowo - Ostrołęka 19 Własna
171. 12-15.08.1989 Jez. Raduńskie, rz. Radunia: Stężyca - Żukowo 20 Wspólnie z ZAW
172. 15-23.08.1989 Poj. Iławskie: Stare Jabłonki - Iława 2 Własna
173. 28.4-1.5.1990 Rz. Noteć: Brdów - Kruszwica 13 Wspólnie z JW34
174. 17-20.05.1990 OSK rz. Zgłowiączką: Głuszynek - Włocławek 90 Własna
175. lipiec 1990 Rz. Piława: Łubowo - Piła 6 Własna
176. lipiec 1990 Rz. Skrwa 6 Własna
177. 21.7-5.8.1990 Rz. Czarna Hańcza, Kan Augustowski, rz. Blizna: Bryzgiel - Augustów 12 Własna
178. sierpień 1990 Jez. Bełdany i Nidzkie: Kamień - Kamień 2 Własna
179. 1-2.5.1991 Rz. Rakutówka i Zgłowiączka: Kłotno - Włocławek 2 Własna
180. 1-2.5.1991 Rz. Zgłowiączka: Topólka - Włocławek 2 Własna
181. 22-26.05.1991 XXV Spływ Kajakowy „Prosna' 91”: Wieruszów - Śmiłów 2 Obca
182. 20.7-4.8.1991 Rz. Piława i Rurzyca: Czaplinek - Krępsko 15 Własna
183. 14-18.08.1991 Rz. Skawa: Skawce - Zator; Soła: Porąbka - Oświęcim 4 + 2 tow. Własna
184. maj 1992 Kółko Wałeckie: Wałcz - Wałcz 3 Własna
185. 1-3.5.1992 Rz. Noteć, Kan. Warta - Gopło: Sompolno - Stary Licheń 8 Własna
186. 29-31.05.1992 WSK rz. Wisłą: Włocławek - Toruń 27 Własna
187. 17-21.06.1992 Rz. Łupawa: Jasień - Damno 6 + 1 tow. Własna
188. 11-26.7.1992 Poj. Iławskie 6 Własna
189. 14-21.07.1992 Rz. Skrwa i Wisła: Sierpc - Włocławek 6 Własna
190. lipiec 1992 Rz. Debrzyca: Dobrzyca - Tarnowo 3 Własna
191. lipiec 1992 Rz. Warta, Kan. Warta - Gopło: Koło - Przewóz 1 Własna
192. 18.7-2.8.1992 Rz, Gwda: Stare Wierzchowo - Dobrzyca 14 Własna
193. sierpień 1992 Zalew Włocławski: Włocławek - Płock - Włocławek 1 własna
194. 17-23.08.1992 Poj. Iławskie: Iława - Ostróda 5 Własna
195. 26-30.8.1992 Rz. Wel: Cibórz - Bratian 6 Własna
196. 19-20.9.1992 Rz. Mień: Lipno - Wąkole 4 Własna
197. 17-21.02.1993 XXVIII MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 3 Obca
198. 29.4-3.5.1993 Rz. Brynica, Drwęca, Jez. Brodnickie: Ostrowy - Rytebłota 6 + 2 tow. Własna
199. 27-30.5.1993 WSK rz. Skrwą: Kwaśno - Murzynowo 30 Własna
200. 9-13.6.1993 Rz. Marózka: Jadamowo - Stawiguda 5 Własna
201. 9-13.6.1993 Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki - Włocławek 5 Własna
202. 25.6-15.7.1993 Rz. Wisła, Nogat, Kan Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Włocławek - Włocławek 8 Własna
203. 10-25.7.1993 Rz. Krutynia 5 Własna
204. 10-16.7.1993 Rz. Krutynia: Sorkwity - Mikołajki 2 Własna
205. 17.7-1.8.1993 Rz. Rospuda, Kan. Augustowski: Supienie - Dębowo 16 Własna
206. 11-15.8.1993 Rz. Studnica: Miastko - Biesowice 6 + 3 tow. Własna
207. 24-26.08.1993 Zalew Włocławski: Włocławek - Płock - Włocławek 2 Własna
208. 23-27.02.1994 XXIX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 12 Obca
209. 29.4-3.5.1994 Rz. Nysa Kłodzka: Bystrzyca Kłodzka - Paczków; rz. Biała Głuchołaska: Głuchołazy - Biała Nyska 4 + 1 tow. Własna
210. 20-23.5.1994 Poj. Iławskie, rz. Iłga: Piławki - Piławki 11 Własna/AKK
211. 1-5.6.1994 Rz. Zgłowiączka: Orle - Włocławek 11 Własna
212. 9-12.6.1994 WSK rz. Skrwą i Urszulewką: Szczawno - Rydzewo 32 Własna
213. 1-10.7.1994 Wlk. Jez. Mazurskie: Kamień - Pisz - Jez. Śniardwy - Kamień 15 Własna/AKK
214. lipiec 1994 Rz. Wisła: Skoczów - Włocławek 2 Własna
215. 16-30.07.1994 Rz. Lega - Jegrznia, Biebrza: Olecko - Wizna 24 Własna
216. 15.7-1.8.1994 Rz. Skrwa 3 Własna
217. 17-30.07.1994 Rz. Brda 4 Własna
218. 21-31.7.1994 Rz. Wda: Lipusz - Świecie 6 Własna
