Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2024

Ramowy plan imprez WKW PTTK na rok 2024

1. 6 stycznia 2024 - Zimowy spływ rzeką Wisłą: Włocławek – Bobrowniki,
2. 10 – 14 stycznia 2024 – udział w Międzynarodowym Zimowym Spływie Kajakowym na Brdzie
3. 24 lutego 2024 – slajdowisko w Oddziale Kujawskim PTTK przy ul. Słowackiego 1 a
4. 14 – 17 marca 2024 – udział w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym rzekami koło Żagania: Czerną, Bobrem i Kwisą
5. kwiecień 2024 – spływ rzekami Ziemi Kłodzkiej: Białą Lądecką, Dziką Orlicą, Bystrzycą Dusznicką
6. 27 kwietnia – 5 maja 2024 – spływ rzeką Regą ze Świdwina do morza
7. 11 maja 2024 – Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego na Przystani WKW na ul. Piwnej we Włocławku
8. 16 – 19 maja 2024 – XXXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Zgłowiączce: Orle – Włocławek
9. 30 maja – 2 czerwca 2024 – udział w imprezie obcej wg kalendarza imprez
10. 11 – 21 lipca 2024 – Spływ rodzinny Sanem i Wisłą ze Zgody koło Jarosławia do Kazimierza Dolnego
11. 24 lipca – 11 sierpnia 2024 – udział w Międzynarodowym Spływie na Dunaju (TID) - odcinek serbski
12. 15 – 18 sierpnia 2024 – spływ Szkarpawą i Nogatem
13. 13 – 15 września 2024 – spływ Krutynią
14. 6 - 8 grudnia 2024 – spływ mikołajkowy

Możliwe jest też zorganizowanie innych imprez stosownie do inicjatyw członków Klubu. W sezonie 2024 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Składka Klubowa w 2024 r

Składka klubowa wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariusza Mastalerza.

Składkę PTTK należy uiścić w biurze Oddziału Kujawskiego przy ul. Słowackiego 1 a.
a. 84 zł – składka normalna,
b. 57 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
c. 39 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).

Osoby, które nie opłaciły składek za rok 2023 obowiązane są to uczynić w możliwie najszybszym terminie.
Tylko osoby, które mają opłacone składki, mogą uczestniczyć w imprezach klubowych i korzystać z klubowego sprzętu!
Tylko dzięki regularnemu opłacaniu składek Klub ma też możliwość dokonywania zakupów sprzętu, z którego następnie wszyscy korzystamy!
Opłacenie składki PTTK oznacza także zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków!

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes WKW PTTK
Tomasz Andrzej Krajewski