Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2022

Przedłużenie funkcjonowania władz Klubu i Oddziału

W związku z pandemią COVID-19 obowiązuje wciąż art. 10 ust. 1f ustawy z 7.4.1989 – Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że kadencja władz Klubu i Oddziału ulega automatycznemu przedłużeniu i akcja sprawozdawczo-wyborcza odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii.

Ramowy plan imprez WKW PTTK na rok 2022

(jego realizacja zależy od obowiązujących w datach poszczególnych imprez obostrzeń związanych z epidemią Covid-19)
1. 7 stycznia 2022 – klubowe slajdowisko
2. 8 stycznia 2022 – Zimowy spływ rzeką Wisłą: Włocławek – Bobrowniki
3. 2 – 6 marca 2022 – udział w Międzynarodowym Zimowym Spływie Kajakowym na Brdzie
4. marzec/kwiecień 2022 – spływ rzekami Elmą, Wałszą, Drwęcą Warmińską
5. 29 kwietnia – 3 maja 2022 – spływ rzeką Łebą z Sianowa do jeziora Łebsko
6. 7 maja 2022 – Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego na Przystani WKW na ul. Piwnej we Włocławku
7. 19 – 22 maja 2022 – XXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Zgłowiączce: Orle - Włocławek
8. 15 – 19 czerwca 2022 – udział w Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu z Nowego Targu do Nowego Sącza
9. 24 czerwca – 3 lipca 2022 – udział w Międzynarodowym Spływie na Dunaju (TID) z Ingolstadt do Erlau (Niemcy)
10. 16 – 30 lipca 2022 – Spływ rodzinny na Abavie i Irbe (Łotwa) lub na Jegrzni, Ełku i Biebrzy
11. 12 – 15 sierpnia 2022 – udział w Zlocie Kajaków Składanych lub spływ kajakowy dolnym Welem i Drwęcą
12. wrzesień/październik 2022 – spływ na Pobrzeżu Kaszubskim (Piaśnica, Zatoka Pucka lub Reda)
13. 2 – 4 grudnia 2022 – spływ mikołajkowy na Wkrze

W sezonie 2022 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Składka Klubowa w 2022 r

Składka klubowa wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Składkę PTTK należy uiścić w biurze Oddziału Kujawskiego przy ul. Słowackiego 1 a. Składka PTTK w roku 2022 wynosi:
a. 65 zł – składka normalna,
b. 40 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
c. 30 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).

Osoby, które nie opłaciły składek za rok 2021 obowiązane są to uczynić w możliwie najszybszym terminie.

Tylko osoby, które mają opłacone składki, mogą uczestniczyć w imprezach klubowych i korzystać z klubowego sprzętu!

Tylko dzięki regularnemu opłacaniu składek Klub ma też możliwość dokonywania zakupów sprzętu, z którego następnie wszyscy korzystamy!

Opłacenie składki PTTK oznacza także zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków!

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes WKW PTTK
Tomasz Andrzej Krajewski