219. 11-15.8.1994 Rz. Piaśnica: Nadole - Dębki 4 + 1 tow. Własna
220. 20-27.8.1994 Rz. Noteć, Foluska Struga, Gąsawka: Kruszwica - Szubin 3 Własna
221. 22-26.02.1995 XXX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 9 Obca
222. 16-19.03.1995 Zimowy Wojskowy Spływ Kajakowy Gwda' 95: Podgaje - Piła 4 Obca
223. 30.4-2.5.1995 Rz. Wel: Dąbrówno - Cibórz 4 Własna
224. 25-28.05.1995 OSK rz. Zgłowiączką: Topólka - Włocławek 33 Własna
225. 26.6-7.7.1995 Rz. Obra: Kopanica - Skwierzyna 3 Własna
226. 5-9.7.1995 VI MSK Rodzinny na Popradzie: Stara Lubovna - Nowy Sącz 5 Obca
227. 8-23.7.1995 Rz. Drawa: Czaplinek - Stara Osieczna 4 Własna
228. 15-30.07.1995 Rz. Obrzyca, Kan. Obry, Kółko Konwaliowe: Sława - Boszkowo 15 Własna
229. 16-30.07.1995 Rz. Wda 16 Własna
230. 18.8-3.9.1995 Rz. Krutynia, Pisa, Narew: Sorkwity - Ostrołęka 3 Własna
231. 18.8-5.9.1995 Rz. Pilica i Wisła: Szczekociny - Wyszogród 8 własna/AKK
232. 27-29.10.1995 Rz. Wda: Błędno - Tleń 4 Obca
233. 13-17.03.1996 XXXI MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 7 Obca
234. 30.4-4.5.1996 Rz. Biała Lądecka: Stronie Śląskie - Krosnowice; rz. Nysa Kłodzka: Długopole Zdrój - Bardo 7 Własna
235. 28.6-10.7.1996 Rz. Bóbr i Odra: Wleń - Rąpice 8 Własna
236. 7-18.7.1996 Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Rybnica, Pisa, Narew: Pisz - Różan 14 Własna
237. 20.7-4.8.1996 Rz. Brda, Zbrzyca i Chocina: Starżno - Mylof 15 Własna
238. 15-18.08.1996 Rz. Łeba: Sianowo - Bożepole Małe 4 Własna
239. 16-18.08.1996 Rz. Zgłowiączka 4 Własna
240. 11-13.10.1996 XXVI Rajd Staszicowski - rz. Głomia i Gwda: Skórka - Ujście 5 Obca
241. 30.1-2.2.1997 XXXI MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 10 Obca
242. 1-2.3.1997 OZSK Wełna' 97: Rogoźno - Oborniki 4 Obca
243. 30.4-4.5.1997 Rz. Bóbr: Kamienna Góra - Pilchowice; rz. Dzika Orlica: Mostowice - Lesica 4 Własna
244. 15-18.05.1997 OSK rz. Zgłowiączką: Topólka - Włocławek 36 Własna
245. 28-31.5.1997 OSK Wisłok' 97: Krosno - Rzeszów 11 Obca
246. 7-17.7.1997 Poj. Brodnickie, rz. Drwęca: Rytebłota - Lubicz 16 Wspólnie z ZSE
247. 20.7-3.8.1997 Szlak M. Kajki, rz. Pisa: Lipiny - Morgowniki 17 Własna
248. 9.8.1997 Rz. Naria - Miłakówka: Kretowiny - Miłakowo 2 Własna
249. 14-18.08.1997 Pętla Szczecinecka: Szczecinek - Szczecinek 10 Własna
250. 21-25.8.1997 Rz. Tanew i San: Narol - Nisko 2 Własna
251. 28-30.8.1997 Rz. Wieprz: Krasnobród - Zwierzyniec 4 Własna
252. 29.1-1.2.1998 II OZSK Wda' 98: Bąk - Czarne 6 Obca
253. 26.2-1.3.1998 XXXIII MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz 3 Obca
254. 1-3.5.1998 Rz. Kwisa: Leśna - Przejęsław; Bóbr: Jelenia Góra - Wleń 4 + 6 tow. Własna
255. 14-17.05.1998 OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 42 Własna
256. 10-14.6.1998 Rz. Słupia: Gowidlino - Gałąźnia Mała 7 Własna
257. 3-13.7.1998 Poj. Iławskie, rz. Drwęca: Str. Jabłonki - Brodnica 21 wspólnie z ZSE
258. 18-31.07.1998 Wlk. Jez. Mazurskie: Kruklin - Wyłudki 17 Własna
259. 14-16.08.1998 Rz. Osa: Słupski Młyn - Zakurzewo 4 Własna
260. Sierpień 1998 Rz. Kriuna, Święta, Wilia - do Kowna (Litwa) 1 obca
261. 4-7.2.1999 III OZSK Wda' 99: Bąk - Zimne Zdroje 14 Obca
262. 12-14.03.1999 V Zimowy Spływ Kajakowy MORS'99: rz. Bóbr: Małomice - Krzywaniec, rz. Brzeźnica: Brzeźnica - Krzystkowice 2 Obca
263. 6.4.1999 Rz. Skrwa Lewa: Gostynin - Soczewka 2 Własna
264. 1.5.1999 Rz. Mień: Jez. Łąkie - Lipno 1 Własna
