Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2021

Przedłużenie funkcjonowania władz Klubu i Oddziału

W związku z pandemią COVID-19 obowiązuje art. 10 ust. 1f ustawy z 7.4.1989 – Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że kadencja władz Klubu i Oddziału ulega automatycznemu przedłużeniu i akcja sprawozdawczo-wyborcza odbędzie się niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii.

Jubileusz 90-lecia kajakarstwa turystycznego we Włocławku.

Narodziny kajakarstwa turystycznego we Włocławku wyznacza data 5 sierpnia 1931 roku. Tego dnia dwaj harcerze, Witold Pomianowski i Czesław Bobrowski, wyruszyli z Brześcia nad Bugiem na dziewiczy samodzielny spływ. Muchawcem, Bugiem i Wisłą, czasem na wiosłach, czasem pod żaglem, w ciągu piętnastu dni spłynęli do Włocławka. Jest to pierwsza udokumentowana wzmianka o spływie kajakowym włocławiaków.

Witold Pomianowski był potem jednym z założycieli naszego Klubu, przez pewien czas kierował nim, a przez wiele lat był jego skarbnikiem.

O jubileuszu tym będziemy pamiętać pływając w tym roku.

Ramowy plan imprez WKW PTTK na rok 2021

Realizacja zależy od obowiązujących w datach poszczególnych imprez obostrzeń związanych z epidemią Covid-19

1. 23 stycznia 2021 – Zimowy spływ rzeką Wisłą: Włocławek – Bobrowniki,
2. 12 - 14 lutego 2021 – spływ zimowy (Brda, Drwęca)
3. marzec 2021 - slajdowisko
4. marzec/kwiecień 2021 – spływ rzekami górskimi (Beskidy, ew. Łeba i Kamienica)
5. 30.4 – 3.5.2021 – Spływ Symsarną i Elmą
6. 8.5.2021 – Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego
7. 13 – 16.5.2021 – XXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Zgłowiączce
8. 2 – 6.6.2021 – udział w Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, ewentualnie klubowy spływ Słupią z Gałąźni do Ustki
9. 25.6 – 4.7.2021 – udział w spływie na Prypeci (Ukraina) lub na Dunaju z Ingolstadt do Erlau (Niemcy)
10. 21.7 – 1.8.2021 – Spływ rodzinny na Abavie i Irbe (Łotwa) lub na Sanie z Sanoka
11. 13 – 15.8.2021 – udział w Zlocie Kajaków Składanych
12. 4 – 12.9.2021 – spływ Bodrogiem i Cisą (Węgry)
13. 1 – 3.10.2021 – spływ Welem do Drwęcy
14. 4.12.2021 – spływ mikołajkowy na Skrwie lub Zgłowiączce

W sezonie 2021 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Składka Klubowa w 2021 r

Składka klubowa wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Składkę PTTK należy uiścić w biurze Oddziału Kujawskiego przy ul. Słowackiego 1 a.

Składka PTTK w roku 2021 wynosi:
a. 65 zł – składka normalna,
b. 40 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
c. 30 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).

Osoby, które nie opłaciły składek za rok 2020 obowiązane są to uczynić w możliwie najszybszym terminie.

Tylko osoby, które mają opłacone składki, mogą uczestniczyć w imprezach klubowych i korzystać z klubowego sprzętu!

Tylko dzięki regularnemu opłacaniu składek Klub ma też możliwość dokonywania zakupów sprzętu, z którego następnie wszyscy korzystamy!

Opłacenie składki PTTK oznacza także zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków!

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes WKW PTTK
Tomasz Andrzej Krajewski