265. 1-3.5.1999 Rz. Rawka: Rawa Mazowiecka - Bolimów 12 Własna
266. 20-23.5.1999 OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 30 Własna
267. 25-27.06.1999 OSK Trzy Zapory: rz. Soła: Rajcza - Oświęcim 1 Obca
268. 27.6.1999 Rz. Skrwa: Brudzeń Duży - Murzynowo 2 Własna
269. 10.7.1999 Rz. Mień: Skępe - Lipno 2 Własna
270. 3-12.7.1999 Rz. Wda: Lipusz - Tleń 19 Wspólnie z ZSE
271. 17-18.07.1999 Rz. Iławka, Drwęca, Ruda: Iława - jez. Radomno 2 Własna
272. 24.7.1999 Rz, Skrwa: Tłuchówek - Brudzeń Duży 4 Własna
273. 17-31.07.1999 Rz. Radew i Parsęta: Żydowo - Kołobrzeg 23 Własna
274. 30.7-1.8.1999 Rz. Czarna Maleniecka i Pilica: Sielpia Wielka - Sulejów 2 Własna
275. 13-15.08.1999 Rz. Osa: Osówko - Słupski Młyn 4 Własna
276. 26-29.8.1999 Rz. Liwa: jez. Dzierzgoń - Kwidzyn Górki 9 Własna
277. 9-12.9.1999 Bachus '99: rz. Obrzyca i Odra do Krosna Odrzańskiego 2 Obca
278. 23.10.1999 Jubileuszowy Spływ Kajakowy rz. Wisłą: Włocławek - Nieszawa 21 Własna
279. 10-13.2.2000 IV OZSK Wda 2000: Szlaga - Tleń 16 Obca
280. 23-27.02.2000 XXXV MZSK na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 4 Obca
281. 8.4.2000 Rz. Chełmiczka: Chełmica - Kulin 2 Własna
282. 14-16.04.2000 Rz. Wel: Lidzbark - Bratian 4 Własna
283. 1-3.5.2000 Zalew Włocławski: Kulin - Płock - Zarzeczewo 2 Własna
284. 18-21.05.2000 IX OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 50 Własna
285. 21-25.6.2000 Rz. Bukowina i Łupawa: Kamienica Królewska - Rowy 6 Własna
286. 29.6-12.7.2000 Rz. Brda: jez. Głębokie - Gołąbek 13 Wspólnie z ZSE
287. 15-29.07.2000 Rz. Narewka i Narew: Gruszki - Łazy 25 Własna
288. 11-15.8.2000 Rz. Warta, Kanał Ślesiński i Jez. Gopło: Koło - Kruszwica 7 Własna
289. 19-26.8.2000 Rz. Pasłęka: Gubity - Nowa Pasłęka 3 Własna
290. 8-10.9.2000 OSK Mała Panew 2000: Krupski Młyn - Fosowskie 3 Obca
291. 20-22.10.2000 OSK rz. Wisłą: Włocławek - Toruń 25 Własna
292. 1-4.2.2001 V OZSK Wda 2001: Bąk - Zimne Zdroje 10 Obca
293. 7.4.2001 Rz. Skrwa Lewa: Nagodów Mały - Soczewka 2 Własna
294. 28.4-6.5.2001 Wyprawa kajakowa na San i Dunajec: San z Procisnego do Trzepczy; Czarny Dunajec z Doliny Chochołowskiej do Nowego Targu; Dunajec z Kątów do Krościenka 4 Własna
295. 17-20.05.2001 X OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 50 Własna
296. 14-17.06.2001 Rz. Dajna: Mrągowo - Święta Lipka 8 Własna
297. 29.6-1.7.2001 Rz. Orawa: Tvrdośin - Kral'vany (Słowacja) 4 + 4 tow. Własna
298. Lipiec 2001 MSK rz. Dunaj: Ingolstadt - Bratysława 1 Obca
299. 29.6-9.7.2001 Rz. Wda: Lipusz - Żurawki 18 Wspólnie z ZSE
300. 21.7-4.8.2001 Rz. Łaźna Struga - Ełk i Biebrza: Czerwony Dwór - Sieburczyn 26 Własna
301. 20-23.9.2001 OSK rz. Skrwą: Łukomie - Brudzeń Duży 15 Własna
302. 1-3.2.2002 VI OZSK Wda 2002: Szlaga - Tleń 9 Obca
303. 7-9.3.2002 12 OZSK Nielba i Wełna: Wągrowiec - Rogoźno 2 Obca
304. 30.4-5.5.2002 Rz. Bug: Borowe - Nieporęt 9 Własna
305. 16-19.05.2002 XI OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 42 Własna
306. 29.5-2.6.2002 LXI MSK na Dunajcu: Nowy Targ - Nowy Sącz 6 Obca
307. 24-29.06.2002 Rz. Babant i Krutynia: Śledzie - Nowy Most 2 Własna
308. 6-9.7.2002 Rz. Wag: Bešenova - Mojšova Lučka; Rz. Orawa: Parnica - Kral´ovany (Słowacja) 4 + 5 tow. Własna
309. 20.7-3.8.2002 Rz. Niemen: Druskininkai - Kaunas (Litwa) 28 Własna/ZHP
310. 14-18.08.2002 I OSK Dookoła Wyspy Sobieszewskiej: Sobieszewo - Gdańsk 6 Obca
311. 25-31.08.2002 Rz. Wkra: Działdowo - Glinojeck 5 Własna
312. 20-22.9.2002 OSK rz. Skrwą i Wisłą: Brudzeń Duży - Zarzeczewo 27 Własna
313. 11.10.2002 Rz. Krówka: Sokole Kuźnica - jez. Krzywe - Sokole Kuźnica 1 Własna
314. 7-9.2.2003 XXXVII MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 4 Obca
315. 30.4-4.5.2003 Rz. Pilica: Maluszyn - Sulejów 10 Własna
316. 22-25.05.2003 XII OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 47 Własna
317. 18-22.06.2003 IV OSK rz. Bug : Gołębie - Horodło 3 Obca
318. 19-22.6.2003 Rz. Prosna: Kalisz - Kwileń 1 Obca/ZHP
319. 28.6-3.7.2003 Rz. Hornad: Hrabušice - Čingov; rz. Poprad: Podolinec - Stara Lubovna (Słowacja) 4 Własna
320. 19.7-2.8.2003 Rz. Obra: Kopanica - Chycina 17 Własna
321. 2.8.2003 Rz. Drwęca: Golub Dobrzyń - Młyniec 3 Własna
322. 2-10.8.2003 Rz. Wda: Lipusz - Tleń 7 Własna
323. 13-17.08.2003 Rz. Dadaj, Pisa i Wadąg: Wilimy - Likusy 7 Własna
324. 11-14.9.2003 VII Winobraniowy SK Bachus 2003: rz. Odra: Głogów - Krosno Odrzańskie 6 Obca
325. 19-21.9.2003 OSK rz. Wisłą: Włocławek - Toruń 27 Własna
326. 22-25.01.2004 VIII OZSK Wda 2004: Wdecki Młyn - Stara Rzeka 10 Obca
327. 5-7.3.2004 14 Spotkanie Miłośników Rzeki Wełny: rz. Wełna: Rogoźno - Oborniki, rz. Flinta: Smolarz - Rożnowo Młyn 6 Obca
328. 30.4-3.5.2004 Wlk. Kanał Brdy, rz. Brda: Mylof - Rudzki Most 12 Własna
329. 20-23.5.2004 XIII OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 75 Własna
330. 5.6.2004 Poj. Brodnickie: Bachotek - Rytebłota - Bachotek 1 Obca
331. 9-13.6.2004 Rz. Łobżonka: Werski Most - Pracz 19 Własna - wspólnie z ZHP
332. 21-27.6.2004 V OSK rz. Bug: Gołębie - Wola Uhruska 5 Obca
333. 17-31.07.2004 Kanał Elbląsko - Ostródzki, rz. Drwęca, Poj. Brodnickie: Buczyniec - Gaj Grzmięca 30 Własna
334. 25-29.08.2004 Rz. Wierzyca: Wielki Klincz - Starogard Gdański 9 Własna
335. 17-19.09.2004 OSK rz. Wisłą: Włocławek - Płock 20 Własna
336. 2-6.2.2005 XL MZSK na Brdzie: Mylof - Piła Młyn 11 Obca
337. 8-12.4.2005 OSK rz. Ropą: Łosie - Biecz i rz. Białą: Brunary - Ciężkowice 3 Obca
338. 29.4-3.5.2005 Rz. Wieprz: Obrocz - Tarnogóra 13 + 5 tow. Własna
339. 19-22.5.2005 XIV OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 46 Własna
340. 26-29.5.2005 Rz. Wkra i Narew: Glinojeck - Modlin 6 Własna
341. 27-30.6.2005 Rz. Brda: Mylof - Świt 3 Własna
342. 30.6-3.7.2005 Rz. Wierzyca: Kręgski Młyn - Gniew 15 Własna
343. 16-30.07.2005 Rz. Supraśl i Narew: Piłatowszczyzna - Wizna 24 Własna
344. 29.7-1.08.2005 Rz. Drwęca i Wisła: Brodnica - Toruń 4 Własna
345. 11-23.8.2005 Wyprawa kajakowa na fiordy Norwegii - Norge Fjorden 2005: Lysefjorden z Lysebotn do Oanes, Naeroyfjorden i Aurlandsfjorden z Gudvangen do Undredal, Lustrafjorden z Urnes do Luster 7 + 1 tow. Własna
346. 8-11.9.2005 Rz. Warta: Skęczniew - Koło 6 Własna
347. 17-19.02.2006 X OZSK Wda 2006: Czarna Woda - Czubek, Gródek - Bedlenki 12 Obca
348. 22-23.04.2006 Otwarcie Sezonu Wodniackiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego: Bachotek - jez. Ciche - Bachotek 4 Obca
349. 29.4-3.5.2006 Rz. Warta: Koło - Nowe Miasto nad Wartą 7 Własna
350. 18-21.05.2006 XV OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 60 Własna
351. 14-18.06.2006 65 MSK na Dunajcu: Sromowce Wyżne - Nowy Sącz; rekonesans na Białce Tatrzańskiej 9 + 2 tow Obca
352. 15-29.07.2006 Rz. Drawa i Noteć: Złocieniec - Straszewo 24 + 1 tow Własna
353. 12-19.08.2006 Rz. Merkys i Nemunas (Litwa): Valkininikai - Druskininkai 8 + 1 tow Własna
354 14-17.09.2006 Rz. Rawka i Bzura: Joachimów Mogiły - Brochów 6 Własna
355 24-28.01.2007 XLII MZSK na Brdzie: Mylof - Piła Młyn 12 Obca
356 28.4-5.5.2007 Rz. Warta: Nowe Miasto - Skwierzyna 13 + 1 tow. Własna
357 24-27.05.2007 XVI OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 47 Własna
358 7-9.6.2007 Rz. Drwęca: Brodnica - Młyniec 10 Własna
359 4-5.7.2007 Rz. Wda: Wojtal - Czubek 3 Własna
360 14-28.07.2007 Rz. Biała Nida, Nida i Wisła: Mniszek - Odmęt 15 Własna
361 27.7-11.8.2007 Rz. Dniestr (Ukraina): Halicz - Okopy Św. Trójcy 6 Obca
362 14-16.09.2007 Rz. Wełna: Zrazim - Wągrowiec 5 + 1 tow. Własna
362 13.1.2008 Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki 4 Własna
363 6-9.3.2008 Rz. Wełna: Wągrowiec - Oborniki 8 + 1 tow. Obca
364 25.4-4.5.2008 Rz. Wisła: Goczałkowice - Odmęt 5 Własna
365 22-25.05.2008 Rz. Zgłowiączka: Orle - Włocławek 69 Własna
366 21.6-5.7.2008 Rz. Krutynia i jez. Nidzkie: Młynik - Drapacz 25 Własna
367 26.7-10.8.2008 Rz. Wisła: Odmęt - Włocławek 11 Własna
368 13-20.09.2008 Rz. Wisła: Włocławek - Gdańsk 5 Własna
369 3.01.2009 Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki 13 Własna
370 5-8.2.2009 XIII OZSK Wda 2009: Wojtal - Osowo 8 + 1 tow. Obca
371 3-5.4.2009 Rz. Prusina: Osieczna - Tleń 3 Własna
372 30.4-3.5.2009 Rz. Wieprz: Tarnogóra - Dobryniów 8 + 1 tow. Własna
373 1-3.5.2009 Poj. Brodnickie 3 Własna
374 14-17.05.2009 XVIII OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 42 Własna
375 10-14.6.2009 Rz. Orzyc i Narew: Jednorożec - Wygoda 12 Własna
376 25.6-3.7.2009 X OSK Bug 2009 (Ukraina): rzeki Bug: Dobrotwor - Piaseczno, Rata: Mosty Wielkie - Czerwonograd, Sołokija: Bełz - Czerwonograd, Ługa: Zimne - Włodzimierz Wołyński 7 + 1 tow. Obca
377 18.7-1.8.2009 Rz. Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Sajownica: Bryzgiel - Sajenek 31 Własna
378 1-2.8.2009 Rz. Marózka i Łyna: Mielno - Dzierzguny 1 Obca
379 13-16.08.2009 Rz. Obra: Międzyrzecz - Skwierzyna 1 Obca
380 13-16.08.2009 Rz. Wda: Lipusz - Czarna Woda 8 Własna
381 22-26.08.2009 Rz. Pokrzywna i Wieprza: Glewnik - Darłówko 5 + 1 tow. Własna
382 24-27.09.2009 Rz. Drzewiczka: Wola Załężna - Wólka Magierowa 8 + 1 tow. Własna
383 2.1.2010 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 17 Własna
384 28-31.1.2010 MZSK na Brdzie: Mylof - Nadolna Karczma 9 Obca
385 10.4.2010 Rz. Mień i Wisła: Brzeźno - Nieszawa 2 Własna
386 1-3.5.2010 Kanał Ślesiński, jezioro Gopło: Konin - Kruszwica 12 Własna
387 20-23.5.2010 XIX OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Lubraniec, wokół jeziora Głuszyńskiego 55 Własna
388 26.6-4.7.2010 Rz. Gauja (Łotwa): Cekuli - Sigulda 16 + 2 tow. Własna
389 1-9.7.2010 XI OSK Bug 2010 (Ukraina): rzeki Bug: Dobrotwor - Gołębie, Rata: Mosty Wielkie - Czerwonograd, Sołokija: Bełz - Czerwonograd 2 Obca
390 17-31.07.2010 Rz. Bug: Niemirów - Wywłoka 28 Własna
391 14.8.2010 Rz. Lubienka i Zgłowiączka: Nakonowo - Włocławek 2 Własna
392 19-22.8.2010 Rz. Warta: Częstochowa - Orczuchy 7 + 1 tow. Własna
393 16-19.09.2010 Rz. Noteć: Kruszwica - Łabiszyn 7 Własna
394 8.1.2011 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 9 Własna
395 3-6.3.2011 XXI OSK rz. Wełną: Ostrowo Młyn - Oborniki 6 Obca
396 16-17.04.2011 Rz. Gardęga: Przęsławek - Rogoźno Zamek 2 Własna
397 29.4-3.5.2011 Rz. Noteć i Kanał Górnonotecki: Łabiszyn - Gromadno 8 Własna
398 19-22.5.2011 XX OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 58 Własna
399 23-26.06.2011 Rz. Dobrzyca: Machliny - Czapla 14 + 1 tow. Własna
400 9-23.7.2011 Rz. Warta: Ważne Młyny - Zaspy Miłkowskie 23 Własna
401 2-12.8.2011 MSK Wołyń 2011 (Ukraina): rzeki Korczyk i Słucz: Korzec - Sarny, Stochod: Huliwka - Wielki Obzyr 8 Obca
402 12-15.08.2011 Rz. Omulew: Wikno - Wielbark 5 Własna
403 9-23.7.2011 Rz. Warta: Ważne Młyny - Zaspy Miłkowskie 23 Własna
404 2-12.8.2011 MSK Wołyń 2011 (Ukraina): rzeki Korczyk i Słucz: Korzec - Sarny, Stochod: Huliwka - Wielki Obzyr 8 Obca
405 12-15.08.2011 Rz. Omulew: Wikno - Wielbark 5 Własna
406 23-25.09.2011 Rz. Wel: jez. Rumian – Lidzbark 5 + 1 tow. Własna
407 7.1.2012 Rz. Wisła: Włocławek – Gąbinek 7 Własna
408 26-29.1.2012 XLVI MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof – Bydgoszcz 4 Obca
409 8-11.3.2012 XVIII OSK Mors: rz. Kwisa i Bóbr: Łozy – Żagań, rz. Czerna: Kowalice – Żaganiec, rz. Bóbr: Gryżyce – Nowogród Bobrzański 2 Obca
410 28.4-4.5.2012 Rz. Biebrza i Narew: Kolonia Holaki - Wizna 12 + 1 tow. Własna
411 17-20.05.2012 XXI OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 58 Własna
412 6-10.6.2012 Rz. Zbrzyca i Brda: jez. Dywan - jez. Płęsno, rz. Młosina: Leśno - Kaszuba, rz. Kulawa: jez. Duże Głuche - Laska 13 + 1 tow. Własna
413 14-28.07.2012 Rz. Wda: Śluza - Tleń 26 Własna
414 15-19.08.2012 Rz. Liwiec: Niwiski - Kamieńczyk 18 + 1 tow. Własna
415 20-23.9.2012 III OSK rz. Nysą Łużycką: Pieńsk - Siedlec 2 Obca
416 28-30.9.2012 Rz. Sawica: Sasek Mały - Wielbark 7 + 3 tow. Własna
417 12.1.2013 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 7 Własna
418 14-17.02.2013 XVII OZSK na Wdzie: Wojtal - Osowo Leśne 4 Obca
419 3.3.2013 Rz. Ruziec: Wojnowo - Ruziec 6 Własna
420 30.3-6.4.2013 Rz. San: Procisne - Rajskie, rz. Czarny: Czarna Górna - Chrewt, rz. Osława: Wola Michowa - Zagórz 2 Obca
421 1-5.5.2013 Rz. Radunia: z jez. Lubowisko i Chmielna do Łapina 10 + 1 tow. Własna
422 16-19.05.2013 XXII OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 51 Własna
423 29.5-2.6.2013 Rz. Młosina i Zbrzyca: Raduń - Kaszuba Leśna, rz. Kłoniecznica: Studzienice - Laska, rz. Zbrzyca: Rolbik - Laska 14 + 1 tow. Własna
424 29.6-13.7.2013 Rz. Rospuda, Netta, Kanał Augustowski: Supienie - Polkowo 33 Własna
425 10-17.8.2013 Rz. Marycha i Kunisianka: jez. Sejny - Stanowisko, rz. Nieda (Litwa): Dainaviškiai - Kapčiamiestis, rz. Baltoji Ančia (Litwa): Radvilonys - Sventijanskas 13 + 1 tow. Własna
426 6.10.2013 Rz. Skrwa: Tłuchówko - Bądkowo Rochny 7 Własna
427 4.1.2014 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 7 Własna
428 9-12.1.2014 XLVIII MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 4 Obca
429 28.2-2.3.2014 Rz. Flinta: Ryczywół - Rożnowo Młyn, rz. Wełna: Rogoźno - Jaracz 2 Obca
430 28.3-2.4.2014 Rz. Szeszupa: Udziejek - Folusz, rz. Bludzia: Przerośl - Bludzie Wielkie, rz. Czarna Hańcza: Turtul - Potasznia, rz. Szelmentka: Becejły - Žiogaičiai 2 Partnerska
431 15-18.05.2014 XXIII OSK rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek 48 Własna
432 18-22.06.2014 Kanał Wdy: Borsk - Studzienice, Parzenica: jez. Skąpe - Broda, Niechwaszcz i Wda: Mniszek - Zimne Zdroje 13 + 1 tow. Własna
433 5-17.7.2014 Rz. Pilica: Tomaszów Mazowiecki - Mniszew 19 Własna
434 25.7-9.8.2014 Pojezierze Fińskie, Haukivesi, Joutenvesi, Pyttyvesi i Kolovesi: Oravi - Oravi (Finlandia) 13 Własna
435 18-21.09.2014 V OSK Nysa Łużycka: Bily Kostel - Radomierzye, Směda (Witka): Viola – Niedów 2 Obca
436 12.10.2014 Rz. Skrwa: Bądkowo Rochny - Parzeń 8 Własna
437 4.1.2015 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 7 Własna
438 26.2-1.3.2015 XIX OZSK na Wdzie: Szlaga - Tleń 6 Obca
439 28.3-1.4.2015 Rz. Błędzianka: Stańczyki - Błędziszki, jez. Wiżajny, rz. Szeszupa: Rutka Tartak - Kalvarija (Litwa) 2 Partnerska
440 12.4.2015 Rz. Ruziec: Chrostkowo - Wojnowo 6 Własna
441 14-17.05.2015 XVIII Spotkanie Miłośników rzeki Rawki: Doleck - Bolimów 2 Obca
442 30.5-7.6.2015 L Tydzień Dzikich Wód: L MSK na Popradzie: Leluchów - Stary Sącz, Białka: Szałasy Jurgowskie - Czarna Góra, LXXIV MSK na Dunajcu: Nowy Targ - Jazowsko 3 Obca
443 10-19.7.2015 Wielkie Jeziora Mazurskie i Węgorapa: Wyłudki - Ołownik 22 Własna
444 13-16.08.2015 Rz. Widawka i Warta: Żar - Pstrokonie 6 Własna
445 25-29.08.2015 Rz. Drwęca: ujście Iławki - Młyniec 2 Własna
446 11-13.9.2015 Rz. Łyna: Brzeźno Łyńskie - Ruś 11 + 1 tow. Własna
447 17.1.2016 Rz. Wisła: Włocławek - Gąbinek 6 Własna
448 10-14.2.2016 LI MZSK na Brdzie: Mylof - Piła Młyn 9 Obca
449 9-13.3.2016 XXII OSK Mors: rz. Kwisa: Osieczów - Świętoszów, rz. Bóbr: Żagań - Nowogród Bobrzański, rz. Czerna Mała i Czerna Wielka: Iłowa - Żagań 3 Obca
450 9-10.4.2016 Rz. Skrwa: Parzeń - Murzynowo 28 + 1 tow. Własna
451 29.4-3.5.2016 Rz. Łyna: Ruś - Urbanowo 7 + 1 tow. Własna
452 13-15.05.2016 XXIV OSK rz. Wisłą: Włocławek - Toruń 24 Własna
453 16-19.06.2016 Rz. Święta, Tuga, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany: Nowy Staw - Kąty RybackieRz. Święta, Tuga, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany: Nowy Staw - Kąty Rybackie 9 Własna
454 8-15.7.2016 Rz. Narew: Strękowa Góra - Nowogród 23 Własna
455 18-28.07.2016 Rz. Dniestr: Halicz - Zaleszczyki (Ukraina) 8 Obca
456 14-21.08.2016 XIII Spływ szkoleniowo-morski Bałtyk pod wiosłem: Stensund - Stora Garkast - Stensund (Szwecja) 1 Obca
457 9-11.9.2016 Poj. Brodnickie i Drwęca: Łąkorek - Brodnica 12 +1 tow. Własna
458 14-16.10.2016 XII OSK Barwy Jesieni: Brda i Kamionka: Woziwoda - Nogawica 6 Obca
459 7.1.2017 Rz. Wisła: Włocławek – Bobrowniki 6 Własna
460 1-5.3.2017 LII MZSK na Brdzie: Mylof – Świt 3 Obca
461 5-9.4.2017 Rz. Biebrza i Narew: Goniądz - Wizna 13 + 1 tow. Własna
462 2-23.4.2017 Rz. Rawka: Doleck - Bolimów 3 Własna
463 29.4-6.5.2017 IX OSK rzekami Polesia: Tarasienka: Tarasiuki – ujście, Włodawka: Wytyczno – Włodawa, Krzewianka: Szcześniki – ujście, Uherka: Ruda – ujście, Bug: ujście Uherki - Różanka 14 Obca
464 18-21.05.2017 XXV OSK rz. Zgłowiączką: Orle – Włocławek 32 Własna
465 4-7.6.2017 Rz. Brda: Żołna – Garbaty Mostek, Mylof – Piła Młyn 1 Obca
466 14-18.06.2017 Rz. Grabia: Kuźnica – Marzenin 13 + 1 tow. Własna
467 29.6-9.7.2017 Poj. Auksztockie i Żejmiena: jez. Utenos – Pabrade (Litwa) 13 + 2 tow. Własna
468 22-23.07.2017 III MSK Vistuliada: rz. Wisła: Włocławek - Kózki – Bobrowniki 11 Obca
469 31.7-5.8.2017 III MSK Vistuliada: rz. Wisła i Martwa Wisła: Tczew – Gdańsk Wisłoujście 7 Obca
470 11-15.8.2017 V Zlot Kajaków Składanych, jez. Koronowskie z Gostycyna Nogawicy 2 Obca
471 15-17.09.2017 Rz. Wel: Cibórz - Trzcin 8 + 1 tow. Własna
472 20-22.10.2017 XII OSK Złota Jesień na Rurzycy: Trzebieszki – Krępsko 7 Obca
473 7.1.2018 Rz. Wisła: Włocławek – Bobrowniki 9 Własna
474 2–4.3.2018 OSK Zimowa Wełna 2018: Rogoźno – Oborniki 4 Obca
475 26.4–6.5.2018 19 Memoriał Vitomira Dizdarevića – Admirała Kuka rz. Driną i Sawą: Višegrad – Sremska Mitrovica (Bośnia i Hercegowina oraz Serbia) 8+1 tow. Obca
476 17.5–20.5.2018 XXVI OSK rz. Zgłowiączką: Orle – Włocławek 25 Własna
477 31.5–3.6.2018 Rz. Radomka i Wisła: Piaseczno – Góra Kalwaria 10+1 tow. Własna
478 6-9.6.2018 Rz. Piława: Liszkowo – Krępsko 1 Obca
479 19–29.7.2018 Rz. Piława i Gwda: jez. Rakowo – Krępsko 14 Własna
480 10–12.8.2018 VI Zlot Kajaków Składanych na Poj. Brodnickim i Drwęcy: Bachotek – Brodnica 6 Obca
481 14.9–16.9.2018 Rz. Bzura i Wisła: Łowicz – Suchodół 5 Własna
482 28–30.9.2018 XIV OSK Barwy Jesieni rz. Brdą: Koronowo - Bydgoszcz 2 Obca
483 12–14.10.2018 Rz. Krutynia: Zgon – Iznota 2 Obca
484 6.1.2019 Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki 7 Własna
485 10–13.1.2019 LIII MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz 2 Obca
486 28.2-3.3.2019 XXIII OZSK na Wdzie: Szlaga – Tleń 5 Obca
487 30.3.2019 Rz. Skrwa: Sierpc – Choczeń 8 Własna
488 30.4–5.5.2019 Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Astaszanka, Niemen: Jałowy Róg – Druskienniki (Polska, Białoruś, Litwa) 21 Własna
489 23.5–26.5.2019 XXVII OSK rz. Zgłowiączką: Orle – Włocławek 51 Własna
490 2–5.6.2019 Rz. Drawa: Rzepowo - Żołędowo 1 Obca
491 20–23.6.2019 Rz. Liswarta i Warta: Danków – Wąsosz, rz. Kocinka: Kuźnica - ujście 14+ 1tow. Własna
492 7–8.7.2019 IV MSK Vistuliada: rz. Wisła: Włocławek – Toruń 6 Obca
493 9–15.7.2019 IV MSK Vistuliada: rz. Wisła: Toruń - Tczew 2 Obca
494 19–28.7.2019 Rz. Obra: Strzyżewo – Skwierzyna 21 Własna
495 15.8–18.8.2019 VII Zlot Kajaków Składanych na jez. Drawsko i Drawie: Piaseczno – Czaplinek – Złocieniec 4 Obca
496 5–8.9.2019 Rz. Narew: Nowogród – Różan 8 Własna
497 4–6.10.2019 XV OSK Barwy Jesieni rz. Brdą i Kamionką: Woziwoda - Nogawica 6 Obca
498 5.1.2020 Rz. Wisła: Włocławek – Bobrowniki 6 Własna
499 19 - 23.2.2020 LV MZSK na Brdzie: Mylof - Piła Młyn 4 Obca
500 16 - 17.5.2020 Rz. Ner i Warta: Rzuchów – Konin Grójec 15 Własna
501 4 - 5.6.2020 Rz. Drwęca i Wisła: Brodnica – Toruń 1 Własna
502 10 - 14.6.2020 Rz. Borowa i Pieliska: jez. Borowe - Lubiana, rz. Graniczna i Trzebiocha: Wieprznica - Loryniec, rz. Wda: Lipusz - Wdzydze Kiszewskie 18 + 1 tow. Własna
503 3 - 12.7.2020 Rz. Łyna: Smolajny - Stopki 14 Własna
504 4 - 5.7.2020 Rz. Zgłowiączka: Topólka – Brześć Kujawski 5 Własna
505 2.8.2020 Rz. Wel: Koty - Lidzbark 1 Obca
506 8 - 14.8.2020 Rz. Omulew: Dębowiec Mały - Kruki 10 Własna
507 14 - 16.8.2020 VIII Zlot Kajaków Składanych w Sorkwitach nad jez. Lampackim 3 Obca
508 10 - 13.9.2020 Rz. Narew: Różan - Serock 3 Partnerska
509 23 - 27.9.2020 OSK „Brodacze na Pożegnanie Lata” rz. Bug: Różanka - Żuki 8 + 1 tow Obca
510 25.9.2020 Rz. Wel: Koty - Lidzbark 1 Obca
511 2 - 4.10.2020 XX-lecie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia, rz. Warta: Skęczniew - Uniejów 4 Obca
512 6.12.2020 Rz. Zgłowiączka: Machnacz - Włocławek 12 Własna
513 24.1.2021 Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki 9 Własna
514 27 - 28.2.2021 Rz. Drwęca: Pusta Dąbrówka - Elgiszewo 8 + 1 tow. Własna
515 27.3.2021 Rz. Tążyna: Podgaj - Białe Góry 6 Własna
516 2.4.2021 Rz. Tążyna: Białe Góry - Słońsk Dolny 2 Własna